Försäkringskassan kräver identitetshandlingar

Anställda personliga assistenter som inte har ett svenskt personnummer måste redovisa identitetshandlingar. Det är innebörden av ett nytt rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan.

Personlig assistenter behöver ha en fastställd identitet för att Försäkringskassan ska betala ut assistansersättning för den tid som assistenten arbetar. Om assistenten saknar svenskt personnummer vill Försäkringskassan nu ha bestyrkt kopia på assistentens hemlandspass, nationella identitetskort eller liknande identitetshandling. Det gäller också för assistenter med samordningsnummer utan styrkt identitet.

Enligt Försäkringskassan behövs detta bland annat för att kunna kontrollera att assistansen inte utförts av av någon som inte har fyllt 18 år eller saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent.

Vidare läsning

Försäkringskassans information till assistansanordnare

Rättsligt ställningstagande - Utredning av personliga assistenters identitet i
ärenden om assistansersättning.

Skicka sidan till: