annonser
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons STIL
annons JAG
annons Rehab Sation Assistans
annons Assistansförmedling
annons Vivida Assistans
annons Backup
annons Maxia Care
annons Nordica Assistans
annons Humana Personlig assistans


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Statistik från Assistanskolls jämförelsetjänst

Försäkringskassans definitioner av kostnadsslag i assistansersättningen

I Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning sid 153 definieras de olika kostnadsslagen i assistansersättningen, 291 kr/tim (2017) och vad som ingår i varje kostnadsslag. Det finns även rekommendationer för hur assistansersättningen kan fördelas på de olika kostnadsslagen.

OBS! Procentsatserna nedan är bara en rekommendation, vi använder oss av den för att anordnarna i Assistanskoll ska kunna jämföras på ett rättvist sätt. Procentsatserna kan i praktiken skilja sig åt beroende på hur assistansberättigades liv och behov ser ut.

87 % Löne- och lönebikostnader: 253:- per timme (2017)
Lönekostnader och kostnadsersättningar till anställda, lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt, premier för försäkringar, skattepliktiga förmåner och andra liknande ersättningar och kostnader.
OBS! Endast lönekostnader till assistenter, ej administrativ personal.

5-8 % Administrationskostnader: 15-23:- per timme (2017)
Kostnader för att administrera assistansen. Det kan till exempel handla om kostnader för köp av administrativ hjälp, inventarier, resor, revision, företagsförsäkringar samt kostnader till arbetsgivar- och branschorganisation eller liknande.
OBS! Vi har valt att även den vinst anordnaren gör kan ingå i administrationskostnader. Dock kan vinsten redovisas för sig om anordnaren vill.

2-3 % Utbildningsomkostnader: 6-9:- per timme (2017)
Kostnader för kurser, lärare och föreläsare samt lokaler för utbildning och fortbildning av assistenter och ersättningsberättigade. Vidare kostnader för handledning av assistenter utöver lönekostnader för assistenterna.

1-2 % Assistansomkostnader: 3-6:- per timme (2017)
Kostnader som den ersättningsberättigade har för sina personliga assistenter i samband med gemensamma aktiviteter utanför bostaden. Exempelvis resekostnader för assistenterna samt inträdesavgifter och liknande kostnader för assistenter vid aktiviteter tillsammans med den ersättningsberättigade.

1-2 % Arbetsmiljöinsatser och Personalomkostnader: 3-6:- per timme (2017)
Arbetsmiljöinsatser är kostnader för att stärka arbetet för en god arbetsmiljö för assistenterna. Exempelvis kostnader för hjälpmedel av enklare slag, kostnader för att lösa arbetsmiljöfrågor, insatser för att möjliggöra personalens hygien, att ordna med jourrum till assistenten och enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och förkläden. Personalomkostnader är kostnader för företagshälsovård, friskvård, kaffe, hudkräm, tvål och liknande till assistenterna samt personalarrangemang, personaldagar och liknande aktiviteter.


Hur ser verkligheten ut - statistik från anordnare med uppdaterade profiler här på assistanskoll

Flera anordnare av personlig assistans har angivit hur de disponerar assistansersättningen, dessa värden kan ändras när som helst av anordarna.

Löne- och lönebikostnader till assistenter, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 248 kr per timme. (85% av 291 kr per timme). Svar från 51 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.Administrationskostnader, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 24 kr per timme. (8% av 291 kr per timme). Svar från 50 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.Assistansomkostnader, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 7 kr per timme. (2% av 291 kr per timme). Svar från 50 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.


Utbildningsomkostnader, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 7 kr per timme. (2% av 291 kr per timme). Svar från 50 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.


Arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 5 kr per timme. (2% av 291 kr per timme). Svar från 48 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.


Vinst, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Anordnare behöver ej uppger vinst dock. Genomsnittet är 1 kr per timme. (0% av 291 kr per timme). Svar från 50 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.


Mer statistik från anordnare

 • Medellön för assistenter (hos 77 anordnare som har uppdaterat sina profiler de senaste 320 dagarna) är 135,9 kr/timme exklusive semesterersättning med standardavvikelse 8kr/timme, medelvärdet för minimilön är 119,3 kr/timme exklusive semesterersättning.
 • Medelvärdet för kundens uppsägningstid (hos 236 anordnare) är 8 veckor med standardavvikelse 4 veckor.
 • Hos 207 anordnare har kunden en egen budget som kunden kan vara med och påverka.

uppsägningstid

 • Kundens uppsägningstid hos 98 anordnare är 12 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 85 anordnare är 4 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 40 anordnare är 8 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 8 anordnare är 4-12 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 4 anordnare är 0 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 3 anordnare är 13 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 3 anordnare är 4-8 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 2 anordnare är 9 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 2 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 1 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 0-4 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 1-4 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 8-12 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 6 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 14 veckor.
(250 anordnare)

bindningstid

 • Kundens bindningstid hos 65 anordnare är 0 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 59 anordnare är 4 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 47 anordnare är 12 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 28 anordnare är 8 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 5 anordnare är 4-12 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 2 anordnare är 13 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 4 eller 8 veckor veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 1 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 52 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 14 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är Tillsvidare veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 9 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 4-8 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 2 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 0-4 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 6 veckor.
(216 anordnare)
Informationen på denna sidan uppdateras med automatik.

Skicka sidan till: