Sophie Karlsson, IfA – ”Visstidsanställningarna förverkligar intentionerna i personlig assistans”

Sophie KarlssonAssistansanvändare och assistenter kan tvingas in situationer de inte mår bra av om visstidsanställningar förbjuds och ersätts av fasta anställningar, säger Sophie Karlsson. Hon vill istället se mer medel för längre uppsägningstider.

Kommunal har gjort en stämningsansökan till Arbetsdomstolen för att stoppa anställningsformen ”för viss tid så länge uppdraget varar” i personlig assistans. Sophie Karlsson säger sig ha förståelse för att Kommunal vill få bättre villkor för sina medlemmar, men befarar att det kommer få dålig inverkan för assistansberättigade och till viss del även assistenterna. Hon ser särskilt problem när anställningar behöver avslutas på grund av samarbetssvårigheter.
– Det är inte roligt att försöka samarbeta om man upplever att det inte fungerar, varken för assistansanvändaren som behöver ha personen i nära situationer, eller för den anställde som får känna att hen inte är önskad på arbetet. Det kan leda till dålig livsmiljö för den assistansberättigade och dålig arbetsmiljö för assistenten. Visst, i den bästa av världar ska alla parter kunna hantera situationen på ett professionellt sätt, men det kan vara mer eller mindre ogörbart när känslor och inställning blockerar läget.

Ska förverkliga assistansens intentioner

I ”viss tid så länge uppdraget varar” kan uppsägning ske på grund av "särskilda skäl” som kan vara "att arbetstagaren och den funktionshindrade inte längre fungerar tillsammans". Det är en anställningsform som enligt Sophie Karlsson förverkligar den personliga assistansens intention om att den assistansberättigade ska bestämma vem hen vill ha som personlig assistent och att anställningen ska kunna upphöra snabbt om man inte kan samarbeta.
– Det handlar om att assistenterna ska vara knutna till ett visst assistansuppdrag och inte till en viss verksamhet. Assistansanvändaren väljer sin assistent och ska alltid kunna välja att säga nej till en viss assistent.
Vilka följder skulle det få om AD förbjuder anställningsformen?
– Det kan få följden att det blir svårare att säga upp en personlig assistent som man upplever att samarbetet inte fungerar med och därmed kan man tvingas in i situationer som man inte mår bra av, varken den ena eller andra parten.

Alla väljer sina egna assistenter

Lia Scheding, Kommunal säger i en intervju på Assistanskoll att det var ” djävligt olyckligt” att de på nittitalet accepterade ”visstid så länge uppdraget varar. Hon säger att det var en annan situation på nittiotalet eftersom det fanns mest kooperativ och egna arbetsgivare då, idag är det mest större assistansföretag. Sophie Karlsson anser dock att alla assistansuppdrag har samma princip, man väljer sina egna assistenter.
– Att det nu finns fler och större anordnare ändrar inte på att varje enskild väljer sina assistenter. En stor verksamhet kan ha fler assistansuppdrag dit en anställd kan omplaceras, men det är ändå beroende av den assistansberättigades vilja. En anordnare ska inte kunna tvinga på någon en assistent som hen inte vill ha.

Kan känna sig tvingade att byta anordnare

Om fasta anställningar blir norm kan det bli så att assistansberättigade inte ser någon annan utväg än att byta anordnare och därmed arbetsgivare för assistenterna, säger Sophie Karlsson.
– Assistansberättigade skulle kunna känna sig tvingade att byta anordnare för att kunna byta ut sina assistenter, eftersom anställningen inte följer med till en ny arbetsgivare. Det vore ingen bra utveckling.

Högre kostnader för anordnarna

Idag är uppsägningstiden i visstidsanställningarna mellan 14 dagar och en månad. Om anställningsformen visstid försvinner ökar kostnaden för assistansanordnarna och assistansersättningen skulle behöva höjas, säger Sophie Karlsson.
– En situation där flera assistenter har en uppsägningstid på kanske 6 månader, innebär ekonomiska prövningar och får stora konsekvenser för en anordnare. Det handlar inte bara om situationer där personer har svårt att samarbeta utan även då den assistansberättigade avlider eller när assistansberättigade byter anordnare, det kommer att kräva större ekonomisk buffert.

Ge medel till längre uppsägningstider

En bättre väg att gå vore att det inom ramen för dagens assistansersättning behålla visstidsanställningarna men ge mer medel så att personliga assistenter kan få längre uppsägningstider när de sägs upp eller när den assistansberättigade avlider, säger Sophie Karlsson.
– Assistansersättningen måste inrymma alla kostnader som finns för den personliga assistansen, det innefattar även lön under uppsägningstid.

Ska inte kunna sägas upp för småsaker

Sophie Karlsson anser att avtalsparterna hittills har arbetat på ett bra sätt för att hantera villkoren, t ex att en personlig assistent inte ska sägas upp för småsaker utan att man har en seriös rutin för hur uppsägning ska gå till där den anställde ska vara införstådd med varför anställningen avslutas.
– På IfA brukar vi säga att det inte ska komma som en överraskning för någon, utan assistent, assistansanvändare och anordnare ska ha varit införstådda med situationen, och varför det leder till ett visst beslut.

Går ofta att hitta en lösning

Det kan vara oerhört jobbigt att ta upp med en assistent att man inte tycker att det fungerar, det kan vara svårt att sätta fingret exakt varför det inte fungerar säger, Sophie Karlsson.
– Ibland är det den så kallade “personkemin” som inte fungerar. Då kan assistansanordnaren stötta upp med t ex samtal för att hitta en lösning som inte innebär att anställningen upphör.
Hur vanligt bedömer du att det är med uppsägningar idag?
– Idag är det rätt svårt med rekrytering och att få tag i bra assistenter, så personer sägs inte upp så lätt. Oftast har man behövt arbeta för att få relationen att fungera innan man kommit så långt som att tala om att anställningen ska upphöra. Det bästa för assistansen som helhet är förstås att anställda blir kvar så länge som möjligt för att få en bra kontinuitet, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2022-08-27

Skicka sidan till: