31 maj kommer domen om visstidsanställningarna

Den 31 maj kommer Arbetsdomstolen att ta beslut om visstidsanställningar i personlig assistans är förenliga med Lagen om anställningsskydd. Domen publiceras på Arbetsdomstolen kl. 11.00 onsdag 31 maj.

Kommunal har stämt Fremia

Bakgrunden är att Kommunal har stämt Fremia angående anställningsformen ”för viss tid så länge uppdraget varar” inom personlig assistans. Kommunal anser att den inte är förenlig med lagen om anställningsskydd och EU:s visstidsdirektiv. Kommunal vill tex att visstidsanställningar efter en viss tid ersätts av tillsvidareanställningar och att uppsägning bara ska kunna ske av sakliga skäl. Lia Scheding på Kommunal har beskrivit Kommunals ståndpunkt i en intervju på Assistanskoll.

Fremia - "Rättighetslagstiftningen i LSS måste ha företräde"

Fremia anser att anställningsformen – som har funnits sedan det första kollektivavtalet inom personlig assistans träffades 1994 – inte är förknippad med någon brist som ska medföra att den underkänns. Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef på Fremia har i en intervju på Assistanskoll sagt att rättighetslagstiftningen i LSS måste ha företräde i förhållande till LAS.

Fremia - "Genomgripande förändringar i kollektivavtalen"

Fremia skriver på sin hemsida att domen publiceras på Arbetsdomstolen kl. 11.00 onsdag 31 maj. Om anställningsformen som sådan skulle underkännas av Arbetsdomstolen, skulle det medföra genomgripande förändringar i kollektivavtalen och i hur branschen organiseras. säger Fremias chefsjurist Sven Rosqvist.
– Men det återstår att se om, och i så fall hur, domen kommer att påverka personlig assistans som bransch. Nu får vi hålla oss till tåls och se vad AD kommer fram till, säger Sven Rosqvist på Fremias hemsida.

IfA - "Ge istället mer medel för längre uppsägningstider"

Sophie Karlsson på IfA anser att assistansanvändare och assistenter kan tvingas in situationer de inte mår bra av om visstidsanställningar förbjuds och ersätts av fasta anställningar. Hon vill istället se mer medel för längre uppsägningstider till assistenterna, vilket hon utvecklar i en intervju på Assistanskoll.

Text: Kenneth Westberg


Vidare läsning

Lia Scheding, Kommunal – ”Djävligt olyckligt att det infördes visstidsanställningar i personlig assistans”,

Fremia svarar Kommunal om visstidsanställningar

Sophie Karlsson, IfA – ”Visstidsanställningarna förverkligar intentionerna i personlig assistans”


Skicka sidan till: