Allt färre har kommunalt beviljad assistans

Antalet assistansanvändare med kommunalt beviljad assistans har minskat med 678 personer sedan okt 2020, en minskning med 13 procent. Antalet assistansberättigade på Försäkringskassan är nu 13 251 personer, 2 928 färre jämfört med 0kt 2015.

Fortsatt minskning i kommunerna

I oktober 2023 hade 4 701 personer kommunalt beviljad assistans (tabell 5a). Det är en minskning med 95 personer jämfört med året innan. Före 2020 ökade antalet med kommunalt beviljad assistans, men sedan okt 2020 har antalet med kommunalt beviljad assistans minskat med 678 personer.

Ny lägstanivå på Försäkringskassan

I feb 2024 hade 13 251 personer assistansersättning från Försäkringskassan, vilket innebär en ny lägstanivå och minskning med 2 928 personer sedan toppen i okt 2015 då 16 179 personer hade assistansersättning. Se Assistanskolls statistik

Ingen ökning efter lagändringarna i Stärkt assistans 1 jan 2023

Tidigare hoppades många att lagändringarna 1 jan 2023 skulle leda till ett ökat antal assistansanvändare, dåvarande Socialministern Lena Hallengren talade tex om 2000 fler assistansberättigade. Detta har inte blivit verklighet, istället har det skett en fortsatt minskning som visserligen planat ut de senaste månaderna.

Kamp om föräldraavdraget

Samtidigt är det oklart om det kommer några åtgärder mot att det görs avdrag för föräldraansvar två gånger sedan det schabloniserade föräldraavdraget infördes 1 jan 2023. Den 13 mars avslog Socialutskottet motioner som krävde snabba åtgärder mot föräldraavdraget, vilket C, S, V och MP reserverade sig mot. M-KD-L-regeringen som stöds av SD har istället inlett en egen analys av föräldraavdraget och en utredning från Försäkringskassans utredning kommer 2 sep. Det återstår att se vad detta leder till.

Text: Kenneth Westberg 2024-04-04


Vidare läsning

Assistanskolls statistisk

Socialstyrelsen, kommunalt beviljade LSS-insatser okt 2023

Antal assistansberättigade Försäkringskassan
okt 2015 till feb 2024 (Källa: Försäkringskassan)

Månad Kvinnor Män Totalt
2024-02 5881 7370 13251
2024-01 5895 7357 13252
2023-12 5905 7348 13253
2023-11 5907 7364 13 271
2023-10 5928 7366 13 294
2023-09 5954 7359 13 313
2023-08 5974 7363 13 337
2023-07 5993 7368 13 361
2023-06 5998 7355 13 353
2023-05 5997 7341 13 338
2023-04 5997 7337 13 334
2023-03 6006 7329 13 335
2023-02 6004 7335 13 339
2023-01 6012 7338 13 350
2022-12 6023 7357 13 380
2022-11 6038 7374 13 412
2022-10 6046 7386 13 432
2022-09 6065 7395 13 460
2022-08 6076 7413 13 489
2022-07 6084 7428 13 512
2022-06 6085 7436 13 521
2022-05 6089 7448 13 537
2022-04 6101 7445 13 546
2022-03 6121 7453 13 574
2022-02 6140 7465 13 605
2022-01 6158 7480 13 638
2021-12 6181 7502 13 683
2021-10 6205 7525 13 731
2021-08 6223 7546 13 769
2021-06 6235 7554 13 789
2021-04 6251 7571 13 822
2021-02 6265 7573 13 838
2020-12 6279 7588 13 867
2020-10 6280 7585 13 865
2020-08 6294 7571 13 865
2020-06 6318 7592 13 910
2020-04 6345 7634 13 979
2020-02 6385 7685 14 070
2019-12 6432 7727 14 159
2019-10 6451 7757 14 208
2019-08 6488 7771 14 259
2019-06 6513 7791 14 304
2019-04 6545 7810 14 355
2019-02 6565 7848 14 413
2018-12 6606 7902 14 508
2018-10
Ny statistik
källa...
6622 7916 14 538
2018-08 6 615 7 869 14 484
2018-06 6 644 7 910 14 554
2018-04 6 678 7 960 14 638
2017-12 6 840 8 046 14 886
2017-10 6 914 8 139 15 053
2017-08 6 935 8 221 15 156
2017-06 7 012 8 300 15 312
2017-04 7 076 8 370 15 446
2017-02 7 117 8 445 15 562
2016-12 7 183 8 508 15 691
2016-10 7 230 8 568 15 798
2016-08 7 260 8 601 15 861
2016-06 7 296 8 634 15 930
2016-04 7 338 8 688 16 026
2016-02 7 371 8 720 16 091
2015-12 7 394 8 748 16 142
2015-10 7 425 8 754 16 179

Skicka sidan till: