TEMA - Assistenters anställningsförhållanden

Den assistansberättigade har idag en stor frihet att välja vem som ska vara assistent eller fortsätta som assistent. Det innebär att de flesta personliga assistenter är visstidsanställa och har en kort uppsägningstid.

Artiklar: (8)

Skicka sidan till: