692 miljoner lägre kostnad än planerat 2024

mynthögAssistansersättningen beräknas kosta 692 miljoner mindre än planerat under 2024. Dessutom har staten sparat 36 miljoner under 2023. Orsaken är att antalet assistansberättigade inte ökar som man tidigare antagit.

36 miljoner har inte använts

I Försäkringskassans utgiftsprognos för 2024-2027 (28-37) framgår det att 36 miljoner av tilldelade medel för 2023 inte använts. Kostnaden för den statliga andelen av assistansersättningen blev 24,55 miljarder 2023 (jmf med 24,10 miljarder 2022).

692 miljoner lägre anslag för 2024

Utgifterna för assistansersättning 2024 beräknas bli 25,336 miljarder kr, vilket är 692 miljoner kr lägre än den tidigare prognosen. Försäkringskassan beräknar att utgifterna därefter blir 26,26 miljarder 2025, 26,94 miljarder 2026 och 27,56 miljarder 2027.

Assistansberättigade kommer inte öka som man tidigare trott

Att mindre pengar går åt beror enligt Försäkringskassan främst på att "inflödet" till assistansersättningen väntas bli lägre, dvs antalet assistansberättigade inte kommer öka så mycket som man tidigare antagit. I rapporten (sid 30) sägs följande:

Det är möjligt att intresset och det uppdämda behovet av att ansöka om assistans efter införande av stärkt rätt till assistans har överskattats. Det kan också vara så att skillnaden mellan det nya regelverket och det tidigare inte varit så stor vilket i sin tur gjort att färre personer har ansökt om assistansersättning.

Text: Kenneth Westberg 2024-02-06

Vidare läsning

Försäkringskassans utgiftsprognos för 2024-2027 (sid 28-37)

Statistik över kostnaderna för assistansersättning 1994 -2023


Kostnadsutvecklingen av statlig assistansersättning

år

Statens kostnad för
assistansersättning
miljoner kr

Ökning
%

Schablon
belopp
ökning %

differens
%

1994

1771 mkr

-

-

-

1995

3717 mkr

109,9%

-

-

1996

4184 mkr

12,6%

-

-

1997

4421 mkr

7,5%

-

-

1998

3884 mkr

15,5%

2,4%

13,1%

1999

4498 mkr

16,3%

3%

13,3%

2000

5306 mkr

15,3%

2,9%

12,4%

2001

6342 mkr

18,4%

3,4%

15%

2002

7526 mkr

18,6%

3,8%

14,8%

2003

8688 mkr

14,3%

3,7%

10,6%

2004

10022 mkr

14,2%

3,5%

10,7%

2005

11348 mkr

12,4%

3,4%

9%

2006

12882 mkr

12,3%

3,3%

9%

2007

14675 mkr

12,9%

4,1%

8,8%

2008

16002 mkr

9,3%

4%

5,4%

2009

17567 mkr

9,5%

4,2%

5,3%

2010

18879 mkr

6,6%

2%

4,6%

2011

19860 mkr

4,7%

2,4%

2,3%

2012

21443 mkr

6,7%

3,5%

3,2%

2013

22476 mkr

4,7%

3%

1,7%

2014

23763 mkr

5,2%

1,8%

3,4%

2015

24902 mkr

4,3%

1,4%

2,9%

2016

21476 mkr

-11,6%

1,4%

-13,0%

2017

23261 mkr

6,2%

1,1%

4,8%

2018

25328 mkr

3,8%

1,5%

2,5%

2019

24087 mkr

-1,6%

1,5%

-3,1%

2020

23276 mkr

-2,7%

1,5%

-4,2%

2021

24 199 mkr

3,3%

3,5%

-0,2%

2022

24 099 mkr

-0,15%

1,5%

-1,65%

2023

24,554 mkr

1,8%

1,5%

0,3%

(Från 1 oktober 2016 betalade Försäkringskassan ut assistansersättning i efterskott vilket minskade kostnaderna det året med ca 8%)

Källa: Försäkringskassan


Skicka sidan till: