Fremia svarar Kommunal om visstidsanställningar

Jasmina Helander
Jasmna Helander, Fremia

Rättighetslagstiftningen i LSS måste ha företräde i förhållande till LAS, säger Fremia som försvarar visstidsanställningarna i personlig assistans.

"Anställningsformen är avtalad i kollektivavtalet"

Kommunal har gjort en stämningsansökan mot Fremia och "Personlig assistansförmedling i Jämtland AB" till Arbetsdomstolen om att stoppa anställningsformen ”visstid så länge uppdraget varar” så att den ersätts av tillsvidareanställningar enligt reglerna i LAS. Fremia säger nu i ett svaromål att anställningsformen är avtalad i kollektivavtalet och bestrider samtliga yrkanden från Kommunal.
– Att Kommunal väljer att pröva sitt eget avtal i Arbetsdomstolen är mycket märkligt. Det strider i grunden mot den svenska modellen, frågan hade kunnat hanteras inom kommande avtalsrörelse, säger Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef på Fremia.

Den assistansberättigade har sista ordet

Fremia anser att grundtanken med LSS och insatsen personlig assistans är att människor med omfattande funktionsnedsättningar ska ha ett avgörande inflytande över det stöd som ges. Det innebär bland annat att den assistansberättigade har sista ordet i frågan om vem som ska assistera denne.
– Om en assistansberättigad person inte längre har förtroende för en viss assistent måste anställningen avslutas – om det inte går att möjliggöra annan anställning hos anordnaren, säger Jasmina Helander.

LSS har företräde framför LAS

Fremia anser att parterna på arbetsmarknaden sedan assistansreformens tillkomst gemensamt tagit ansvar för att skapa bäst tänkbara villkor för såväl arbetstagare som assistansberättigade under de förutsättningar som gäller.
– LSS, som är en rättighetslagstiftning, måste ha företräde i förhållande till LAS, säger Jasmina Helander.

Vill dock ha starkare anställningstrygghet

Fremia anser samtidigt att alla som är involverade i assistansbranschen skulle gagnas av en starkare anställningstrygghet för de personliga assistenterna. Men idag saknas ekonomiska förutsättningar för detta, eftersom det inte finns särskilda medel inom assistansersättningen till lön under uppsägningstid, säger Fremia.
– Så länge den statliga finansieringen brister, måste parterna på arbetsmarknaden hitta gemensamma och konstruktiva lösningar. Det avtal som Fremia och Kommunal har varit överens om sedan 1994 är en sådan lösning, säger Jasmina Helander.

Text: Kenneth Westberg

Vidare läsning

Kommunals stämningsansökan till Arbetsdomstolen

Fremias svaromål till Kommunal i Arbetsdomstolen


Skicka sidan till: