Statistik om personlig assistans

Korta fakta om personlig assistans

  • Assistansberättigade: Juli 2019 fanns det 14 271 personer med assistansersättning från Försäkringskassan. 6 595 var kvinnor och 7 776 var män.
    December 2018 hade assistansberättigade i genomsnitt 129,4 assistanstimmar/vecka. Kvinnor hade i genomsnitt 126,7 och män 131,5 assistanstimmar/vecka. Källa: Försäkringskassan
  • Kommunalt beviljad assistans: Okt 2018 fanns 5 100 med personlig assistans beviljat av kommunerna, 47 % var kvinnor och 53 % var män. Källa: Socialstyrelsen (I okt 2017 hade personer med kommunalt beviljad assistans i genomsnitt 49 timmar/vecka)
  • Val av anordnare Försäkringskassan: Av de med assistansersättning från Försäkringskassan hade (dec 2018) 20,6 % sin assistans i kommunal regi, 69,4 % anlitade ett assistansföretag, 5,9 % ett assistanskooperativ och cirka 3,0 % var egna arbetsgivare för sina assistenter. Källa: Försäkringskassan
  • Val av anordnare Kommun: Av de med kommunalt beviljad assistans hade (okt 2015) 43 % sin assistans i kommunal regi, 50 % anlitade ett assistansföretag, sex % ett assistanskooperativ och 1 % var egna arbetsgivare för sina assistenter (Källa: Socialstyrelsen sid 28)
  • Assistansanordnare: Den 12 mars 2019 fanns det 975 assistansanordnare med tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Antal personer med personlig assistans beviljad av Försäkringskassan eller kommunen


Antal personer med personlig assistans beviljad av Försäkringskassan eller kommunen sedan assistansen infördes 1994.
Eftersom assistansbeslut kan göras i efterskott så kommer siffrorna för de senaste månaderna att öka något i efterhand. Fram tills 2001 blev man av med assistansen vid 65 år men år 2001 fick man behålla sin assistans efter 65 år.(man kan dock inte beviljas nya timmar efter att ha fyllt 65)

Assistanstimmar per person och vecka


Assistanstimmar per person och vecka (assistans beviljat av Försäkringskassan) sedan 1994.

År och
månad
Assistans­timmar
per person
och vecka
beviljat av
Försäkringskassan
Assistans­timmar
per person
och dygn
Assistanstimmar total
för månaden
beviljat av
Försäkringskassan
Antal
personer
(FK)
Antal
personer
kommun
tim/vecka
kommun
Antal
personer
FK + kommun
Nybeviljande
för året (FK)
1994-0166,49,49-3 741--3 7414992 (helår 1994)
1995-0166,49,49-6 397--6 3975259 (helår 1995)
1996-0168,19,73-7 3583 300-10 6582382 (helår 1996)
1997-017110,14-7 6953 900-11 5951305 (helår 1997)
1998-0175,410,77-7 9734 000-11 9731185 (helår 1998)
1999-0179,911,41-8 5173 900-12 4171182 (helår 1999)
2000-0183,711,96-9 1794 500-13 6791253 (helår 2000)
2001-018612,29-10 1164 200-14 3161262 (helår 2001)
2002-0188,712,67-11 0624 300-15 3621432 (helår 2002)
2003-0192,613,234 462 68011 0964 300-15 3961556 (helår 2003)
2004-0195,913,74 920 91611 8104 600-16 4101443 (helår 2004)
2005-0198,814,115 417 27512 6193 900-16 5191518 (helår 2005)
2006-01101,414,495 929 46413 4603 600-17 0601522 (helår 2006)
2007-01103,514,796 383 31914 1873 700-17 8871612 (helår 2007)
2008-0110615,146 887 59914 9453 300-18 2451491 (helår 2008)
2009-01108,315,477 197 72415 2933 500-18 7931224 (helår 2009)
2010-01110,515,797 570 54415 7663 40034,519 1661375 (helår 2010)
2011-01113,216,177 850 85915 9543 56237,219 5161142 (helår 2011)
2012-01115,716,538 032 37415 9743 78138,119 7551039 (helår 2012)
2013-01118,216,898 123 99215 8193 90041,119 719979 (helår 2013)
2014-01121,117,38 362 32215 8893 91444,219 8031056 (helår 2014)
2015-01123,917,78 678 25916 1244 30046,120 4241018 (helår 2015)
2016-01126,518,078 881 68916 1194 30049,220 419779 (helår 2016)
2017-01127,5418,228 665 17115 6344 60049,220 234467 (helår 2017)
2018-01128,318,33-14 8034 90049,219 703284 (helår 2018)
2018-02128,318,33-14 8034 90049,219 703283 (helår 2018)
2018-03128,5518,36-14 6954 90049,219 595281 (helår 2018)
2018-04128,7418,39-14 6384 90049,219 538279 (helår 2018)
2018-05129,1618,45-14 5994 90049,219 499293 (helår 2018)
2018-06129,3518,48-14 5544 90049,219 454313 (helår 2018)
2018-07129,7318,53-14 5224 90049,219 422320 (helår 2018)
2018-08129,9518,56-14 4844 90049,219 384324 (helår 2018)
2018-09129,618,51-14 4684 90049,219 368335 (helår 2018)
2018-10129,618,51-14 5385 11752,019 655340 (helår 2018)
2018-11129,618,51-14 5315 11752,019 648359 (helår 2018)
2018-12129,418,49-14 5085 11752,019 625362 (helår 2018)
2019-010-14 4545 11752,019 571 (helår 2019)
2019-020-14 4135 11752,019 530
2019-030-14 3815 11752,019 498
2019-040-14 3555 11752,019 472
2019-050-14 3325 11752,019 449
2019-060-14 3045 11752,019 421
2019-070-14 2715 11752,019 388

Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare

Antal personer som valt olika typer av assistansanordnare sedan 2002


Personer som valt olika typer av assistansanordnare i %

Personer som valt olika typer av assistansanordnare sedan 2002 i %


Antal timmar per vecka efter typ av assistansanordnare

Antal timmar per vecka efter typ av assistansanordnare sedan 2002

Källa: Försäkringskassan

Utvecklingen av schablonbeloppet och löneutveckling för privatanställda assistenter

  • Assistansersättningens timbelopp schabloniserades den 1 september 1997 till ett belopp som fastställs varje år, samtidigt infördes möjlighet till utökat schablonbelopp med 12 %.
  • Höjningen av schablonbeloppet bestäms av regeringen årligen, 2018 höjdes det med 1,5 %.
  • I tabellen nedan jämförs schablonbeloppets utveckling med löneutvecklingen 2014-2017 enligt SCB för privatanställda assistenter.
År schablon-
belopp
(kr/tim)
kr ökning % ökning utökat schablon-
belopp (max 12%)
inflations-
takten, (KPI)
SCB löne­utveckling
privat­anställda assistenter
Timlön
privat­anställda assistenter
+ OB (ca 15%)
+ semester (12%)
soc avgifter och pension
(31,42 % + 4,5 %)
Lön som andel av schablon-
belopp
1997 164     184          
1998 168 4 2,44 188 -1,2        
1999 173 5 2,98 194 1,3        
2000 178 5 2,89 199 1        
2001 184 6 3,37 206 2,7        
2002 191 7 3,8 214 2,1        
2003 198 7 3,66 222 1,3        
2004 205 7 3,54 230 0,3        
2005 212 7 3,41 237 0,9        
2006 219 7 3,3 245 1,6        
2007 228 9 4,11 255 3,5        
2008 237 9 3,95 265 0,9        
2009 247 10 4,22 277 -1        
2010 252 5 2,02 282 2,3        
2011 258 6 2,38 289 2,3      
2012 267 9 3,5 299 -0,1        
2013 275 8 3 309 0,1        
2014 280 5 1,8 314 -0,3   133,30 233,40 83,3%
2015 284 4 1,4 318 0,1 2,25 % 136,30 238,60 84,0 %
2016 288 4 1,4 323 1,7 -0,22% 136 238,10 82,7%
2017 291 3 1,05 326 1,7 1,5 % 138, 10 241,80 83,1 %
2018 295,4 4,4 1,5 330,8   1,5 %      
2019 299,8     335,8   1,5 %      

Källa: Försäkringskassan och SCB

Assistansersättningens schablonbelopp sedan 1997

- -

Upphörd och nybeviljad assistans 2003 - 2018

Nedan ser vi hur många fall assistansersättningen upphört pga personer avlidit, flyttat till institution eller hamnat under 20-timmarsgränsen vid en omprövning. Vi ser även hur många som totalt nybeviljades assistansersättning under året utifrån Försäkringskassan: Förstagångsbeslut och förstagångsbeviljanden. Slutligen ser vi differensen mellan upphörda och nybeviljade.

År Upphört pga
Hamnat
under
20-timmars-
gränsen
Upphört
pga dödsfall
Upphört pga
flytt till
institution/
gruppbostad
Totalt nybeviljade
under året
Differens
Upphörda
och nybeviljade
2003 33 430 125 1438 + 850
2004 48 500 123 1509 + 838
2005 53 536 115 1518 + 814
2006 76 573 127 1614 + 838
2007 56 630 150 1521 + 685
2008 95 625 117 1223 + 386
2009 137 597 119 1395 + 542
2010 263 599 122 1152 + 168
2011 281 594 105 1021 + 41
2012 284 599 101 975 - 9
2013 270 596 96 1063 + 101
2014 189 540 90 1010 + 191
2015 146 571 103 828 + 8
2016 225 603
91
479 - 440
2017 473 568 85 302 - 824
2018 144 521 122 362 - 425

Tvåårsomprövningar av assistansersättning 2010-2016

OBS! Tvåårsomprövningarna upphörde 1 april 2018

Från 2010 började Försäkringskassan föra statistik för tvåårsomprövningarna av assistansersättning. När de grundläggande behoven inte uppgår till i genomsnitt mer än 20 tim/vecka upphör rätten till assistansersättning. Statistiken går bara fram tom 2016, därefter finns ingen tillgänglig statistik, tvåårsomprövningarna upphörde också 1 april 2018. Läs mer: Förbered dig inför din assistansbedömning

OBS! Dessa siffror är före eventuella överklaganden, varför vissa beslut kan ha ändrats efter överklaganden.

År Indragning Nedsättning Oförändrat Ökning Summa
2010 344 (10%) 625 (18%) 1651 (48%) 852 (25%) 3472 (100%)
2011 336 (10%) 643 (19%) 1499 (45%) 868 (26%) 3346 (100%)
2012 349 (12%) 629 (21%) 1086 (36%) 965 (32%) 3029 (100%)
2013 298 (11%) 562 (20%) 968 (35%) 968 (35%) 2796 (100%)
2014 205 (10%) 406 (20%) 839 (42%) 559 (28%) 2009 (100%)
2015 172 (8,5%) 204 (10,3%) 1043 (51,7%) 595 (29,5%) 2014 (100%)
2016 272 (10%) 217 (8%) 1792 (66%) 434 (16%) 2715 (100%)
Tvåårsomprövningar av assistansersättning

Tvåårsomprövningar av assistansersättning 2010 -2015

Källa: Försäkringskassan

Beviljade förstagångsansökningar av assistansersättning 1996 - juli 2019

Statistiken är hämtad från Försäkringskassan: Förstagångsbeslut och förstagångsbeviljanden 1995- juli 2019. Siffrorna avser den senaste tolvmånadersperioden.

År Antal
förstagångs-
beslut senaste
12 mån
Beviljade
förstagångs-
ansökningar i %
senaste 12 mån
Antal beviljade
förstagångs-
ansökningar
senaste 12 mån
Antal avslag
förstagångs-
ansökningar
senaste 12 mån
Antal nybeviljade
ansökningar
senaste 12 mån
2019-07109817 %189909336
2019-06110718 %196911346
2019-05111518 %204911363
2019-04111819 %213905383
2019-03113419 %212922378
2019-02116019 %217943381
2019-01119618 %221975376
2018-12126417 %2171047362
2018-11132316 %2171106359
2018-10133616 %2091127340
2018-09133416 %2071127335
2018-08133816 %2121126324
2018-07135316 %2151138320
2018-06134716 %2121135313
2018-05135715 %2051152293
2018-04136115 %1981163279
2018-03135915 %2011158281
2018-02138414 %2001184283
2018-01137015 %2001170284
2017-12137815 %2121166302
2017-06147517 %2511224370
2016-12166221 %3431319479
2015-12192432 %6241300828
2014-12177242 %74710251010
2013-12178643 %76010261063
2012-12176842 %7441024975
2011-12174046 %8059351021
2010-12198245 %89110911152
2009-12233549 %113611991395
2008-12202750 %102210051223
2007-12197065 %12826881521
2006-12203968 %13786611614
2005-12194268 %13146281518
2004-12197268 %13416311509
2003-12173374 %12854481438
2002-12191074 %14045061572
2001-12161878 %12563621423
2000-12145076 %11043461242
1999-12145777 %11213361243
1998-12132678 %10402861169
1997-12140579 %11053001210
1996-12173468 %11855491344
Källa: Försäkringskassan

Nybeviljanden och assistansersättning upphör sedan 1998

Nybeviljanden där personen aldrig tidigare haft assistansersättning sedan 1998 jämfört med assistansersättningen upphört pga personer avlidit, flyttat till institution eller hamnat under 20-timmarsgränsen vid en omprövning..

Källa: Försäkringskassan


Kostnadsutvecklingen av assistansersättning sedan 1994

Kostnadsutvecklingen av statlig assistansersättning

årkostnad, miljoner kr% ökningschablonbeloppets
ökning, %
differens, %kommunens kostnad,
miljoner kr
statens kostnad,
miljoner kr
19941771 mkr---0 mkr1771 mkr
19953717 mkr109,9%--0 mkr3717 mkr
19964184 mkr12,6%--0 mkr4184 mkr
19974496 mkr7,5%--75 mkr4421 mkr
19985193 mkr15,5%2,4%13,1%1309 mkr3884 mkr
19996039 mkr16,3%3%13,3%1541 mkr4498 mkr
20006960 mkr15,3%2,9%12,4%1654 mkr5306 mkr
20018238 mkr18,4%3,4%15%1896 mkr6342 mkr
20029767 mkr18,6%3,8%14,8%2241 mkr7526 mkr
200311165 mkr14,3%3,7%10,6%2477 mkr8688 mkr
200412748 mkr14,2%3,5%10,7%2726 mkr10022 mkr
200514335 mkr12,4%3,4%9%2987 mkr11348 mkr
200616095 mkr12,3%3,3%9%3213 mkr12882 mkr
200718171 mkr12,9%4,1%8,8%3496 mkr14675 mkr
200819858 mkr9,3%4%5,4%3856 mkr16002 mkr
200921753 mkr9,5%4,2%5,3%4186 mkr17567 mkr
201023188 mkr6,6%2%4,6%4309 mkr18879 mkr
201124286 mkr4,7%2,4%2,3%4426 mkr19860 mkr
201225908 mkr6,7%3,5%3,2%4472 mkr21443 mkr
201327121 mkr4,7%3%1,7%4645 mkr22476 mkr
201428541 mkr5,2%1,8%3,4%4778 mkr23763 mkr
201529774 mkr4,3%1,4%2,9%4872 mkr24902 mkr
201626344 mkr-11,5%1,4%-12,9%4832 mkr21512 mkr
201727929 mkr6%1,1%5%4620 mkr23309 mkr
201829022 mkr3,9%1,5%2,4%3714 mkr25308 mkr

(Från 1 oktober 2016 betalade Försäkringskassan ut assistansersättning i efterskott som minskade kostnader för året med ca 8%)

Källa: Försäkringskassan