Anordnarnas vinster, medellöner, uppsägningstider mm

Kostnadsslag i assistansersättningen

Försäkringskassan hade tidigare rekommendationer till egna arbetsgivare och assistansberättigade som får förhöjt timbelopp om hur assistansersättningen, 315 kr/tim bör användas och vad som ingår i varje kostnadsslag. Dessa rekommendationer avskaffades oktober 2018.

Vi har valt att fortsätta använda dessa kostnadsslag i Assistanskolls jämförelsetjänst då de är kända av assistansanordnarna och ger en bild av hur assistansersättningen kan användas.

OBS! Procentsatserna nedan är bara en rekommendation, vi använder oss av den för att anordnarna i Assistanskoll ska kunna jämföras på ett rättvist sätt. Procentsatserna kan i praktiken skilja sig åt beroende på hur assistansberättigades liv och behov ser ut.

87 % Löne- och lönebikostnader: 279 kr per timme (2022)
Lönekostnader och kostnadsersättningar till anställda, lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt, premier för försäkringar, skattepliktiga förmåner och andra liknande ersättningar och kostnader.
OBS! Endast lönekostnader till assistenter, ej administrativ personal.

5-8 % Administrationskostnader: 16-26 kr per timme (2022)
Kostnader för att administrera assistansen. Det kan till exempel handla om kostnader för köp av administrativ hjälp, inventarier, resor, revision, företagsförsäkringar samt kostnader till arbetsgivar- och branschorganisation eller liknande.
OBS! Vi har valt att även den vinst anordnaren gör kan ingå i administrationskostnader. Dock kan vinsten redovisas för sig om anordnaren vill.

2-3 % Utbildningsomkostnader: 6-10 kr per timme (2022)
Kostnader för kurser, lärare och föreläsare samt lokaler för utbildning och fortbildning av assistenter och ersättningsberättigade. Vidare kostnader för handledning av assistenter utöver lönekostnader för assistenterna.

1-2 % Assistansomkostnader: 3-6 kr per timme (2022)
Kostnader som den ersättningsberättigade har för sina personliga assistenter i samband med gemensamma aktiviteter utanför bostaden. Exempelvis resekostnader för assistenterna samt inträdesavgifter och liknande kostnader för assistenter vid aktiviteter tillsammans med den ersättningsberättigade.

1-2 % Arbetsmiljöinsatser och Personalomkostnader: 3-6 kr per timme (2022)
Arbetsmiljöinsatser är kostnader för att stärka arbetet för en god arbetsmiljö för assistenterna. Exempelvis kostnader för hjälpmedel av enklare slag, kostnader för att lösa arbetsmiljöfrågor, insatser för att möjliggöra personalens hygien, att ordna med jourrum till assistenten och enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och förkläden. Personalomkostnader är kostnader för företagshälsovård, friskvård, kaffe, hudkräm, tvål och liknande till assistenterna samt personalarrangemang, personaldagar och liknande aktiviteter.


Hur ser verkligheten ut - statistik från anordnare med uppdaterade profiler här på assistanskoll

Flera anordnare av personlig assistans har angivit hur de disponerar assistansersättningen, dessa värden kan ändras när som helst av anordarna.

Löne- och lönebikostnader till assistenter, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 276 kr per timme. (86% av 321 kr per timme). Svar från 65 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.Administrationskostnader, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 24 kr per timme. (7% av 321 kr per timme). Svar från 64 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.Assistansomkostnader, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 7 kr per timme. (2% av 321 kr per timme). Svar från 64 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.


Utbildningsomkostnader, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 7 kr per timme. (2% av 321 kr per timme). Svar från 64 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.


Arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 5 kr per timme. (2% av 321 kr per timme). Svar från 64 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.


Mer statistik från anordnare

 • Medellön för assistenter (hos 101 anordnare som har uppdaterat sina profiler de senaste 320 dagarna) är 142,7 kr/timme exklusive semesterersättning med standardavvikelse 8kr/timme (vägd genomsnittslön är 140.9 kr/timme). Medelvärdet för minimilön är 126,0 kr/timme exklusive semesterersättning.
 • Medelvärdet för kundens uppsägningstid (hos 150 anordnare) är 7 veckor med standardavvikelse 4 veckor.
 • Hos 168 anordnare har kunden en egen budget som kunden kan vara med och påverka.

uppsägningstid

 • Kundens uppsägningstid hos 59 anordnare är 4 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 51 anordnare är 12 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 30 anordnare är 8 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 9 anordnare är 4-12 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 6 anordnare är 0 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 2 anordnare är 4-5 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 2 anordnare är 4-8 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 1 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 9 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 5 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 14 veckor.
(163 anordnare)

bindningstid

 • Kundens bindningstid hos 63 anordnare är 0 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 34 anordnare är 4 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 22 anordnare är 12 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 13 anordnare är 8 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 3 anordnare är 4-12 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 2 anordnare är 4-8 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 4 eller 8 veckor veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 52 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 14 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är tills vidare veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 2 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 4-5 veckor.
(143 anordnare)

Vinstmarginal (EBIT/omsättning) för större anordnare

Rörelseresultat (EBIT) och omsättning för större anordnare med omsättning mer än 40 milj. kr per år.

årantal bolag inräknaderörelseresultat (EBIT) milj. kromsättning milj. krvinstmarginal
EBIT/omsättning
20157262516 1303.9%
201611770622 1253.2%
201712770823 1213.1%
201813172524 2203%
201913569124 1822.9%
202011194823 2324.1%
2021211222 3555.2%

Informationen på denna sidan uppdateras med automatik.

Skicka sidan till: