Statistik från Assistanskolls jämförelsetjänst

Försäkringskassans (tidigare) definitioner av kostnadsslag i assistansersättningen

Försäkringskassan hade tidigare rekommendationer till egna arbetsgivare och assistansberättigade som får förhöjt timbelopp om hur assistansersättningen, 315 kr/tim bör användas och vad som ingår i varje kostnadsslag. Dessa avskaffades 1 oktober 2018.

Vi har valt att fortsätta använda oss av dessa rekommendationer i Assistanskolls jämförelsetjänst eftersom de är kända av assistansanordnarna och ger en bild av hur assistansersättningen kan användas.

OBS! Procentsatserna nedan är bara en rekommendation, vi använder oss av den för att anordnarna i Assistanskoll ska kunna jämföras på ett rättvist sätt. Procentsatserna kan i praktiken skilja sig åt beroende på hur assistansberättigades liv och behov ser ut.

87 % Löne- och lönebikostnader: 274:- per timme (2021)
Lönekostnader och kostnadsersättningar till anställda, lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt, premier för försäkringar, skattepliktiga förmåner och andra liknande ersättningar och kostnader.
OBS! Endast lönekostnader till assistenter, ej administrativ personal.

5-8 % Administrationskostnader: 16-25:- per timme (2021)
Kostnader för att administrera assistansen. Det kan till exempel handla om kostnader för köp av administrativ hjälp, inventarier, resor, revision, företagsförsäkringar samt kostnader till arbetsgivar- och branschorganisation eller liknande.
OBS! Vi har valt att även den vinst anordnaren gör kan ingå i administrationskostnader. Dock kan vinsten redovisas för sig om anordnaren vill.

2-3 % Utbildningsomkostnader: 6-9:- per timme (2021)
Kostnader för kurser, lärare och föreläsare samt lokaler för utbildning och fortbildning av assistenter och ersättningsberättigade. Vidare kostnader för handledning av assistenter utöver lönekostnader för assistenterna.

1-2 % Assistansomkostnader: 3-6:- per timme (2021)
Kostnader som den ersättningsberättigade har för sina personliga assistenter i samband med gemensamma aktiviteter utanför bostaden. Exempelvis resekostnader för assistenterna samt inträdesavgifter och liknande kostnader för assistenter vid aktiviteter tillsammans med den ersättningsberättigade.

1-2 % Arbetsmiljöinsatser och Personalomkostnader: 3-6:- per timme (2021)
Arbetsmiljöinsatser är kostnader för att stärka arbetet för en god arbetsmiljö för assistenterna. Exempelvis kostnader för hjälpmedel av enklare slag, kostnader för att lösa arbetsmiljöfrågor, insatser för att möjliggöra personalens hygien, att ordna med jourrum till assistenten och enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och förkläden. Personalomkostnader är kostnader för företagshälsovård, friskvård, kaffe, hudkräm, tvål och liknande till assistenterna samt personalarrangemang, personaldagar och liknande aktiviteter.


Hur ser verkligheten ut - statistik från anordnare med uppdaterade profiler här på assistanskoll

Flera anordnare av personlig assistans har angivit hur de disponerar assistansersättningen, dessa värden kan ändras när som helst av anordarna.

Löne- och lönebikostnader till assistenter, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 270 kr per timme. (86% av 315 kr per timme). Svar från 92 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.Administrationskostnader, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 23 kr per timme. (7% av 315 kr per timme). Svar från 91 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.Assistansomkostnader, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 7 kr per timme. (2% av 315 kr per timme). Svar från 91 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.


Utbildningsomkostnader, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 7 kr per timme. (2% av 315 kr per timme). Svar från 91 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.


Arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 5 kr per timme. (2% av 315 kr per timme). Svar från 91 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.


Vinst, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Anordnare behöver ej uppger vinst dock. Genomsnittet är 2 kr per timme. (1% av 315 kr per timme). Svar från 91 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.


Mer statistik från anordnare

 • Medellön för assistenter (hos 111 anordnare som har uppdaterat sina profiler de senaste 320 dagarna) är 141,9 kr/timme exklusive semesterersättning med standardavvikelse 9kr/timme (vägd genomsnittslön är 140.8 kr/timme). Medelvärdet för minimilön är 124,3 kr/timme exklusive semesterersättning.
 • Medelvärdet för kundens uppsägningstid (hos 200 anordnare) är 8 veckor med standardavvikelse 4 veckor.
 • Hos 189 anordnare har kunden en egen budget som kunden kan vara med och påverka.

uppsägningstid

 • Kundens uppsägningstid hos 81 anordnare är 12 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 79 anordnare är 4 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 31 anordnare är 8 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 9 anordnare är 4-12 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 5 anordnare är 0 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 4 anordnare är 4-8 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 14 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 4-20 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 4-5 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 1 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 8-12 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 9 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 5 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 12-26 veckor.
(217 anordnare)

bindningstid

 • Kundens bindningstid hos 79 anordnare är 0 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 50 anordnare är 4 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 35 anordnare är 12 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 15 anordnare är 8 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 4 anordnare är 4-12 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 3 anordnare är 4-8 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 4 eller 8 veckor veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 52 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 14 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är tills vidare veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 2 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 4-5 veckor.
(192 anordnare)
Informationen på denna sidan uppdateras med automatik.

Skicka sidan till: