Anordnarnas vinster, medellöner, uppsägningstider mm

Kostnadsslag i assistansersättningen

Egna arbetsgivare och assistansberättigade som får förhöjt timbelopp med 332.6 kr/tim (2024) redovisar sin assistansersättning uppdelat i kostnadsslag. Se information från Försäkringskassan Dessa kostnadsslag var tidigare rekommendationer på Försäkringskassan om hur anordnare skulle använda assistansersättningen. Kostnadsslagen beskrivs också (lite annorlunda uppdelade) § 5a i Förordningen för assistansersättning.

Vi använder Försäkringskassans kostnadsslag i Assistanskolls jämförelsetjänst för att anordnarna i Assistanskoll ska kunna jämföras på ett rättvist sätt.

OBS! Procentsatserna kan i praktiken skilja sig åt beroende på hur assistansberättigades liv och behov ser ut och vad anordnaren har prioriterat i sin verksamhet.

87 % Löne- och lönebikostnader: 289 kr per timme (2024)
Lönekostnader och kostnadsersättningar till anställda, lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt, premier för försäkringar, skattepliktiga förmåner och andra liknande ersättningar och kostnader.
OBS! Endast lönekostnader till assistenter, ej administrativ personal.

5-8 % Administrationskostnader: 17-27 kr per timme (2024)
Kostnader för att administrera assistansen. Det kan till exempel handla om kostnader för köp av administrativ hjälp, inventarier, resor, revision, företagsförsäkringar samt kostnader till arbetsgivar- och branschorganisation eller liknande.
OBS! Vi har valt att även den vinst anordnaren gör kan ingå i administrationskostnader. Dock kan vinsten redovisas för sig om anordnaren vill.

2-3 % Utbildningsomkostnader: 7-10 kr per timme (2024)
Kostnader för kurser, lärare och föreläsare samt lokaler för utbildning och fortbildning av assistenter och ersättningsberättigade. Vidare kostnader för handledning av assistenter utöver lönekostnader för assistenterna.

1-2 % Assistansomkostnader: 3-7 kr per timme (2024)
Kostnader som den ersättningsberättigade har för sina personliga assistenter i samband med gemensamma aktiviteter utanför bostaden. Exempelvis resekostnader för assistenterna samt inträdesavgifter och liknande kostnader för assistenter vid aktiviteter tillsammans med den ersättningsberättigade.

1-2 % Arbetsmiljöinsatser och Personalomkostnader: 3-7 kr per timme (2024)
Arbetsmiljöinsatser är kostnader för att stärka arbetet för en god arbetsmiljö för assistenterna. Exempelvis kostnader för hjälpmedel av enklare slag, kostnader för att lösa arbetsmiljöfrågor, insatser för att möjliggöra personalens hygien, att ordna med jourrum till assistenten och enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och förkläden. Personalomkostnader är kostnader för företagshälsovård, friskvård, kaffe, hudkräm, tvål och liknande till assistenterna samt personalarrangemang, personaldagar och liknande aktiviteter.


Hur ser verkligheten ut - statistik från anordnare med uppdaterade profiler här på assistanskoll

Flera anordnare av personlig assistans har angivit hur de disponerar assistansersättningen, dessa värden kan ändras när som helst av anordarna.

Löne- och lönebikostnader till assistenter, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 285 kr per timme. (86% av 332.6 kr per timme). Svar från 59 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.Administrationskostnader, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 26 kr per timme. (8% av 332.6 kr per timme). Svar från 58 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.Assistansomkostnader, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 8 kr per timme. (2% av 332.6 kr per timme). Svar från 58 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.


Utbildningsomkostnader, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 6 kr per timme. (2% av 332.6 kr per timme). Svar från 58 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.


Arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader, kr per timme som anordnare uppgett i sina profiler på assistanskoll. Genomsnittet är 6 kr per timme. (2% av 332.6 kr per timme). Svar från 58 anordnare med minst 5 kunder, som uppdaterat sina profiler de senaste 220 dagarna.


Mer statistik från anordnare

 • Medellön för assistenter (hos 97 anordnare som har uppdaterat sina profiler de senaste 320 dagarna) är 148,4 kr/timme exklusive semesterersättning med standardavvikelse 8kr/timme (vägd genomsnittslön är 146.5 kr/timme). Medelvärdet för minimilön är 129,4 kr/timme exklusive semesterersättning.
 • Medelvärdet för kundens uppsägningstid (hos 152 anordnare) är 7 veckor med standardavvikelse 4 veckor.
 • Hos 155 anordnare har kunden en egen budget som kunden kan vara med och påverka.

uppsägningstid

 • Kundens uppsägningstid hos 63 anordnare är 4 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 48 anordnare är 12 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 30 anordnare är 8 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 8 anordnare är 4-12 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 3 anordnare är 0 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 3 anordnare är 5 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 2 anordnare är 6 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 15 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 4-5 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 14 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 0-12 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 8-12 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 4-20 veckor.
 • Kundens uppsägningstid hos 1 anordnare är 1 veckor.
(164 anordnare)

bindningstid

 • Kundens bindningstid hos 68 anordnare är 0 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 37 anordnare är 4 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 18 anordnare är 12 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 13 anordnare är 8 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 4 anordnare är 4-12 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 4 eller 8 veckor veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 14 veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är tills vidare veckor.
 • Kundens bindningstid hos 1 anordnare är 5 veckor.
(144 anordnare)

Vinstmarginal (EBIT/omsättning) för större anordnare

Rörelseresultat (EBIT) och omsättning för större anordnare med omsättning mer än 40 milj. kr per år.

årantal bolag inräknaderörelseresultat (EBIT) milj. kromsättning milj. krvinstmarginal
EBIT/omsättning
20157262516 1303.9%
201611770622 1253.2%
201712770823 1213.1%
201813272824 2483%
201913368723 8852.9%
20201221 01822 4574.5%
20211171 12221 5385.2%
202212389322 6823.9%
2023331063 2613.3%

Informationen på denna sidan uppdateras med automatik.

Skicka sidan till: