Annelie Nordström, Ordförande Kommunal – ”Assistenter har för lite makt gentemot företag och brukare”

Assistenter borde ha lika lång uppsägningstid som andra på arbetsmarknaden och att arbeta heltid borde vara norm. Brukaren och dennes anhöriga bör inte ha ansvaret för arbetsmiljöfrågor. Det menar Kommunals Ordförande Annelie Nordström.

Alla assistenter borde omfattas av LAS

Kommunals Ordförande Annelie Nordström sade nyligen i ett blogginlägg att brukaren och företagen har för mycket makt gentemot assistenten och att det är något ”fel i systemet”. Assistanskoll frågar Annelie Norström vad Kommunal vill ändra i personlig assistans.
– En assistent som är anställd av ett privat företag omfattas inte av Lagen om anställningsskydd, LAS. De flesta har visstidsanställning så länge uppdraget varar. Anställningsformen regleras i kollektivavtal istället för i LAS eftersom brukaren genom en annan lag, LSS, ges möjlighet att själv välja sin assistent. Det innebär att om kemin inte stämmer eller om det skär sig på något sätt kan man som arbetstagare får gå på dagen med endast två veckors lön.

Rättighetslagstiftningen LSS för stark

Företaget och brukaren har idag för stor makt att bestämma vem som får behålla arbetet och vem som inte passar in, menar Annelie Nordström.
– Den här anställningsformen gör att företaget/brukaren har all makt att bestämma vem som får behålla arbetet och vem som inte passar in. Det är sällsynt att företagen kan omplacera en assistent då det är brukaren som väljer helt själv. Här är ju rättighetslagstiftningens makt enorm. För den som helt saknar anställningstrygghet påverkas även möjligheten att slå larm när något inte fungerar eller om arbetsmiljön inte fungerar.
På vilket sätt vill du att assistenterna ska få mer makt?
– För att de personliga assistenterna ska kunna hävda sina rättigheter och få möjlighet att påverka sin situation måste anställningarna bli tryggare. Med osäkerheten det ger när du inte vet om du kommer att få behålla jobbet och få ut en lön, om du kommer att kunna betala dina räkningar, är det inte lätt att säga ifrån om något är fel.

Rätt till heltid och månadslön

Annelie Nordström anser också att assistenter borde ha rätt att arbeta heltid.
– Jag tycker heltid borde vara norm för alla yrken. Det är viktigt att kunna leva på sin lön och möjligheten till heltidsjobb har också stor betydelse för pensionen. På vissa håll i landet har alla som är anställda av kommunen fått heltidstjänster – även de personliga assistenterna. Kiruna är ett sådant exempel. Fungerade det där borde det gå utmärkt på andra ställen.

Brukaren eller anhöriga ska inte ha hand om arbetsmiljöfrågor

Annelie Nordström anser dessutom att assistansberättigade och anhöriga till dessa inte ska få ha ansvar för arbetsmiljöfrågorna.
– Det måste också finnas en arbetsledning, som inte är brukaren själv eller anhörig, att lyfta eventuella arbetsmiljöproblem med. Tillgänglig arbetsledning och tydlig arbetsbeskrivning är A och O. Ingen assistent ska utföra något som är farligt eller förbjudet. Men det finns inget facit för vad som är farligt, det är varje arbetstagare som avgör om hon eller han utsätts för psykisk eller fysisk ohälsa eller fara.

Vart ska gränsen gå i maktförhållandet?

Assistanskoll frågar Annelie Nordström var hon anser gränsen ska gå i maktförhållandet mellan brukare ochassistent.
– Brukaren ska självklart ha makten över sin vardag, men det får inte leda till fara eller ohälsa för den personliga assistenten. Det är en balansgång. Arbetsmiljölagen och LSS ska löpa parallellt – båda lagstiftningarna är lika starka. Brukarens hem är assistentens arbetsplats. Hemmet måste därför utformas så att ingen assistent utsätts för psykisk eller fysisk ohälsa eller fara. Brukare och anhöriga måste gå med på att till exempel få en lift eller en höj- och sänkbar säng installerad om ett sådant behov finns för en säker arbetsmiljö, säger Annelie Nordström.

Annelie Nordström intervjuades av Kenneth Westberg 2015-02-16


Vidare läsning

Blogginlägg Annelie Nordström – ”Brukare och företag har all makt – är det rätt?”

Skicka sidan till: