Nyhetsbrev från Assistanskoll

Prenumerera på nyhetsbrev från Assistanskoll

Det blir ett nyhetsbrev i slutet av varje månad utom juliOm du har inte fått nyhetsbrevet från oss, eller formuläret för att prenumerera fungerar inte, men vill prenumerera på det kontakta algren@assistanskoll.se.

Hanterar nyhetsbrevsinställningar


2024

 • Nyhetsbrev 2024-05-31
  Patrik Silverudd, Vårdföretagarna – "Vi ville krossa myten att personlig assistans är dyrt".
  Sophie Karlsson, ordförande, IfA – "Bra ekonomisk rapport om personlig assistans".
  Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR – "En bra och faktabaserad rapport från Grant Thornton".
  Uppdaterade siffror för assistentlöner 2023.
  Josefine Granath, Kommunal – "Finns tillräcklig vila och återhämtning är det fullt möjligt att arbeta 24 timmarspass".
  Dom i Kammarrätten om bolag som säljer tjänster till egna arbetsgivare.
  Joakim Runnerström, jurist, Alberum AB – "Egna arbetsgivare kan köpa tjänster på samma sätt som en tandläkarklinik".
  Sophie Karlsson, ordförande, IfA – ”Om ett administrativt bolag är oseriöst kan det gå riktigt illa”.
  Socialförsäkringsministern nöjd med snabb återbetalning av återkrav.
  Humana kräver skadestånd av staten på drygt 225 miljoner.
  Kompetenscenter ska hjälpa nordiska IL-organisationer med politisk påverkan.
  Inhyrd konsult i Gnosjö kommun träffade inte personer som föreslogs få indragen assistans.
  IfA ger ut jubileumsbok om assistansreformen.
 • Nyhetsbrev 2024-04-29
  Mats Fagerlund, Grant Thornton – "Personlig assistans är mest kostnadseffektivt vid stora behov".
  FN kritiserar Sveriges assistansbedömningar.
  Emelie Kagart, Grant Thornton – ”Vinstnivån i assistansbranschen ligger på cirka tre procent”.
  Danica Kragic, professor, computer science, KTH – "Robotarna måste likna oss om de ska fungera i vår miljö“.
  HFD ska pröva när anordnare kan få återkrav.
  Antalet assistansberättigade ökade i mars.
  Allt färre har kommunalt beviljad assistans.
  Henrik Petrén, Fremia – "Egna arbetsgivare har ett mycket stort eget ansvar".
  Adam Grabavac, CJ Advokatbyrå – "Egna arbetsgivare måste kunna köpa administrativa tjänster på samma sätt som alla andra arbetsgivare".
  Malin Danielsson, Liberalerna – "Jag har uppfattat att statsrådet är mån om att hitta en lösning om föräldraavdraget".
  Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – "Ministern har lovat en skyndsam hantering av föräldraavdraget".
  ISF - Försäkringskassan har infört striktare avbetalning av återkrav.
  Nytt kollektivavtal SKR/Sobona och Kommunal.
 • Nyhetsbrev 2024-03-28
  Sophie Karlsson, IfA – "Utan stöd från Arvsfonden skulle utveckling av personlig assistans stanna av".
  Hanna Egard och Hans Knutsson – "Försäkringskassan skapar en egen logik för att reducera antalet assistanstimmar".
  Nadja Awad, Vänsterpartiet – "Regeringen vill utreda återinförande av regelbundna omprövningar".
  Riksdagsdebatt om föräldraavdraget.
  Sophie Karlsson, ordförande, IfA – "Agera istället för att skylla på varandra".
  Christofer Bergenblock, Centerpartiet – "Tidöpartierna sviker om föräldraavdraget".
  Försäkringskassan, Henrik Wrede – "Egna arbetsgivare får inte lägga ut arbetsgivar-uppgifter till andra bolag".
  Hanna Egard och Hans Knutsson – "Vårdinsatser i personlig assistans är en del i att kunna leva som andra".
  Årets vinnare i Höströst intervjuas.
  Henrik Petrén, Fremia – "Orimligt att kommuner inte accepterar vårt kollektivavtal".
  Sobonas KFS-avtal upphör 31 mars 2024.
 • Nyhetsbrev 2024-02-29
  Vad vill riksdagspartierna göra med föräldraavdraget? Assistanskoll ställer sju frågor till alla riksdagspartier.
  Vad vill riksdagspartierna göra med föräldraavdraget?
  M-KD-L-SD röstade ner åtgärder mot föräldraavdraget den 30 jan.
  Helene von Granitz, doktor i medicinsk vetenskap – "Försäkringskassan inledde indelningen i integritetsnära delar".
  Assistansersättningen beräknas kosta 692 miljoner mindre än planerat 2024.
  Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – "Nödstoppet får inte tas bort förrän det kommit ny lagstiftning".
  Helene von Granitz, doktor i medicinsk vetenskap – "Personlig assistans har blivit en insats som alltmer avlastar sjukvården".
  HFD-dom - Helt ny bedömning av rätten till assistans ska göras vid ansökan om fler timmar.
  Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – "HFD-domen bekräftar den praxis som redan råder".
  Lilly Key, IfA – "JO:s kritik av Försäkringskassan måste få konsekvenser".
  Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – "Problemet JO kritiserat finns kvar på Försäkringskassan".
  Vissa kommuner tillåter dygnspass, andra inte.
  Utrikes födda söker oftare assistansersättning och får oftare avslag.
 • Nyhetsbrev 2024-01-30
  Madeleine Palmgren, assistansanvändare intervjuas om hur hennes assistans drogs in av Försäkringskassan.
  Anders Lindberg, Aftonbladet – "Funktionshindrade måste protestera kraftigare mot vad som sker".
  ISF ger ut rapport med analys av lagändringarna 1 jan 2023.
  Helena Poirier, ISF – "Dubbla budskap om från vilka hjälpbehov föräldraavdraget ska dras".
  Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "ISF ser problemet med kassans tolkning av föräldraavdraget".
  127 färre assistansberättigade under 2023.
  Regeringen vill ännu inte agera mot föräldraavdraget.
  Martin Klepke – "Jag är övertygad om att det skickas politiska signaler till Försäkringskassan".
  Johan Pehrson, Liberalerna – "Glad att timbeloppet i svåra ekonomiska tider höjdes med 2,5 %".
  Nybro Kommun har gett nio dispenser för dygnspass.
  Thomas Juneborg, Krönikör - "Rätten till schemalagda dygnspass är oerhört viktig".
  JO kritiserar Försäkringskassan för att handläggare kunnat "gömma" delar av utredningsmaterialet.

2023

 • Nyhetsbrev 2023-12-21
  Magnus von Zweigbergk, assistans-användare – "Är det överhuvudtaget möjligt att få dispens för dygnspass?".
  Lovisa Eriksson, CJ Advokatbyrå – "Viktig dom för synen på om/när en person lämnar oriktiga uppgifter".
  Ny minskning av antalet assistansberättigade i november.
  Kammarrättsdom går emot Försäkringskassans tolkning om föräldraavdraget.
  Centerpartiet: "Sätt ner föräldraavdraget till noll".
  Lena Hallengren – "Tanken var att föräldraavdraget skulle dras från barnets totala hjälpbehov".
  Florian Sanden, ENIL – "Fuskdebatt om personlig assistans gynnar elitens ekonomiska intressen".
 • Nyhetsbrev 2023-11-29
  Bengt Eliasson, fd talesperson Liberalerna – "Lagstiftningen har malts ner till sand av Försäkringskassan".
  Försäkringskassan har analyserat Stärkt Assistanslagstiftningen.
  Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Sätt ner föräldraavdraget till 0 timmar i Förordningen".
  Carina Ståhl Herrstedt, SD – "Känner mig lurad om föräldraavdraget".
  Åsa Strahlemo, ordförande DHR – "Vi är emot utredningar som inte tar avstamp i mänskliga rättigheter".
  Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister – "Utredningen syftar till att de som kommer till Sverige anstränger sig för att bli självförsörjande".
  Andreas Pettersson, Juris doktor – "Är det en SWEXIT man siktar på?".
  HFD-dom stoppar assistansersättning på Komvux.
  Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten – "Kriminella kan använda assistansanordnare som brottsverktyg.
  Sara Persson, Ekobrottsmyndigheten – "Viktigt med dialog med assistansanvändarnas organisationer".
  Margareta Persson, författare – "Rörelsen borde tydligare attackerat den kriminalitet som finns i assistansen".
  Florian Sanden, ENIL, intervjuas om assistanssituationen i Europa.
 • Nyhetsbrev 2023-10-31
  Utredning om kvalificering till välfärd för nyanlända och icke medborgare.
  Åsa Strahlemo, ordförande DHR – "Vi är emot utredningar som inte tar avstamp i mänskliga rättigheter".
  När/hur förändras assistenternas arbetstidsregler?
  JAG kritiserar regeringens planer på ny utredning.
  Jonas Franksson, STIL – "Tolkningen av föräldraavdraget visar på ett demokratiskt problem".
  Fortsatt minskning av assistansberättigade.
  Försäkringskassan tonar ner ökning av assistansberättigade.
  Margareta Persson, författare – "Rättighets-perspektiv i assistans har ersatts av kostnadsperspektiv".
  SVT-reportage om indragen LSS i Österåkers kommun.
  Florian Sanden, ENIL – "Dålig utveckling med minskande antal assistansanvändare".
  Vad är ENIL - European Network on Independent Living?
  Nytt kollektivavtal Fremia - Kommunal.
  FMF behåller tillstånd att bedriva assistans.
  Årets riksdagsmotioner om personlig assistans.
  Vad partierna budgeterar till assistans-ersättning 2024.
 • Nyhetsbrev 2023-09-28
  Antalet assistansberättigade minskade igen i augusti.
  Timbeloppet höjs med 2,5 %.
  Kommunal och Fremia – "Timbeloppet ska följa kostnadsutvecklingen".
  Thomas Juneborg, Krönikör - "Staten har sparat miljarder på schablonersättningen".
  Cecilia Blanck, JAG – "Provocerande att Försäkringskassan kräver att omprövningarna återinförs".
  Christofer Bergenblock, Centerpartiet – "Det verkar som att Försäkringskassan faktiskt gör dubbla avdrag".
  Fredrik Malmberg, fd statlig utredare – "Vår utredning föreslog inte dubbla avdrag för föräldraansvar".
  Dan Hovskär, Kristdemokraterna – "Vi inväntar Försäkringskassans redovisning i oktober".
  Ulrika Westerlund, Miljöpartiet – "Problematiskt att det finns olika bilder av vad som hänt".
  Jasmina Helander, Fremia – "Vi vill teckna ett kollektivavtal anpassat för egna arbetsgivare".
  Försäkringskassan, Katarina Granath – "Kammarrättsdomen har inte gjort att vi ser annorlunda på frågan".
  Nya frågor i Assistanskolls jämförelsetjänst.
 • Nyhetsbrev 2023-08-31
  Bengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – "Den låga schablonuppräkningen är i praktiken en nedskärning".
  Sophie Karlsson, IfA intervjuas om uppräkningen av schablonbeloppet.
  Bo Öhlén, journalist – "Domstolarna har tillåtits underminera LSS-lagstiftningen".
  Anna Viberg, Försäkringskassan – "Omprövningar av assistansersättning bör återinföras".
  Jessica Gustavsson, CJ Advokatbyrå – "Barn är i ett klart sämre läge efter att föräldraavdraget infördes".
  Liten ökning av antalet assistansberättigade...
  IfA, Lilly Key intervjuas om att Mölndals kommun förbjuder anhöriganställningar.
  IVO överklagar inte - Humana behåller tillståndet.
  Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna.
  JAG intervjuar riksdagspartier i Almedalen.
 • Nyhetsbrev 2023-06-29
  FUB-Mölndal: "Förbud mot anhöriganställningar skadar självbestämmandet".
  Mölndals Stad försvarar förbud mot anhöriganställningar.
  Cecilia Blanck, JAG – "Försäkringskassan bekräftar att de nu gör dubbla avdrag för föräldraansvar".
  Malin Danielsson, Liberalerna – "Syftet med föräldraavdraget var att fler skulle beviljas personlig assistans".
  Antal assistansberättigade ökade med tre personer i maj.
  Advokaten Jessica Gustavsson varnar för att HFD-dom ska göra det svårare att beviljas förhöjt timbelopp.
  Humana Assistans AB vann sitt överklagande av IVOs dom i Förvaltningsrätten.
  Madelen Mati, fd assistansanvändare – "Min kommunalt beviljade assistans drogs in efter en orosanmälan".
  Arbetsdomstolen godkänner visstidsanställningar i personlig assistans.
  Fremia och Kommunal intervjuas om Arbetsdomstolens dom.
  Läs remissvaren till "Statligt huvudmannaskap för personlig assistans".
  Kommunalt anställda assistenter har allt högre månadslöner jämfört med privatanställda.
 • Nyhetsbrev 2023-05-31
  Arbetsdomstolen godkänner visstidsanställningar i personlig assistans
  Cecilia Blanck, JAG – "Försäkrings­kassan bekräftar att de nu gör dubbla avdrag för föräldraansvar"
  Försäkringsassan försvarar tolkning av föräldraavdraget
  Johan Klinthammar, RBU – "Ser med stor oro på hur Försäkringskassan tolkar föräldraavdraget"
  Margareta Persson, författare – "Många är inte medvetna om att synen på personer med funktionsnedsättning förändrats"
  Humanas dom i Förvaltningsrätten kommer den 21 juni
  Jeanette Hedberg, SKR: Från 1 feb 2024 kan arbetsgivare i personlig assistans besluta om 24-timmarspass
  Per Östlund, Vårdföretagarna – "24-timmarspass har fördelar för både personal och verksamhet"
  Nya lönesiffror för personliga assistenter
  Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Kommunerna alltmer motvilliga att bevilja assistans"
  Socialdemokraterna, Karin Sundin – "Det vi tagit ställning till är att vi vill införa ett statligt huvudmannaskap"
  Löneökningar, OB och lägstalöner i HÖK o PAN
 • Nyhetsbrev 2023-04-27
  Heléna Karnström – "Dygnspassen ger frihet till mig och mina assistenter"
  Göran Kecklund, professor, SFI – "Viktigt att även riskbedöma alternativet till dygnspass med sovande jour"
  Jeanette Liljekvist, personlig assistent – "Jag är oerhört besviken på Kommunal"
  Jeanette Liljekvist, personlig assistent – "Jag är oerhört besviken på Kommunal"
  Henrik Petrén, Fremia – "Oerhört tufft klara löneökningar i nivå med märket"
  31 maj kommer domen om visstidsanställningarna
  Nya lägstanivåer av assistansanvändare i kommunernaq
  Karin Flyckt, Socialstyrelsen – "Kan inte uteslutas att ett flertal i gruppen står utan stöd"
  Susanne Berg, STIL – "En behovsbedömning ska bygga på den sökandes egen berättelse"
 • Nyhetsbrev 2023-03-30
  Ida Norberg, PhD, Social & Political Sciences – "De allt hårdare bedömningarna kan liknas vid byråkratiskt våld"
  Sammanfattning av utredningen om statligt huvudmannaskap
  Lars Lööw, statlig utredare – "Vi ger ett genomförbart förslag på förstatligande av all personlig assistans"
  Jonas Franksson, STIL – "I den bästa av världar har Lars Lööw rätt"
  Thomas Juneborg, Krönikör – "Det finns mycket positivt i Lars Lööws utredning"
  Namninsamling vill rädda dygnspassen
  Jasmina Helander, Fremia – "För tidigt att säga hur vi påverkas av SKR och Sobonas överenskommelse"
  Susanne Berg, STIL – "Vid fusk ska fokus vara på läkarintyget, inte tiden på toaletten"
  FMF Assistans får inhibition i Kammarrätten
 • Nyhetsbrev 2023-02-28
  Försäkringskassan använde bara 24,10 miljarder jämfört med de 25,04 miljarder som budgeterats för 2022.
  Karin Sundin, Socialdemokraterna – "Vi har en positiv grundhållning till statligt huvudmannaskap".
  Camilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister – "Regeringen vill att staten ska vara huvudman för personlig assistans".
  IVO återkallar tillstånd för Humana Assistans.
  Sophie Karlsson, ordförande IfA – "Det är orimligt att anordnaren ska veta allt om assistansanvändarens liv".
  Dygnspass kan bli otillåtna i personlig assistans 1 okt 2023.
  Anna Barsk Holmbom - "Extra viktigt med läkar- och ADL-intyg efter lagändringarna".
  Robin Bankel, doktor i företagsekonomi – "Hanteringen av undanlagda assistans-omkostnader skadar självbestämmandet".
  Förbud mot arbetskraftsinvandring av personliga assistenter utreds.
  IfA välkomnar frihet att använda assistanstimmar.
 • Nyhetsbrev 2023-01-31
  Försäkringskassan, Anna Viberg – "Vi har inget förbud mot att assistenter kör assistansanvändarens bil".
  Nya lagändringar 1 jan 2023 stärker personlig assistans.
  Försäkringskassan intervjuas om lagändringarna.
  66-årsgräns ersätter 65-årsgräns.
  Susanne Berg, STIL – "Alltmer restriktiva bedömningar kan liknas vid byråkratiskt våld".
  Skövde kommun förbjöd assistenter att köra assistansberättigades bilar.
  Skövde kommun backar från beslutet.
  Assistanskolls behovsräknare uppdaterad.
  Nytt regleringsbrev till Försäkringskassan.

2022

 • Nyhetsbrev 2022-12-20
  Vad säger funktionsrättsrörelsen om den nya regeringen? 11 funktionsrättsorganisationer svarar på frågor.
  Dan Hovskär, Kristdemokraterna – "Vi fortsätter driva frågan om grundläggande behov"
  Krönika, Nora Eklöv – "Går vi från dåligt till sämre?"
  Carina Ståhl Herrstedt, Sverigedemokraterna – "Vi beklagar att timbeloppet höjdes med bara 1,5 %"
  Antalet assistansberättigade fortsätter minska...
  Thomas Juneborg, Krönikör - "Regeringens budget visar fortsatt låg ambition för schablonbeloppet"
 • Nyhetsbrev 2022-11-29
  Jonas Franksson, STIL – "En moderat ansvarig minister kan ses som en broms mot assistansreformer
  Timbeloppet räknas upp med 1,5 %
  Fremia och JAG anser att regeringen sviker de assistansberättigade
  Bengt Eliasson, fd talesperson, Liberalerna – "Oerhört besviken på nya regeringens politik för personlig assistans"
  Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans
  Thomas Hammarberg, – "Tidöavtalet bryter mot Funktionsrättskonventionen"
  Centerpartiet pressar minister Camilla Waltersson Grönvall om förstatligande av assistansen
  Ulrika Westerlund, Miljöpartiet – "Djupt ovärdigt koppla rätt till assistans till svenskt medborgarskap"
  Liberalerna, Malin Danielsson – "Vi kommer driva statligt huvudmannaskap och högre schablonbelopp"
  Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2023
  Lars Lööw, statlig utredare – "Huvudförslaget är att dagens praxis i kommunerna fortsätter gälla"
  Jonas Franksson, STIL – "Det finns risker med utredningens huvudförslag"
  Sophie Karlsson, IfA – "Låt inte Försäkringskassan pröva de kommunala besluten mot ändrade förhållanden"
 • Nyhetsbrev 2022-10-31
  Moderaten Camilla Waltersson Grönvall ansvarig minister för LSS
  Vad betyder Tidöavtalet mellan M, SD, KD och L för personlig assistans?
  Christofer Bergenblock, Centerpartiet – "Försörjningskrav för medborgarskap riskerar slå hårt mot funktionshindrade"
  Maj Karlsson, Vänsterpartiet – "Nu är det upp till bevis för KD, L och SD"
  Jonas Franksson, STIL - Har KD, L och SD glömt löftet?
  Thomas Juneborg, Krönikör - "Regeringens ambitioner är för låga i Tidöavtalet"
  80 procent får avslag vid förstagångsansökan av assistansersättning
  Försäkringskassan, Ingeborg Watz Forslund – "Vanligaste orsak till avslag är att man hamnar under 20 timmarsgränsen"
  Henrik Petrén, Fremia – "Kommande regering måste öka rättssäkerheten vid återkrav"
  Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Återkrav ska bara kunna ske vid bedrägerier"
  Återkallade tillstånd för assistansanordnare och beviljade inhibitioner vid överklagan
 • Nyhetsbrev 2022-09-29
  Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Det krävs en rejäl återställare av schablonbeloppet"
  Bengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – "Liberalerna borde hållit fast vid Januariavtalet"
  Jonas Franksson, Ordförande STIL – "Värsta alternativet för personlig assistans vore en S-M regering"
  Försäkringskassan, Fredrik Falk – "Återkrav behandlas nu som allmänna mål hos Kronofogden"
  Sophie Karlsson, ordförande IfA – "Försäkringskassan gör orimliga återkrav"
  Krönika, Nora Eklöv: Politikerna glömmer bort självbestämmandet
  Krönika, Thomas Juneborg: Två statsministerkandidater utan intresse för assistans
  Sofia Nilsson, Centerpartiet – "Alla grundläggande behov ska vara assistans-grundande i sin helhet"
  Kampanjen Rimligavillkor gör blixtaktion för högre timbelopp
  Fremia försvarar visstidsanställningar
  Antalet assistansberättigade fortsätter minska...
  Rapport från Försäkringskassan: Över hälften av alla omprövningar leder till indragen assistansersättning
 • Nyhetsbrev 2022-08-31
  Sophie Karlsson, IfA – "Visstidsanställningarna förverkligar intentionerna i personlig assistans"
  Lia Scheding, Kommunal – "Djävligt olyckligt att det infördes visstidsanställningar i personlig assistans"
  Riksdagsval 2022 - Välj med Assistanskoll
  Kim E Lindberg – "Vi lever ständigt med en klump i magen"
  Mikael Andersson – "Det finns en oerhörd rädsla för Försäkringskassan"
  Lystra assistans och Livihop i konkurs
  Rapport från Försäkringskassan om hur integritetsintrång kan minskas
  Försäkringskassan, Birgitta Lindgren – "Lagstiftningen hindrar oss att fullt ut ta bort integritetsintrånget i bedömningarna"
  Antalet assistansberättigade fortsätter minska
  Thomas Juneborg, Krönikör - "Det behövs fler perspektiv i fuskdebatten"
  Kampanjen "Rimliga villkor" kräver att assistansersättningen höjs till 350 kr
 • Nyhetsbrev 2022-06-29
  Riksdagsval 2022 - Välj med Assistanskoll, 16 frågor till riksdagspartierna.
  STIL kritiserar anonyma beslutsfattare i Försäkringskassans bedömningar av assistansersättning.
  Försäkringskassan intervjuas om hur de gör sina behovsbedömningar.
  IVO återkallar Lystra Assistans tillstånd.
  Funktionsrätt: Huvudmannaskapsutredningen kan lägga förslag så att grundläggande behovet räknas i sin helhet.
  Riitta Leena Karlsson: "Gruppbostäder är nutidens små institutioner".
  Försäkringskassans generaldirektör i attack mot assistansmarknaden.
  JAG: "Försäkringskassan verka inte vilja försvara reformen".
  Liberalerna: "Försäkringskassans bild stämmer inte".
  KD: "Varför säger S nej till rätt till assistans under ett helt toalettbesök?".
  66-årsgräns införs 1 januari 2023.
  Stärkt Assistanspropositionerna antagna i riksdagen.
  Kommunalt anställda assistenter har högre löner.
  Vibeke Marøy Melstrøm, krönikör - Kamp om fremtidens personliga assistanse i Norge.
 • Nyhetsbrev 2022-05-31
  Krönika, Adolf Ratzka, Sitter integriteten i skinnet?
  Andreas Pettersson, juris doktor – "Har politikerna lämnat över sitt ansvar till HFD?"
  Lars Lööw säger att huvudmannaskapsutredningen kan lägga förslag på hur grundläggande behov blir assistansgrundande i sin helhet.
  Johanna Andersson, Neuroförbundet – "Det är en förlust av människor som kan bidra till samhället".
  Sophie Karlsson, IfA – "Vi överväger att erbjuda visselblåsarfunktion som tjänst".
  Nya siffror från SCB om assistentmedellöner.
  Jonny Cato, Centerpartiet – "Viktigt att individen själv får välja vem man vill ha som personlig assistent".
  Gustav Lindqvist, juris doktor kritiserar att Försäkringskassan skulle kunna verkställa beslut om återkrav från kronofogden.
  SR Ekot – "Försäkringskassan drar felaktigt in assistans".
  Propositioner om stärkt assistans klara.
  Rapport från Försäkringskassan visar att fler barn beviljas assistansersättning.
 • Nyhetsbrev 2022-04-27
  Sofia Nilsson, Centerpartiet – "Uppdelningen i grundläggande behov och övriga behov bör slopas"
  Antalet assistansanvändare minskar starkt
  IfA ordförande Sophie Karlsson intervjuas om att antalet assistansanvändare minskar.
  Hanna Öfors, Funktionsrätt Sverige intervjuas om projektet "Min sexualitet - Min rätt".
  Henrik Petrén, Fremia varnar för större rättsosäkerhet vid återkrav när domstolsprövning slopas.
  Pia Steensland, KD, intervjuas om att regeringen inte vill ge tilläggsdirektiv till huvudmannaskapsutredningen.
  Sophie Karlsson, IfA – "Nu är grundläggande behov högaktuellt för Lars Lööws utredning".
  Smittade och avlidna assistansanvändare under pandemin.
  Cecilia Blanck, Föreningen JAG intervjuas om att införa olika timbelopp för assistansersättningen.
 • Nyhetsbrev 2022-03-29
  Riksdagen röstade för att grundläggande behov ska räknas i sin helhet
  Jonas Franksson, STIL – "Lars Lööws utredning måste förhålla sig till riksdagens tillkännagivande"
  Riksdagspartierna intervjuas om tillkännagivandet om grundläggande behov
  Sophie Karlsson, IfA – "Ge utredningen tilläggsdirektiv!"
  Pia Steensland, Kristdemokraterna – "Hoppas regeringen respekterar Socialutskottets beslut"
  Lena Hallengren, Socialminister – "Det är inte aktuellt att ge huvudmannaskapsutredningen något tilläggsdirektiv"
  Lena Hallengren, socialminister – "Totalt beräknas 2 000 fler personer kunna få rätt till assistansersättning"
  Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG – "Omprövningsstoppet måste vara kvar även efter lagändringarna"
  Lars Lööw, statlig utredare – "Utredningen kommer inte lägga fram kommunalt huvudmannaskap som ett alternativ"
  Barbro Lewin, funktionsrättsforskare – "Hur väcker man en politisk vilja att följa LSS goda intentioner?"
  Anna Barsk Holmbom – "Anordnaren förutsätts kontrollera assistansanvändarnas liv"
  Thomas Juneborg, Krönikör - "Ukrainakriget - Hur påverkas personlig assistans?"
  Suzanne Elmqvist, assistansanvändare – "Bra rekrytering en väg till självbestämmande"
 • Nyhetsbrev 2022-02-28
  Antalet assistansberättigade beräknas minska till slutet av 2023 enligt Försäkringskassans prognos.
  Bengt Eliasson, Liberalerna – "Tillsätt en kriskommission för personlig assistans".
  Regeringen lämnar in lagrådsremiss som föreslår nytt grundläggande behov och föräldraavdrag.
  Debatt: RBU - Ska barn med funktionsnedsättning äntligen få tillbaka rätten till personlig assistans?
  Caroline Ingre, överläkare, ME Neurologi, Karolinska – "Svårt för patienter över 65 år att få stöd med andningshjälp i hemmet".
  Debattartikel av Adolf Ratzka - "Låt livshjälp gå före dödshjälp".
  Marie Axelsson, Förs
 • Nyhetsbrev 2022-01-31
  Lise Lidbäck, Neuroförbundet – "Hur skulle personlig assistans värderas i ett samhälle som tillåter aktiv dödshjälp?"
  Tommy Andersson, professor, Lunds universitet – "Flera olika timbelopp kan lösa problem med övervinster i assistansen".
  Anna Barsk Holmbom intervjuas - anser att en matematisk modell riskerar blir alltför medicinsk.
  Henrik Petrén, Fremia intervjuas om coronapandemin – "Vänner och anhöriga får rycka in som assistenter".
  Anna Westin, doktor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi – "Störst egenmakt i svenska brukarkooperativ".
  Rekordlågt antal förstagångsansökningar av assistansersättning.
  Anna Westin, doktor i offentlig förvaltning, Åbo Akademi – "Kommunalt självstyre är i konflikt med brukarens rättigheter".
  Assistansbolag avskedar ovaccinerade assistenter.
  Maya Hultman, ung assistansanvändare intervjuas om sin teaterpjäs - "Om jag vetat hur trygghet känns"
  IfA intervjuar riksdagspartiernas partiledare.

2021

 • Nyhetsbrev 2021-12-22
  Kristian Persson Kern på ISF intervjuas om sin rapport om assistansersättningens timschablon.
  Annika Taesler, Vice ordförande, STIL - "Slakten av assistansen fortsätter – trots löften".
  Pia Steensland, Kristdemokraterna – "Omprövning ska bara göras när de faktiska behoven förändrats".
  IfA uppmanar statsminister Magdalena Andersson att agera mot Försäkringskassans omprövningar och återkrav.
  Tuff politikerdebatt på IfA-dagarna om huvudmannaskap och funkisskatt.
  Artikelserie på Artikel 19 om neddragen ledsagarservice och färdtjänst för synskadade och blinda.
  Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Förslagen i "Stärkt assistans" är bra men de räcker inte".
  Johan Klinthammar, RBU – "Omprövningarna har blivit en hetsjakt".
  HFD-dom ger rätt till assistansersättning vid skolfrånvaro.
 • Nyhetsbrev 2021-11-25
  Lars Lööw, statlig utredare – "Utredningen ska i första hand se på HUR statligt huvudmannaskap ska införas".
  Jonas Franksson, STIL – "Utan behovsbedömningarna blir det en halv utredning".
  Thomas Juneborg, Krönikör - "Utredning av huvudmannaskapet måste resultera i att all assistans förstatligas".
  Jessica Smaaland, STIL – "Personer med LSS-insatser är bortglömda igen".
  Robin Bankel, doktor i företagsekonomi – "Assistansberättigade blir beroende av juridisk hjälp från assistansanordnare".
  Robin Bankel, doktor i företagsekonomi – "Inför offentligt finansierad rättshjälp vid ansökningar och överklaganden".
  Mari Siilsalu varnar för risk för professionalisering och medikalisering från utredningen "Stärkt personlig assistans"
  Lagändring 1 nov mot anordnare utan tillstånd från IVO.
 • Nyhetsbrev 2021-10-28
  intervjuer om utredningen av huvudmannaskapet för personlig assistans.
  Sophie Karlsson, IfA – "Vi blir hängande i luften så länge omprövningsstoppet är kvar".
  Lena Hallengren, Socialminister – "Utredaren tar ställning till vilka alternativ som ska utredas".
  Bengt Eliasson, Liberalerna – "Direktiven lämnar dörren på glänt för ett kommunalt huvudmannaskap".
  Pia Steensland, Kristdemokraterna – "Målet med utredningen ska vara HUR statligt huvudmannaskap införs".
  Maj Karlsson, Vänsterpartiet – "Detta är regeringens direktiv, inte riksdagens".
  Lagändring 1 november mot anordnare utan tillstånd.
  IVO återkallar tillståndet för Livihop.
  Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans.
  Vad partierna budgeterar till assistansersättning för 2022.
  Ny avhandling: "Juridiskt stöd från assistansföretag gör det svårare att byta anordnare".
  200 personer per år får indragen assistans vid omprövning för Väsentligt ändrade förhållanden.
  Remissvar till "Stärkt personlig assistans".
  Enkät om deinstitutionalisering i Sverige.
 • Nyhetsbrev 2021-09-30
  Socialminister Lena Hallengren intervjuas om den nya utredningen om statligt huvudmannaskap för personnlig assistans.
  Åsa Strahlemo, DHR – “Assistansfrågan står över den politiska dagsformen".
  Regeringen presenterar statsbudgeten schablonbeloppet höjs 1,5 %.
  Henrik Petrén, Fremia – "Orimligt att uppräkningen inte följer assistenternas löneutveckling".
  Kommunal, Lia Scheding – "Modellen för hur schablonbeloppet räknas upp fungerar inte".
  Lena Hallengren, socialminister – "Vi genomför alla förslag i utredningen Stärkt rätt till personlig assistans".
  Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – "Hur många anordnare kommer att kunna bli vårdgivare?"
  Martin Klepke, Tidningen Arbetet – "Svårt få gehör för assistansfrågor med en konservativ majoritet".
  Thomas Juneborg, Krönikör - "Vad händer med "Stärkt personlig assistans" efter regeringskrisen?"
  Vilhelm Ekensteen har avlidit.
  Juristen Mathias Blomberg intervjuas om kammarrättsdom som säger att trädgårdsskötsel inte kan beviljas i personlig assistans.
  Antalet assistansberättigade nu 13 769.
  Statistik över hur många assistenter som vaccinerat sig mot Covid 19.
 • Nyhetsbrev 2021-08-31
  Vad händer efter Januariavtalet?

  Jonas Franksson, ordförande STIL – "Mycket osäkert läge efter regeringskrisen"
  Elisabeth Sandlund, ledarskribent Tidningen Dagen – "Risk att assistansfrågan prioriteras ner januariavtalet"
  Pia Steensland, Kristdemokraterna – "Vi hoppas på nya samarbeten efter januariavtalet"
  Rapport från Socialstyrelsen om Coronapandemin: "Viktigt att assistansanvändare med psykisk ohälsa söker hjälp"
  Jonas Franksson, ordförande STIL – "Hade varit en farlig väg att släppa in vårdapparaten i assistansen"
  14 dömda till fängelse i assistansfuskdom
  IfA fördömer kammarrättsdom om trädgårdsskötsel i assistans
  Personlig assistans under Almedalsveckan
 • Nyhetsbrev 2021-06-30
  Riksdagspartierna intervjuas om utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans"
  Cecilia Blanck, Föreningen JAG – "Processen måste fortsätta oavsett vad som sker i regeringsfrågan"
  "Stärkt personlig assistans" remitteras till 1 oktober
  Fredrik Malmberg intervjuas om sin utredning - "Stärkt rätt till personlig assistans"
  Assistansberättigade fortsätter minska - nu 13 800
  IfA bjöd in till myndigheter till diskussion om kriminalitet
  Sophie Karlsson, IfA – "Analysera vilka av dagens kontrollåtgärder som fungerar på de kriminella"
  Kommunalt anställda assistenter har nu högre månadslöner än privatanställda
  Rapport från FK om hur andning beviljats som grundläggande behov
 • Nyhetsbrev 2021-05-31
  Hanna Egard, lektor, Malmö Universitet – "Politiska krav på nedskärningar har skapat mer medicinska bedömningar".
  Utredningen "Stärkt rätt till personlig assistans" överlämnad till regeringen.
  Mikael Klein – "Utredningen Stärkt rätt till assistans har starka drag av avinstitutionalisering".
  Försäkringskassan vill föreslå någon form av GPS kontroll.
  Debatt: RBU - Hur långt är Försäkrings-kassan beredda att gå?.
  Försäkringskassan försvarar återkrav – "Anordnaren bör ha en relativt god koll på hur det ser ut hos den försäkrade".
  Henrik Petrén, Fremia – "Det är inte anordnarens uppgift att kontrollera Försäkringskassans beslut".
  Sophie Karlsson, IfA – "Det var inte tänkt att anordnaren skulle kontrollera assistansanvändarens liv".
  Löneguide för assistenter uppdaterad med 2020 års siffror.
  Statistik: Assistansberättigade minskar, förstagångsbeviljanden ökar.
  Politikerdebatt på IfAs rådsmöte om huvudmannaskapsutredningen.
  Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige – "Rättigheterna i LSS måste hela tiden återerövras".
  Pia Steensland, Kristdemokraterna – "Institutet för mänskliga rättigheter bör granska FN:s kritik mot Sverige".
  Krönika, Thomas Juneborg – "Alltmer försämringar i kommunal assistans".
 • Nyhetsbrev 2021-04-29
  Thomas Hammarberg: Institutet för mänskliga rättigheter bör granska genomförandet av LSS.
  Bengt Eliasson, Liberalerna – "Vi välkomnar en oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter".
  Jonas Franksson, Ordförande, STIL intervjuas om den rådande politiska situationen och Coronapandemin.
  Rapport från Fremia hävdar att Försäkringskassan har orimliga återkrav och rättsosäkra utbetalningsstopp.
  Henrik Petrén, Fremia – "Ingen anordnare går idag säker för orimliga återkrav".
  Mänskliga rättighetsdagarna: "Personlig assistans ses som en välfärdsfråga istället för en rättighetsfråga".
  Nora Eklöv, krönikör - Tveka inte – ta vaccinet!.
  IfA och LSS-jurister svarar Försäkringskassan om omprövningar av "väsentligt ändrade förhållanden".
  Kommunalt beviljad assistans ersätter Assistansersättning.
  Vibeke Marøy Melstrøm, assistansanvändare, Norge – "Periodvis har assistenterna lämnat mat på terrassen".
  Ninnie Wallenborg, assistansanvändare – "Assistenter och assistansanvändare mer vänner under pandemin".
 • Nyhetsbrev 2021-03-31
  Sophie Karlsson, Ordförande, IfA – "Det finns en rädsla för att söka fler assistanstimmar".
  Försäkringskassan, Andreas Larsson – "Väsentligt ändrade förhållanden behöver förtydligas i lagstiftning"
  Christian Källström, God Juridik – "Det behövs både lagstiftning och starka politiska signaler".
  Riksföreningen JAG kritisk mot att assistansanvändare prioriteras ner för vaccin.
  Assistansanvändare om Corona, Helena Karnström – "Har varit lite rysk roulette med livet".
  Assistansanvändare om Corona, Herman Grafström - "Tungt att vara isolerad från barnen".
  Assistansanvändare om Corona, Johanna Andersson - "Som ett osynligt monster att värja sig mot".
  Assistansanvändare om Corona, Jamie Bolling -"Största skillnaden var rädslan".
  Ny ersättningsperiod för skyddsutrustning för assistenter.
  5,3 % av alla assistansanvändare konstaterat smittade av Covid 19.
 • Nyhetsbrev 2021-02-25
  Staten sparade drygt 900 miljoner på assistansersättningen.
  Mathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – "Omprövning får bara göras vid väsentligt ändrade förhållanden".
  83 procent av förstagångsansökningarna avslås.
  Thomas Juneborg, Krönikör - "Ekonomisk kris, neddragningar och fuskdebatt".
  Martin Klepke, Tidningen Arbetet vill bevara LSS och varnar för fuskdebatten.
  Assistanskolls lista över anordnare med tillstånd från IVO.
  Annika Taesler, assistansanvändare – "Dialog med assistenterna centralt för att skydda mot smitta".
  Tobias Holmberg, assistansanvändare - "Riskgrupper betalar ett högt pris för att andra ska kunna leva som vanligt".
  IfA, Lilly Key – "Ingen kan tvingas att vaccineras".
  Lia Scheding, Kommunal – "Det är upp till varje assistent att besluta om vaccination mot Covid 19".
  Björn Jideus, Fremia – "Vi anser att alla assistenter bör vaccinera sig".
  Nytt kollektivavtal Kommunal - Vårdföretagarna.
 • Nyhetsbrev 2021-01-28
  Bengt Westerberg - "Fusket var ingen stor fråga när assistansen infördes på nittiotalet".
  Funktionsrätt kräver hårdare tag mot fusk - Intervju med Mikael Klein.
  Regeringen föreslår lagändring mot att anlita anordnare utan tillstånd.
  Fuskreportage i SVT.
  Wenche Willumsen, assistansanvändare – "Assistansen har räddat mig psykiskt under Coronatiden".
  Maria Persdotter, RBU intervjuas om att regeringen tillåter att Försäkringskassan fortsätter med hårda bedömningar.
  Folkhälsomyndigheten ger riktlinjer för vaccinering inkluderat LSS.
  Marie Ragnarsson, Region Kalmar län – "Vi vaccinerar personer med LSS-insatser i första omgången".
  Privata anordnare får ersättning för skyddsutrustning även för perioden dec 2020 - april 2021.
  Pia Steensland, KD – "Frustrerande hur personer med funktionsnedsättning prioriterats i pandemin".
  David Lega, EU-parlamentariker, Kd, - "Viktigt att frågan om personlig assistans inte hamnar på EU-nivå".
  Nya kollektivavtal för Fremia och Sobona -KFS.

2020

 • Nyhetsbrev 2020-12-21
  Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – FHM tycks helt ha missat personlig assistans och LSS
  Tre gånger högre dödlighet bland assistansanvändare i Covid 19
  Jessica Smaaland, STIL – Folkhälsomyndigheten måste förtydliga sina riktlinjer om vaccination mot Covid 19
  Protester mot prioritering av assistansberättigade för vaccination mot Covid 19. Regeringen hänvisar till Folkhälsomyndigheten
  Mikael Klein, Funktionsrätt – Remitteringen av LSS-utredningen exempel på hur regeringen förhalar LSS-frågan
  Debatt: M, KD och V replikerar på intervju med Bengt Eliasson, L om statligt huvudmannaskap
  Sophie Karlsson, ordförande, IfA – Grundläggande behov måste bedömas i sin helhet vid ett förstatligande
  Andreas Pettersson, lektor i Juridik – Det pågår en ideologisk strid om rättigheterna i LSS
  Rapport från Försäkringskassan om hur många som sökt assistans för hjälp med andning
  Allt fler söker assistansersättning men bara 17 beviljas vid nyansökan
 • Nyhetsbrev 2020-11-30
  Bengt Eliasson, Liberalerna – "Direktiven till huvudmannaskapsutredningen kommer tidigt i januari".
  Socialutskottet röstade för statligt huvudmannaskap.
  Krönika, Thomas Juneborg – Viktiga lagändringar måste göras innan assistansen förstatligas.
  Presentation av remissvaren till LSS-utredningen.
  Försäkringskassan vill förstatliga assistansen.
  DHR – "Statligt huvudmannaskap löser inte dagens problem".
  Nora Eklöv vann mot kommunen om assistans under arbetstid.
  Nora Eklövs jurist Gabriel Boulos uttalar sig om domen om assistans under arbetstid.
  Utredningen "Stärkt assistans" höll forskningwebbinarium om assistans.
  IfA startar projekt för krishantering för assistansberättigade.
  Assistansanordnare kan få 5000 kr ersättning per assistansberättigad för skyddsutrustning.
  Nya PAN och HÖK-kollektivavtal för personliga assistenter.
  IVO ger förslag mot kriminalitet och fusk.
  DEBATT: Funktionsrättsrörelsen - Ett ständigt misstroende mot assistansrättigheten
 • Nyhetsbrev 2020-10-28
  Socialstyrelsen: Färre smittas av Covid 19 i assistans än i hemtjänst och LSS-boende.
  Regeringen ville ersätta anordnare för covid-19 kostnader.
  Kraftiga reaktioner på åklagare som hävdat att 50 % av all utbetald assistansersättning är fusk.
  Fd fuskutredaren Stig Svensson fördömer spekulationer om 50 % fusk.
  Anders Lindberg, politisk chefredaktör, Aftonbladet – "Uppenbar risk att assistansreformen tar skada av fuskdebatten"
  IfA kritiserar artiklar av Anna Dahlberg och Björn Rosenlöf på Expressen.
  Elisabeth Sandlund, ledarskribent Dagen – "Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtigt"
  Anna Barsk Holmbom: "NUC-rapporten har en cynisk bild av assistans".
  Krönika, Thomas Juneborg – Vi måste skydda rätt till assistans och samtidigt bekämpa kriminalitet.
  Regeringen bereder lagändring mot att anlita anordnare utan tillstånd.
  Vill funktionsrättsrörelsen ha statligt huvudmannaskap? Analys "Artikel 19 som verktyg"
  David Lega, EU-parlamentariker, (Kd) – "Sparkravet på Försäkringskassan är grunden till problemet".
  Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans.
  Vad riksdagspartierna budgeterar till assistansersättning 2021.
 • Nyhetsbrev 2020-09-28
  Staten sparar pengar på assistansersättningen, pga färre assistansberättigade.
  Schablonbeloppet föreslås höjas 3,5 %.
  Liberalerna kräver reformer av personlig assistans.
  Assistanskoll frågar riksdagspartierna om Liberalernas krav.
  Även Centern vill stoppa minuträkning.
  V, M och KD kräver statligt huvudmannaskap, STIL varnar för detta innan rätt till assistans säkrats.
  Vänsterpartiet – "Tillbaka till grundintentionerna".
  Utredningen "Stärkt assistans" får förlängd utredningstid.
  IfA vill att "Stärkt assistans" utreder minuträkningen.
  JAG vill låta "Stärkt assistans" utreda assistansbedömningar.
  STIL kritiserar remittering av LSS-utredningen.
  STIL kritiskt till utredning som föreslår övervakning av personer med nedsatt beslutsförmåga.
  Försäkringskassan kräver lagändring mot att anlita anordnare utan tillstånd.
  IVO – "Vi kan polisanmäla anordnare som fortsätter trots indraget tillstånd".
  Vårdföretagarna vill se ett tufft men rättssäkert agerande mot oseriösa assistansanordnare.
  STIL vill se en "bakvänd sexköpslagstiftning" mot oseriösa anordnare.
  KFO – "regeringen sviker assistansanordnarna om ersättning för coronakostnader".
  KD - "Regeringen måste hålla löftet till assistansanordnarna om coronakostnader".
  DHR och Kommunal - "återinför inte karensdagen"
  Uppdatering av smittade och avlidna assistansanvändare i Covid 19.
 • Nyhetsbrev 2020-08-24
  LSS-utredningen går ut på remiss.
  Funktionsrätt kritisk till remitterad LSS-utredning.
  Socialministern försvarar remittering av LSS-utredningen.
  KFO och IFA vill stoppa möjlighet att välja anordnare utan tillstånd.
  Intervju med Fredrik Malmberg, utredningen "Stärkt assistans".
  Webbinarium om nya utredningen "Stärkt assistans".
  Färre än 14 000 assistansberättigade.
  Liberalerna vill se lagändring mot hårdare bedömningar av personlig hygien.
  Kristdemokraterna manar januaripartier att agera mot hårdare bedömningar av personlig hygien.
  Krönika, Thomas Juneborg – En ny LSS lag är absolut nödvändig.
  Lars Lindberg vill förnya socialdemokratisk funktionshinderpolitik.
  Lagändring om andning och sondmatning började gälla 1 juli 2020.
  Uppdatering av smittade och avlidna assistansanvändare i Covid 19.
 • Nyhetsbrev 2020-06-25
  Socialminister Lena Hallengren intervjuas om hårdare bedömningar av personlig hygien.
  Socialministern intervjuas om hårdare bedömningar av personlig hygien.
  Sofia Nilsson, Centerpartistisk ledamot i Socialutskottet – "Beklämmande att se domar som HFD-domen om sminkning".
  Sophie Karlsson, IfA - Juridiskt hårklyveri förstör den personliga assistansen!
  Christian Källström, God Juridik – "Skriv in i LSS lagtext att uppnådda rättigheter inte får försämras".
  Pia Steensland, KD, pressar Socialministern i en interpellationsdebatt om "personlig hygien".
  Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – "På tiden att personliga assistenter är en prioriterad grupp för provtagning".
  Statistik över smittade och avlidna assistansanvändare i Covid 19.
  Regeringen föreslår förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
  Riksdagsbeslut om andning och sondmatning.
  Sophie Karlsson, Ordförande, IfA – "Att det skapas särskilda boenden för assistans-användare är i sig ett problem".
  Thomas Juneborg intervjuas om sin sista tvåårsomprövning på Försäkringskassan.
  Kommunalt anställda assistenter har något högre månadslön.
 • Nyhetsbrev 2020-05-28
  Försäkringskassan intervjuas om den nya synen på "personlig hygien".
  Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning – "Vi går allt snabbare mot ett uppsplittrat stöd".
  Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – "Försäkringskassan tolkar så restriktivt de kan".
  Lena Hallengren, Socialminister – "Personliga assistenter är nu prioriterade för testning för Coronavirus".
  Pia Steensland, KD, Socialutskottet – "Bra besked från socialministern om skyddsutrustning".
  Socialministern avvisar återigen SKR:s krav på lagändring för att kunna upphäva LSS-beslut.
  Assistentlöneguiden uppdaterad med 2019 års siffror från SCB.
  Roko Kursar, Liberalerna, Malmö – "Restriktionerna i Coronapandemin visar oss alla värdet av personlig assistans".
  Hans Winberg, Leading Health Care – “De nära relationerna i personlig assistans har fördelar jämfört med hemtjänst".
  Thomas Juneborg, krönikör - Personlig assistans är överlägsen hemtjänst i att skydda mot smitta.
  Intervju om ILI-projektet Disability Rights Defenders.
  Renée Blomberg, Försäkringskassan – "Kostnadsminskningen beror på färre assistansberättigade och administrativa förändringar".
 • Nyhetsbrev 2020-04-29
  SKR vill återigen kunna häva LSS-beslut i en Coronakris.
  Anna Barsk Holmbom – "Behovet av personlig assistans minskar inte vid en pandemi, tvärtom".
  Första gången avvisade socialministern SKR:s krav.
  SKR motiverar varför de vill kunna dra in LSS-beslut i en Coronakris.
  Krönika, Thomas Juneborg – Funktionsrätts-konventionen gäller även under pandemier.
  Antalet assistansberättigade minskar.
  Kommunal kräver skyddsutrustning för assistenter.
  STIL – "Svårt få tydliga svar om skyddsutrustning"
  Socialstyrelsen intervjuas om Corona.
  Humana intervjuas om hur de hanterar Corona.
  Krönika, Nora Eklöv – Corona kräver akuta åtgärder inom assistansen.
  Ola Linder intervjuas om ILI projektet "Artikel 19 som verktyg".
  Jonas Franksson, Ordförande STIL – "Assistans har fördelar jämfört med hemtjänst när det gäller smittspridning".
  Adolf Ratzka intervjuas om skydd mot Coronavirus, Covid-19.
  Debatt: RBU - Onormalt föräldraansvar blir lag
  Socialstyrelsen intervjuas om prioritering vid brist på intensivvård.
  Debatt - Är min fru redan dödsdömd?
  Vilhelm Ekensteen slutar som ordförande i IfA.
 • Nyhetsbrev 2020-03-31
  SKR, Sveriges kommuner och regioner, vill få rätt att upphäva SoL- och LSS-beslut i en Coronakris.
  Krönika, Thomas Juneborg - "Assistansanvändare kommer drabbas på många sätt".
  Föreningen JAG – "Vi saknar råd om hur assistansberättigade skyddar sig mot Coronasmitta".
  Råd till assistansanvändare att undvika smitta från Center for Disability rights i New York State.
  Björn Olsen professor i infektionssjukdomar– Assistenterna är nyckeln i skyddet mot smitta.
  Socialminister lena Hallengren svarar på frågor om assistans och Coronasmitta.
  Uloba, Norges största assistanskooperativ intervjuas om skydd mot Coronasmitta.
  Krav på smittskyddspenning och närståendepenning.
  Arbetsmiljöverket intervjuas om skydd av assistenter mot Coronasmitta.
  Socialminister Lena Hallengren – "Personliga assistenter är ett samhällsviktigt yrke".
  Staten betalar nu sjuklön och karens.
  Nina Muhonen intervjuas i P1-morgon om Corona.
  NY Guide om Corona på Assistanskoll.
  Synka - digital utbildning för verksamma inom personlig assistans. Intervju med Johanna Hedgårdh.
  Försäkringskassan stoppar utbetalningar till Nordica Assistans.
  Nordica Assistans bemöter Försäkringskassan.
  Proposition klar om andning/sondmatning.
  Liberalerna vill ha en LSS-inspektion. Intervju med Bengt Eliasson.
 • Nyhetsbrev 2020-02-27
  Intervju med Socialminister Lena Hallengren som vill stärka rätt till assistans.
  Antalet assistansberättigade fortsätter minska och avslag ligger på en hög nivå.
  Krönika av Nora Eklöv – "In på skinnet".
  Högsta Förvaltningsdomstolen – Tillsyn vid epilepsi inte grundläggande behov.
  Kristdemokraterna – "Regeringen bör ta avstånd från Expertmetoden.
  IfA – "Expertmetoden har hindrat viktiga reformer".
  Krönika, Thomas Juneborg – Osäkra fuskuppfattningar framställs som sanningar.
  Assistanskoll studerar fusket med ett åtal i Örebro tingsrätt.
  Proposition om att sondmatning ska räknas i sin helhet på gång.
  IVO – "Relativt få ärenden med assistans som inte verkställs".
  Försäkringskassan kräver identitetshandlingar för assistenter utan svenskt personnummer.
 • Nyhetsbrev 2020-01-30
  Försäkringskassan tar avstånd från Expertmetoden för att bedöma omfattning av assistansfusk.
  Statsvetaren Niklas Altermark utkräver ansvar för användandet av Expertmetoden.
  Utredning klar om assistenters arbetsvillkor.
  Lars Lööw, utredare, intervjuas om assistenters arbetsvillkor och sina förslag.
  Ny statlig utredning av föräldraansvar, tillsyn och egenvård.
  Forskaren Marie Sepulchre intervjuas om sina studier av assistans som en medborgarrättskamp.
  Nyamko Sabuni, partiledare i Liberalerna, intervjuas om personlig assistans.
  Nytt regleringsbrev från Försäkringskassan, regeringen vill utreda varför antalet assistansberättigade minskar.

2019

 • Nyhetsbrev 2019-12-18
  Regeringen backar om integritetsnära behov.
  Jonna Bornemark, professor i filosofi – "Minuträknandet i personlig assistans visar på en problematisk människosyn".
  Lilly Key, IfA – "Alla politiker förstår inte vidden av integritetsnära behov".
  Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen- Sminkning är inte ett grundläggande behov.
  Andreas Pettersson, lektor i juridik - "Det saknas socialrättslig kompetens i HFD"
  Per Eleblad,Försäkringsdirektör på Försäkringskassan intervjuas om kriminalitet i personlig assistans.
 • Nyhetsbrev 2019-11-28
  Riksdagspartierna svarar på frågor om lagstiftning för integritetsnära delar av grundläggande behov.
  Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO – "Avgörande skifte om integritetskänslighet skrivs in i LSS lagtext"
  Interpellationsdebatt mellan Socialminister Lena Hallengren och Pia Steensland, KD.
  Eva Franchell på Aftonbladets ledarsida sågar regeringen.
  Medborgarrättsaktivisten Sven Aivert intervjuas om LSS, 65-årsgränsen mm.
  Thomas Juneborg, Krönika – Besparingarna beror på mycket medvetna val.
  Anita Fink Knudsen, jurist - "Personlig assistans måste ses som en mänsklig rättighet"
  Robotforskaren Christian Smith, KTH intervjuas om teknik som kan ersätta personlig assistans.
  Kommunal intervjuas om att kommunalt anställda assistenter i Norrtälje flyttas till PAN-avtalet.
 • Nyhetsbrev 2019-10-31
  Ärkebiskop Antje Jackelén intervjuas om personlig assistans.
  Kommunals Ordförande som kräver högre schablonbelopp.
  Andning blir nytt grundläggande behov 1 nov.
  Socialminister Lena Hallengren intervjuas om nytt lagförslag där andning/sondmatning ska räknas utan integritetsnära delar.
  Brukarrörelsen protesterar mot att integritets-känslighet föreslås skrivas in i lagtext.
  Bengt Westerberg kritiserar uppdelning av grundläggande behov i integritetsnära delar.
  Nora Eklöv, Krönikör - Kravet om integritetsnära hjälp raserar assistansen.
  Regeringen rapporterar till FN om Funktionsrättskonventionen.
  Riksdagsmotioner om personlig assistans.
  Se vad riksdagspartier budgeterar till assistans.
  Thomas Juneborg, Krönikör - Försäkringskassan hänvisar till domar oförenliga med LSS intentioner
 • Nyhetsbrev 2019-09-30
  Intervju med Ulrika Järkestig Berggren, Docent, Linneuniversitetet - "Besparingsmål ersätter socialpolitiska mål i assistansutredningar"
  Försäkringskassan svarar på kritik mot assistansutredningar från psykiatern David Eberhard.
  David Eberhard svarar Försäkringskassan i ny replik.
  Nya siffror: Bara 17 % nybeviljas assistansersättning.
  Intervju med Thomas Hammarberg, fd människorätts-kommissionär –"Grunden är mänskliga rättigheter utifrån en etik om allas lika värde".
  Regeringsbudgeten: Schablonbeloppet höjs 1,5 %.
  Intervju med Henrik Petrén, Arbetsgivarföreningen KFO
 • Nyhetsbrev 2019-08-29
  Intervju med David Eberhard, psykiater – "Konflikträdsla och cynism präglar assistansutredningar"
  Intervju med Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi – "Alla medborgare bör garanteras goda levnadsvillkor"
  Maj Karlsson, Vänterpartiet intervjuas" - "Liberalerna bakbundna av januariavtalet"
  interpellationsdebatt mellan Pia Steensland, KD, och Socialminister Lena Hallengren.
  KRÖNIKA, Nora Eklöv – "Höga ambitioner garanterar inga rättigheter".
  Almedalsdebatt 2019 – Vill S se över helheten för grundläggande behov?
  Almedalsdebatt 2019 – Använd Artikel 19!
  Nora Eklöv intervjuas.
 • Nyhetsbrev 2019-06-20
  Intervju med Jonas Franksson - "Min assistans halverades i senaste beslutet"
  Advokat Mathias Blomberg kritiserar Lagrådets syn på egenvård.
  Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning - "Problemet är att dagens regler för egenvård inte följs"
  Intervju med Socialminister Lena Hallengren om kommande lagändringar.
  Anna Barsk Holmbom, ABH-utbildning, vill se ny sorts assistansbedömning
  Antalet assistansberättigade fortsätter minska.
  IfA kritiserar gruppbostäder utifrån FN-konventionen.
  FUB försvarar gruppbostäder.
  Ny statistik för assistentlöner.
  Janne Josefsson granskar assistanskriminalitet
 • Nyhetsbrev 2019-05-22
  EU-val 2019 – Assistanskoll ställer tio frågor till partierna inför EU-valet den 26 maj.
  Intervju med Jonas Franksson, STIL, om partiernas svar på Assistanskolls frågor.
  Intervju med Sophie Karlsson, IfA, om partiernas svar på Assistanskolls frågor.
  Krönika, Thomas Juneborg – Miniminivåer i EU:s sociala pelare får aldrig tillåtas hota LSS.
  Nya siffror från SCB för lönenivåer för personliga assistenter.
  Östersund backar om förbud mot anhörigassistenter.
  Lagändring för andning och sondmatning skjuts upp.
  Läs remissvar om lagändring för andning och sondmatning.
  Nytt regleringsbrev och Ge
 • Nyhetsbrev 2019-04-29
  Yvonne Malmgren, fd LSS-handläggare intervjuas dels om hur assistansen infördes på nittiotalet, dels om hur den begränsades från 2009 och framåt.
  Vårbudgeten: Extra pengar men assistansberättigade spås minska.
  Socialminister Lena Hallengren intervjuas om att antalet assistansberättigade minskar och om kommande lagändringar.
  Liberalerna intervjuas om hur de ser på samarbetet med regeringen om personlig assistans.
  Tomas Juneborg, Krönikör - Hur fick grundläggande behov så central roll i nedmontering av assistansreformen?
  Cecilia Blanck i Föreningen JAG - "Barnboenden en skam för samhället"
 • Nyhetsbrev 2019-03-28
  Barnboenden ersätter personlig assistans, intervju med Karin Flyckt på Socialstyrelsen.
  Över 80 % får avslag vid första ansökan enligt nya siffror från Försäkringskassan.
  Intervju med Socialminister Lena Hallengren som antyder statligt huvudmannaskap.
  Socialministern pressas av Kristdemokraterna i riksdagsdebatt.
  Lagändringen om sondmatning/andning räcker inte, säger Maria Persdotter, RBU i en intervju.
  Anhörigassistansen hotas, säger Eva Borgström, FUB, i en intervju.
  Assistansbranschen kräver högre assistansersättning.
  Intervju med Felix Finnveden, Kommunal som kritiserar visstidsanst
 • Nyhetsbrev 2019-02-28
  IfA: Lagförslaget för sondmatning och andning räcker inte.
  Regeringen föreslår att Sondmatning och andning blir grundläggande behov.
  Kristdemokraterna kräver fler lagändringar, intervju med Pia Steensland.
  STIL: Ny modell för behovsbedömning, intervju med Susanne Berg.
  Höjda åldersgränser för personlig assistans i samband med höjning av pensionsålder.
  FUB - Släng LSS-utredningen i papperskorgen, intervju med Eva Borgström.
  Nora Eklöv, Krönikör – Hur stor respekt ska man visa LSS-utredningen?
  Brittisk forskare varnar för LSS-utredningen.
  Östersund vill förbjuda anhöriga.
 • Nyhetsbrev 2019-01-31
  Tio brukarorganisationer sågar LSS-utredningen, ställer krav på regeringen.
  LSS-utredningen.
  Överenskommelse om assistans mellan regeringen, Centern och liberalerna.
  Liberalernas syn på regeringens assistans överenskommelse, intervju med Bengt Eliasson.
  Två assistansförslag i regeringsförhandlingarna.
  Mikael Kein i Funktionsrätt intervjuas: LSS-utredningen är från en annan tid.
  Krönika: Thomas Juneborg – LSS-utredningen har ett "staten vet bäst" perspektiv.
  Krönika: Nora Eklöv - Ställs LSS på sin spets 2019?
  IVO tar ut avgift och ställer fler krav, intervju med Johanna Mattsson.
  SR-p

2018

 • Nyhetsbrev 2018-12-20
  Intervju om en överenskommelse om assistans mellan S+L+C+Mp, med en anonym person med insyn i regeringsförhandlingarna.
  Intervju med Pia Steensland, Kristdemokraterna, om M och KD:s budgetreservation.
  Se vad riksdagspartierna budgeterade till assistans för 2019.
  Henrik Petrén på KFO intervjuas om LSS-utredningens utläckta förslag.
  Berättelser från assistansanvändare om vad en 15-timmars schablon för andra personliga behov skulle innebära.
  Forskning om assistans samlad i antologi.
  Ansvariga för Musikhjälpen intervjuas om hur de ser på rättigheter och välgörenhet.
 • Nyhetsbrev 2018-11-29
  Reaktioner på utläckt LSS-utredning
  Kristdemokraterna – "LSS-utredningens förslag vore förödande"
  Vänsterpartiet – "Detta begränsar rättigheter"
  Liberalerna – "Utredningen kommer troligen inte kunna användas"
  Miljöpartiet – "Vi förstår oron"
  Sverigedemokraterna – "Utredningen är ett katastrofalt svek"
  Centerpartiet – "Oacceptabelt ta bort assistans för barn"
  LSS-utredningen klar först 10 januari
  Brukarrörelsen kräver ny utredning
  Anna Barsk Holmbom intervjuas - "LSS-utredningen syftar till statlig kontroll över kostnader"
  Nora Eklöv, Krönikör - Begränsa inte makten över våra liv
  Tho
 • Nyhetsbrev 2018-10-29
  LSS-utredningen har läckt ut igen, läs en sammanfattning och citat från det utläckta utkastet.
  Brukarrörelsen kritiserar läckt LSS-utredning.
  Forskaren Eva Schömer intervjuas om assistenters arbetsmiljö, vill se mer skriftliga arbetsbeskrivningar.
  Anna Barsk Holmbom, assistansrådgivare, intervjuas om assistenters arbetsmiljö.
  Jonas Franksson, STIL, intervjuas om det politiska läget och om skribenter som ifrågasätter rättighetslagstiftningen i LSS.
  Försäkringskassan slopar rekommendationer om hur assistansersättning ska användas.
  Johanna Mattsson på IVO intervjuas om att enbart 18 % av de som söker tillstånd för bedriva personlig assistans får det beviljat.
  IVO visar inte längre uppgifter om tillstånd öppet på nätet, Ingrid Rydell på IVO intervjuas.
  Intervju med Vårdföretagarna, KFO och IfA som är mycket kritiska till att uppgifter om assistansanordnares tillstånd nu måste begäras ut från IVO.
 • Nyhetsbrev 2018-09-27
  Sophie Karlsson, verksamhetschef på IfA intervjuas om vad som krävs av riksdagspartierna efter valet.
  Artikel om att Socialdemokraterna före valet lovade mer pengar, lagändringar mm för personlig assistans.
  Riksdagspartierna svarar på frågor om vad de vill göra för reformer inom personlig assistans.
  Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige – "Lagändringar för grundläggande behov kan göras före LSS-utredningen".
  Liberalerna vill se ny LSS-utredning.
  Historisk tillbakablick: Redan 1995 föreslogs kraftiga besparingar i Assistansutredningen.
  Lars Lööw intervjuas om sin arbete med att leda en över
 • Nyhetsbrev 2018-08-30
  Anders Lindberg, Aftonbladet, intervjuas om Widar Anderssons angrepp på rättighetslagstiftningen i LSS.
  SVT rapporterar om att det byggs barnboenden för barn som inte kan bo hemma med assistans. Annie Lööf angriper regeringen.
  Socialdemokraterna lovar mer pengar och lagändringar.
  Jan Lindholm, Miljöpartiet, intervjuas om hur assistansfrågan skötts i regeringen.
  Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistanskoll som ställt frågor till alla riksdagspartier pch FI.
  Krönika: Thomas Juneborg – Vilken regering är bäst för assistansens framtid?
  Krönika: Bengt Elmén – Jag vågar inte rösta på S
  Alme
 • Nyhetsbrev 2018-06-25
  Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistanskoll som ställt frågor till alla riksdagspartier pch FI.
  Intervju med forskaren Lill Hultman om ungdomars upplevelser av assistansbedömningar.
  Massiv kritik mot regeringen i riksdagsdebatt.
  Intervju med författaren Margareta Persson som studerat synen på funktionshinder de senaste 200 åren.
  Intervju med Hanna Kauppi på KFO om assistansanordnarnas ekonomiska situation.
  Intervju med Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige, om deras ställningstagande för anhörigassistans.
  Lena Hallengren, Barn, äldre och jämställdhetsministe videointervjuas av Bengt Elm
 • Nyhetsbrev 2018-05-25
  Intervju med Barn, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren
  Antal assistansberättigade minskar...
  Krönikör Thomas Juneborg - "Detta krävs för att återupprätta assistansreformen"
  Regeringen tar bort besparingsdirektiven till LSS-utredningen
  Intervju med RBU om att regeringen tar bort besparingsdirektiven - "Det finns en underliggande ström som inte ändrats"
  Intervju om Bengt Westerberg om att regeringen tar bort besapringsdirektiven- "Bra, men det räcker inte"
  Krönikör Nora Eklöv - "Alla blir förlorare när grupper ställs mot varandra"
  Försäkringskassan JK-anmäls för tolkning av so
 • Nyhetsbrev 2018-04-25
  Ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen - Sondmatning och egenvård kan vara grundläggande behov.
  Mathias Blomberg, Advokat intervjuas om HFD-domen– "Sondmatning är enligt HFD i sig integritetsnära".
  Försäkringskassan intervjuas om HFD-domen – HFD tar inte ställning till om/när sondmatning kan vara integritetsnära.
  Anna Barsk Holmbom intervjuas om HFD-domen - "Hoppas på förändring".
  Rykte - Regeringen förhandlar om ändrade direktiv till LSS-utredningen efter krav från Miljöpartiet.
  Lena Hallengren - Inte aktuellt "i dagsläget" att ändra direktiven till LSS-utredningen.
  Jonas Franksson, S
 • Nyhetsbrev 2018-03-26
  LSS-utredaren Gunilla Malmborg intervjuas om det läckta utkastet från LSS-utredningen.
  Vad säger de politiska partierna om det utläckta utkastet? riksdagspartierna och regeringen tillfrågas.
  PRO:s Ordförande Christina Tallberg intervjuas om åldersgränser i personlig assistans.
  Krönika av THomas Juneborg: LSS-utredningen har tappat barnperspektivet.
  Lena Hallengren ersätter Åsa Regnér.
  Åsa Regner får jobb i FN.
  Krönika Nora Eklöv: Krönika från ett assistanslöst liv.
  Överläkaren Peik Gustafsson varnar för följder av indragen assistans fär personer med autism/ADHD.
  Rapport från ISF som vi
 • Nyhetsbrev 2018-02-28
  Delar av LSS-utredningen har läckt ut - Läs vad som står i texterna.
  Vilhelm Ekensteen, Ordf i IfA ser det läckta förslaget från LSS-utredningen som ett slag som vill döda assistansreformen.
  Bengt Westerberg kommenterar den läckta utredningen.
  Stefan Löfven tar avstånd från åldersgränser i personlig assistans.
  Intervju med Henrik Petrén i RBU – "Låt inte regeringen få gömma assistansfrågan i valrörelsen".
  Antalet assistansberättigade 14 800.
  Europarådets kommissionär oroas över svensk utveckling.
  Intervju med journalisten Per Hermanrud på Kalla Fakta som ser ett demokratiskt problem i
 • Nyhetsbrev 2018-01-31
  "Ris och ros till regeringen" - krönika av Bengt Westerberg.
  Regeringens lagförslag går vidare...lagrådsremiss lämnad till lagrådet.
  Nästan 9 av 10 får avslag vid nyansökan av assistansersättning.
  Antalet assistansberättigade nu under 15000.
  Reportage om assistanskrisen i Kalla Fakta i TV4.
  Intervju med Stig Svensson som utrett fusk och kostandsutveckling i personlig assistans- "Rättighetslagstiftningen driver kostnadsutvecklingen".
  Utfrågning i riksdagens socialutskott.
  Analys av det assistanspolitiska läget av Jonas Franksson, STIL.
  Utredning om assistansfusk klar, intervju med utred

2017

 • Nyhetsbrev 2017-12-20
  Regeringen lägger lagförslag mot den senaste HFD-domen.
  Bengt westerberg kräver mer av regeringen.
  Jonas Franksson, STIL intervjuas, menar att regeringen inte hade något val.
  Laila Naraghi, socialdemokratisk riksdagsledamot kräver att regeringen gör mer.
  Landsomfattande demonstrationer för personlig assistans 3 dec.
  Rapport från Socialstyrelsen – Borttagen assistans minskar självbestämmandet.
  Rapport från Socialstyrelsen - Kommunerna klarar inte ge egenvårdsinsatser.
  Rapport från FFörsäkringskassan – Ökad "kvalitet" gör att fler förlorar sin assistansersättning.
  Laila Naraghi, socialdemoratsik riksdagsledamot – "Assistanskrisen måste ses i ett större sammanhang".
  Rapport från ISF - Anordnarnas minskande lönsamhet hotar assistansens kvalitet.
  Sakfel om Assistanskoll i ISF:s rapport.
  Intervju med Björn Jidéus, KFO – "Krångligt att få ut pengar från Försäkringskassan.
  Intervju med Kerstin Kjellin, Neuroförbundet om att allmänna ombudet vill ta bort bilstöd när en person har assistans- "Människor tas ifrån sin värdighet".
  Thomas Bull, justitieråd, HFD – Svensk lag gäller före FN-konventionen.
  Andrea Bondesson, juris, Funktionsrätt Sverige – "Gör FN-konventionen till svensk lag".
  Statsvetaren Niklas Altermarks tal vid demonstrationen för assistans 3 dec.
 • Nyhetsbrev 2017-11-29
  Regeringen backar i assistansfrågan: lovar lagändring och frysning av tvåårsomprövningar
  Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – "Vårt avgörande hade inte något med väntetid eller beredskap att göra"
  Eva Nordqvist, rättschef, Försäkringskassan – "Vi har inte anledning att ändra vårt rättsliga ställningstagande"
  Andreas Larsson, Försäkringskassan – "Vi tvåårsomprövar inte de som berörs av de senaste årens HFD-domar"
  Kommunal - "Assistenterna drabbas om assistans bara beviljas för aktiva perioder"
  Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – "Kan inte nog understryka hur allvarligt detta är"
  Bengt Westerberg – författare till LSS förarbeten – "Både HFD-domen och Försäkringskassans tolkning av domen strider tydligt mot intentionerna i LSS"
  Bengt Westerberg - "Agera även mot direktiven till LSS–utredningen och HFD-domen om egenvård"
  Thomas Bull, Justitieråd, HFD – "kan ses som ett misslyckande från samhällets sida men domstolen kan inte ta sådana hänsyn"
  Domen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
  Riksdagsdebatt visar tydlig blockbildning i assistansfrågan
  Assistansersättning ersätts av LSS-bostäder, Intervju med SKarin Flyckt, Socialstyrelsen
  Antalet assistansberättigade minskar och pengar sparas in
  När ska övertid i assistans beviljas? Intrevju med Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO
 • Nyhetsbrev 2017-10-31
  Försäkringskassan varnar regeringen: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistanstimmar
  Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!"
  Thomas Juneborg, talesperson för VIMPA – "Intentionerna i LSS håller nu på att rämna totalt"
  Funktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar
  Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – "HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen"
  Lars Beckman, moderat riksdagsledamot – "Byggandet av nya institutioner inte värdigt ett välfärdsland som Sverige"
  Brukarrörelsen varnar för kommunalt huvudmannaskap
  Liberalerna KU-anmäler regeringen
  Ann-Sofi Nilsson, mamma till Alex – "En smutsig utredning"
  Jamie Bolling ny verksamhetsledare på Independent Living Institute
  Magnus Arnek, analytiker, Försäkrings-kassan – "Det finns inga säkra uppskattningar av omfattningen av kriminalitet i assistans"
  Marie Axelsson, försäkringsdirektör, Försäkringskassan – "Vi vill inte ha en bidragsbrottsenhet som utreder brott"
  Höstens riksdagsmotioner om assistans
  Höstens budgetar: Liberalerna, Kristdemokraterna ger mest till assistans
 • Nyhetsbrev 2017-09-28
  Regeringens budgetförslag visar att 1,6 miljarder sparats in på assistansersättningen pga minskat antal assistansberättigade.
  Intervju med Lotta Gröning som kritiserar Socialdemokraternas assistanspolitik.
  SKL:s chefsekonom intervjuas och kräver statsbidrag för ökade assistanskostnader i kommunerna.
  Nye LSS-utredaren Gunilla Malmborg intervjuas.
  Sminkning är inte längre ett grundläggand ebehov enligt ett nytt rättsligt ställningstagande från Försäkringskassan.
  Nya kollektivatal mellan Kommunal och Vårdföretagarna/Arbetsgivarföreningen KFO.
  Journalisten Anders Hellberg intervjuas om hur han inte fick intervjua ansvarige minister Åsa Regnér och istället stoppades av säkerhetspolisen.
  Rapport visar mycket dålig information mellan Försäkringskassan och kommunerna när assistansersättning dras in.
  Två nya referat från debatter i Almedalen 2017.
 • Nyhetsbrev 2017-08-31
  Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet säger i en intervju att "Assistansfrågan är regeringens största socialpolitiska misstag".
  Rekordlågt antal assistansberättigade.
  Andreas Pettersson, juris doktor på Södertörns högskola, intervjuas om förvaltningsrättsdomar och fusket inom personlig assistans.
  LSS-utredningen byter utredare. Gunilla Malmborg ersätter Desirée Pethrus.
  Schablonbeloppet höjs med 1,5 % i nästa regeringsbudget.
  Kommunal varslar om konflikt mot Vårdföretagarna.
  Jämför vad Åsa Regnér säger i TV4 idag och för ett år sedan
  Almedalsdebatt 2017 – "Rättspraxis eller politik.
  Almedalsdebatt 2017 – "Assistansersättningen och den svenska modellen"
 • Nyhetsbrev 2017-06-21
  Bengt Westerberg redovisar alternativ kostnad till personlig assistans i ny rapport.
  Barbro Westerberg, överläkare i Göteborg, intervjuas om att egenvård inte längre räknas som grundläggande behov.
  Lars Ohly, Ordförande i Funktionsrätt Sverige intervjuas utvecklingen i personlig assistans.
  Ansvarige minister Åsa Regnér intervjuas om en eventuell utredning om en lagändring.
  Äldre forskaren Tove Harnett vill ta bort åldersgränsen för att kunna söka assistans.
  Kenneth Andersson, Socialdemokraterna vill se en utredning om en lagändring.
  Rapport från Försäkringskassan visar att domar i HFD ligger bakom det rekordhöga antalet avslag.
  Funktionsrätt Sveriges parallellutredning - "Förstärk den enskildes tolkningsföreträde"
 • Nyhetsbrev 2017-05-31
  Statsvetare på Lunds universitet sågar bedömningar av assistansfusk.
  Martin Klepke, politisk redaktör på tidningen Arbetet, kritiserar regeringen.
  S-riksdagsledamoten Laila Naraghi kräver en lagändring för att stoppa de hårdare bedömningarna av assistansersättning.
  Åsa Regnér antyder en lagändring mot hårdare bedömningar.
  Sverige kritiseras på IL-dagen
  Försäkringskassan kommer inte att betala ut assistansersättning om inte personuppgifter om assistenterna lämnats in.
  Företagsekonomen Hans Knutsson säger att alternativen till personlig assistans blir dyrare.
  Utredning föreslår bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan.
  Regeringen presenterar ny målsättning för funktionshinderpolitiken.
  Uppdaterad assistentlöneguide
 • Nyhetsbrev 2017-04-27
  Avslagen accelererar, nästan 9 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning.
  Allt fler barn förlorar sin assistans, intervju med Henrik Petrén på RBU.
  Jimmy Loord, kristdemokratisk kommunpolitiker i Nybro kommun intervjuas om att Nybro tvingas införa begränsande assistansbedömningar.
  Intervju med Jonas Franksson som inte längre orkar kämpa både med sina egna bedömningar och politiskt med assistans.
  Regeringen tillsätter utredning om kriminaliteten i personlig assistans.
  Intervju med Stig Svensson som ska utreda kriminaliteten i assistans.
  Riksdagen kritiserar låga kommunala timbelopp, Socialutskottet ger tillkännagivande till regeringen.
  Susanne Berg, intervjuas om att Försäkringskassan definierat goda levnadsvillkor.
  Handikappförbundens parallellutredning: Kan inte ta ställning till huvudmannaskapet.
  Stefan Löfven svarar på en interpellationsfråga från kristdemokraten Emma Henriksson
 • Nyhetsbrev 2017-03-30
  Antalet assistansberättigade minskar.
  8 av 10 får avslag på nyansökan av assistansersättning.
  Marie Axelsson, chef på avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan intervjuas om at det blivit svårare att få assistans.
  Ifa:s Ordförande Vilhelm Ekensteen intervjuas om utvecklingen för personlig assistans.
  Thomas Falk, Försäkringskassan intervjuas in fusk/kriminalitet i assistans och bedömningarna av omfattningen av fusket.
  Pelle Kölhed på Handikappförbunden intervjuas om deras parallella LSS-utredning.
  Viktoria Vargstrand, assistansanvändare, intervjuas om relationen till assistenterna.
  LSS-handläggaren Anna Karlsson i Trelleborg intervjuas om hur bedömningarna blir allt hårdare.
  Advokaterna Sofia Tedsjö och Mattias Blomberg intervjuas om kammarrättsdomen i Göteborg som säger att sondmatning ska ses som ett grundläggande behov.
 • Nyhetsbrev 2017-02-28
  LSS-utredaren Desirée Pethrus intervjuas om kostnader, besparingar och anhöriga som assistenter.
  Handikappförbunden gör parallellutredning om LSS.
  Bengt Westerberg svarar Desirée Pethrus.
  Socialdemokratisk kritik mot regeringen av Tuva Lund i Botkyrka kommun.
  Ola Hägg, Nynäshamns kommun: "det råder frustration och oklarhet".
  Siffror från Försäkringskassan tyder på minskning av assistansberättigade och antal assistanstimmar per person.
  Hanna Kauppi på KFO varnar för välfärdsutredningen.
  Svenska Dagbladet skriver om assistansfusket.
 • Nyhetsbrev 2017-01-31
  Adolf Ratzka intervjuas om det första assistansprojektet i Sverige 1987.
  Nytt regleringsbrev till Försäkringskassan.
  Bengt Eliasson i Liberalerna intervjuas om regeringens politik. Färre assistansberättigade ger lägre kostnader.
  LSS-utredaren Desirée Pethrus ifrågasätter anhörigassistenter. Föreningen JAG rasar mot LSS-utredaren. IfA försvarar anhörigassistans.
  Pelle Kölhed, expert i LSS-utredningen kritisk mot svagt brukarperspektiv.
  Tomas Agdalen på Inspektionen för Socialförsäkringen intervjuas. Dom i HFD ger kommuner rätt sätta lägre timbelopp.

2016

 • Nyhetsbrev 2016-12-19
  Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF släpper en rapport om sjukvårdande insatser i assistans och en analys av domar från Högsta Förvaltningsdomstolen. Socialutskottets Ordförande, kristdemokraten Emma Henriksson intervjuas om regeringens politik. Lise Lidbäck, ordförande för Neuroförbundet, intervjuas om regeringens politik. Landsomfattande demonstrationer mot nedskärningar av assistans. Lise Lidbäck, ordförande för Neuroförbundet, intervjuas om en kvinna som dog efter att ha fått indragen assistans. Antalet assistansberättigade minskar enligt ny statistik. Barbro Lewin, funktionshinderforskare, kritiserar Försäkringskassans syn på Goda levnadsvillkor. Anna Strimbold, jurist på Föreningen JAG intervjuas deras syn på Goda levnadsvillkor. Regeringen lägger lagförslag om meddelarskydd för privat anställda inom omsorg.
 • Nyhetsbrev 2016-11-29
  Intervju med Nora Eklöv som förlorade all assistans vid en flytt. Carl Schlyter, miljöpartistisk riksdagsman kritiserar sitt parti/regeringen. Socialdemokraterna i Kalmar län går emot regeringen om personlig assistans. Analytiker från Carnegie intervjuas om den politiska situationen runt personlig assistans. Åsa Regner skriver på DN-debatt att regeringen tar tillbaka vissa beslut, backar Regeringen nu? Bengt Westerberg skriver en krönika om begreppet ökad träffsäkerhet som regeringen använder i beskrivningen insatser som kan ersätta personlig assistans. Intervju med Försäkringskassan om att de definierat Goda levnadsvillkor. Sophie Karlsson på IfA kritiserar definieringen av goda levnadsvillkor. Vinstutredningen lägger ett förslag på att det ska få vara max 7 % vinst på operativt kapital i välfärdsbolag. Debatt på SVT om personlig assistans. Nytt kollektivavtal från KFS.
 • Nyhetsbrev 2016-10-31
  Regeringen utmanas i Socialutskottet av Vänsterpartiet att ändra regleringsbrevet till Försäkringskassan. Maj Karlsson från Vänsterpartiet intervjuas. Mycket hård debatt i medierna om personlig assistans, sedan en kvinna med indragen assistans dött på en handikapptoalett. Intervju med Staffan Olsson om att privata anordnare bör omfattas av offentlighetsprincipen och meddelarskydd. Intervju med Bengt Elmén som gör satir över nedskärningar inom personlig assistans. Höstens riksdagsmotioner. Kommunals Ordförande kritiserar i en intervju den låga uppräkningen av schablonbeloppet. Mattias Näsman på Umeå Universitet har släppt rapporten "Konsekvenser av indragen Assistansersättning". Intervju med Ylva Andersson, assistansanvändare och medförfattare till pjäsen Deformerad Persona på Dramaten. Ny vägledning från Försäkringskassan.
 • Nyhetsbrev 2016-09-29
  Regeringen höjer schablonbeloppet med bara 1,05 % för 2017. IfA och DHR dömer ut regeringens politik. Försäkringskassan skriver på DN-debatt att det inte finns någon kris i assistansen. Försäkringskassan får hård kritik av Henrik Petrén i RBU, Vilhelm Ekensteen i IfA och Thomas Juneborg i VIMPA. Se ansvarige minister Åsa Regnér försvara sig i TV4 och debattera i riksdagen med Liberalernas Bengt Eliasson. Nu införs efterskottsbetalning, läs intervju om detta med Hanna Kauppi i KFO. Sista referatet av debatterna i Almedalen med bland annat Thomas Hammarberg. Intervju med Paul Lappalainen som är projektledare i ILIs nya projekt "Med lagen som verktyg". Ny avhandling av Julia Bahner om sexualitet och personlig assistans. Nya kollektivavtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna respektive KFO.
 • Nyhetsbrev 2016-08-31
  Statsvetaren Niklas Altermark hävdar i en intervjua att regeringen är med och skapar bilden av assistans som kostnadsdrivande. Benget Westerberg säger i en intervju att direktiven i LSS-utredningen måste förändras. Fyra artiklar från seminarier i Almedalen i juni 2016. Bengt Westerberg debatterar med Madeleine Harby Samuelsson från Socialdepartementet. Lennart Axelsson(S) debatterar med Bengt Eliasson(L). Anders Viklund(LSS-utredningen) debatterar med Eva Olofsson(V) och Sofia Fölster(M).
  Nina Muhonen intervjuas om hur hon använder personlig assistans för att kunna arbeta. IfA replikerar mot Akademikerförbundet om att Försäkringskassan är en bättre bedömare av assistansbehov än kommunen.
 • Nyhetsbrev 2016-06-30
  Regeringen vill genom lagförslag få mandat att ändra schablonbeloppet. Bengt Westerberg släpper rapport om personlig assistans. Åsa Regnér och Bengt Westerberg i Tv-debatt. Camilla Sköld på Akademikerförbundet kritiserar direktiven i LSS-utredningen. Hård seminariedebatt om direktiven i LSS-utredningen med bland annat Lennart Axelsson(S), Bengt Westerberg och Vilhelm Ekensteen(IfA). Oppositionspartierna tillfrågas om hur de ser på regeringens politik om personlig assistans. Monica Svanholm på Försäkringskassan intervjuas om att egenvård inte längre räknas som ett grundläggande behov. Advokat Mathias Blomberg hävdar att den nya synen på egenvård är ett sätt att minska kostnader och timmar i assistans. Vårdföretagarna kritiserar Försäkringskassan för att skrämma med oanmälda hembesök.
 • Nyhetsbrev 2016-05-30
  Den Nya LSS-utredningen presenteras. Det är hårdare ton än väntat i utredningen anser Hanna Kauppi (KFO). Vilhelm Ekensteen, IfA beskriver direktiven till utredningen som ett kallhamrat dråpslag. Löneguiden för personliga assistenter är uppdaterad med 2015 års lönenivåer. Sverige bryter mot FN-konventionen enligt Centre of Disability studies på University of iceland. Socialutskottets KD-Ordförande Emma Henriksson intervjuas. KFO hävdar att 30 % av anordnarna inte klarar övergången till efterskottsbetalning. Migrationsverket intervjuas om vilket stöd som ges till asylsökande med funktionsnedsättning. Försäkringskassan börjar granska assistansföretag som har höga vinster - intervju med Therese Karlberg. Nytt kollektivavtal SKL/Pacta-Kommunal - intervju med Margaretha Johansson på Kommunal.
 • Nyhetsbrev 2016-04-28
  Monica Svanholm, enhetschef på Försäkringskassan intervjuas om det ökande antalet avslag av assistansersättning. Trine Nyberg, mamma till dotter med assistansersättning intervjuas. Försäkringskassan och Cecilia Blanck på Föreningen JAG intervjuas om införandet av efterskottsbetalning. Gunilla Målsäter på Försäkringskassan intervjuas om hanteringen av läckor med personuppgifter. Ny statistik visar att det genomsnittliga antalet assistanstimmar/person inte längre ökar. Försäkringskassan intervjuas om när nyanlända kan söka assistansersättning.
 • Nyhetsbrev 2016-03-31
  Försäkringskassan ger information om hur efterskottsbetalning av assistansersättning införs i höst. Intervju med Arbetsgivarföreningen KFO som anser att assistansberättigade kan drabbas hårt av efterskottsbetalningen. Regeringen försvarar regleringsbrevet där de uppmanar Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. Birgitta Målsäter på Försäkringskassan intervjuas om deras läckor av assistansberättigades personuppgifter. Arbetsgivarföreningen KFO och Vårdföretagarna anser att Försäkringskassan skyller ifrån sig angående sitt ansvar för läckorna. Intervju om personlig assistans i Finland. Socialstyrelsen intervjuas om sexualitet och assistans.
 • Nyhetsbrev 2016-02-29
  Bengt Westerberg (fd partiledare för Liberalerna) vill se ny funktionshinderreform.
  Regeringen vill att Försäkringskassan minskar antalet assistanstimmar.
  Intervju med nationalekonomen Stefan de Vylder om hur regeringen hanterar assistansersättningen.
  IfAs Ordförande Vilhelm Ekensteen ser ministerstyre inom personlig assistans.
  Juristen Erik Ward anser att regeringen åsidosätter lagstiftningen.
  Rekordmånga får avslag på nyansökan av assistansersättning.
  Intervju med den tyska assistansanvändaren Corina Zolle om personlig assistans i Tyskland.
  Det finns nu platsannonser på Assistanskoll.
  Ny guide på Assistanskoll: "Anordna din egen assistans".
  Intervju med Försäkringskassan om att sekretesskyddade uppgifter läckt ut.
 • Nyhetsbrev 2016-01-27
  Therese Karlberg på Försäkringskassan intervjuas om rapporten "Assistansersättningens utveckling" och hur de vill normera "andra personliga behov". Anna Barsk Holmbom intervjuas om hur synen på stigande assistanskostnader förändrats och att det finns naturliga förklaringar till ökningen av assistansberättigade och assistanstimmar. Finansminister Magdalena Andersson ser fel i systemet med assistansersättning. Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap kritiserar den svenska självgodheten inom funktionshinder. Försäkringskassan definierar "psykisk funktionsnedsättning" i sin bedömning av personlig assistans och detta analyseras i en intervju med Advokat Mathias Blomberg. Per Lodenius intervjuas om Centerpartiets syn på personlig assistans. Thomas Juneborg, assistansberättigad och talesperson för VIMPA intervjuas om assistansens framtid under 2016. SKL ger ut rapport om kommunernas ekonomiska situation som assistansutförare.

2015

 • Nyhetsbrev 2015-12-17
  Olle Wästberg, Ordförande i Demokratiutredningen intervjuas om personlig assistans och demokrati. Försäkringskassan har Försäkringskassan har i en ny rapport analyserat ökning av assistansberättigade och assistanstimmar. Det allmänna ombudet för socialförsäkringen får kritik av Sofia Tedsjö på CJ Advokatbyrå. Stort reportage om LSS och personlig assistans på SVT. Bara en tredjedel som söker tillstånd på IVO får godkänt. Intervju med Birgitta Lind och Ann-Louise Nissfolk på tillståndsenheten på IVO. Intervju med Viveca Selander om hennes licentiatavhandling om föräldraskap i assistans. Intervju
 • Nyhetsbrev 2015-11-30
  Dan Eliasson i Liberalerna (Folkpartiet) kritiserar hårdare assistansbedömningar. "Allmänna ombudet för socialförsäkringen", Birgitta Smedberg, försvarar sig mot kritik för att bara driva ärenden som försämrar rätten till assistans. Wenche Willumsen i DHR ifrågasätter samtidigt allmänna ombudet. Maj Karlsson i Vänsterpartiet kritiserar regeringens jakt på kostnader. Ellinor Englund, jurist i SKL slår tillbaka mot kritik från Socialstyrelsen om att kommuner begränsar assistans. IfA och STIL kritiserar SKL för att vilja begränsa assistans. Danica Kragic, professor i robotik intervjuas om forskning som kan leda till att robotar gör arbetsuppgifter som idag görs av personliga assistenter.
 • Nyhetsbrev 2015-10-29
  Försäkringskassan vill införa efterskottsbetalning 1 oktober 2016, Intervju med enhetschefen Monica Svanholm på Försäkringskassan. Föreningen JAG intervjuas om att Försäkringskassan föreslår att assistansberättigade med förhöjt timbelopp ska redovisa sina kostnader varje månad. Finansminister Magdalena Andersson pekar ut assistansersättning som något att spara pengar för att klara ökade kostnader för flyktingmottagandet. Intervju med Inspektionen för socialförsäkringen(ISF) om deras nya rapport "Assistansersättningen" där de pekar ut vad de anser är problem i assistansersättning. Statsvetaren Niklas Altermark kommenterar ISF:s rapport. Advokat Mathias Blomberg intervjuas om den nya domen i HFD som lett till att det femte grundläggande behovet beviljas enbart vid psykiska funktionsnedsättningar.
 • Nyhetsbrev 2015-09-30
  Schablonbeloppet kommer att höjas med 1,4 % varje år, vilket skrivs in i Förordningen om assistansersättning. Arbetsgivarföreningen KFO, Vårdföretagarna och Föreningen JAG intervjuas om den lägre uppräkningen av schablonbeloppet. Karin Flyckt på Socialstyrelsen intervjuas en ny rapport som kritiserar kommunernas hantering av personlig assistans. IfA och STIL intervjuas om Socialstyrelsens rapport. Monica Svanholm, enhetschef på Försäkringskassan, intervjuas om att kassan inför hårdare bedömningar av det grundläggande behovet "ingående kunskap". ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen ger förslag till förändringar av assistansersättningen i en ny rapport. DHR och IfA intervjuas om att regeringen planerar att tillsätta en fuskdelegation rörande personlig assistans. Arbetsförmedlingen intervjuas om en tjänst där de kan handplocka arbetssökande personliga assistenter för ett ledigt arbete.
 • Nyhetsbrev 2015-08-31
  Lennart Erlandsson, lektor i juridik vid Högskolan i Kristianstad kritiserar Försäkringskassan för otillåten lagtolkning. Ny dom från högsta Förvaltningsdomstolen ger oro för att fler ska förlora sin assistans. Erik Ward, jurist, kritiserar Försäkringskassan för att de minskar/drar in assistansersättning trots att behovet är oförändrat. Ritva Gough, socionom och doktorand blickar tillbaka på hur assistansen utvecklats sedan nittiotalet. Assistanskoll rapporterar från fyra seminarier i Almedalen i juli 2015.
 • Nyhetsbrev 2015-06-30
  Försäkringskassan intervjuas om efterbetalning av assistansersättning. Sofie Fölster, M-ledamot i Socialutskottet intervjuas om personlig assistans. Försäkringskassan intervjuas om det sk Hässleholmsförsöket. Vårdföretagarna intervjuas om brottslighet i personlig assistans. Rapportering från KFOs seminarium om kvalitet i personlig assistans. Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är uppdaterad med OB-guiden och genomsnittsmånadslöner för privatanställda assistenter.
 • Nyhetsbrev 2015-05-28
  Ny löneguide för personliga assistenter presenteras, i guiden kan medellöner jämföras mellan privat och kommunalt anställda, kön, ålder och olika delar av Sverige. Barbro Lewin, funktionshinderforskare vid Uppsala Universitet intervjuas om Hässleholmsförsöket däe personer som söker assistansersättning iakttas under 27 timmar för att avslöja fusk. Intervju med Brottsförebyggande rådet om fusk med tidrapporter och intyg i assistans. Arbetsgivarföreningen KFO intervjuas om Kommunals motstånd till visstidslöner inom personlig assistans. Adolf Ratzka kräver att 65-årsgränsen för att bevilja personlig assistans tas bort.
 • Nyhetsbrev 2015-04-29
  Guy Lööv på Socialdepartementet intervjuas om den kommande assistansutredningen.

  Christine Bylund på STIL beskriver en feministisk syn på bedömning av assistans. Försäkringskassan intervjuas om planerade förenklingar av tvåårsomprövningarna.

  Guy Lööv på Socialdepartementet intervjuas om utredningen om vinstbegränsning i personlig assistans.

  John Magnus Roos intervjuas om sin undersökning om skillnader i deltagande i fritidsaktiviteter mellan funktionsnedsatta och befolkningen i övrigt. Karin Boskovic på IfA intervjuas om IFOKUS, ett kommunikationsverktyg för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
 • Nyhetsbrev 2015-03-30
  Personlig assistans med i ny utredning om vinster i välfärden. IfA, intressegruppen för assistansberättigade och Miljöpartiet intervjuas om vinster i personlig assistans. Kommunals Ordförande Annelie Nordström intervjuas om assistenters arbets- och anställningsvillkor. Bengt Elmén, ledamot i STIL svarar Kommunal. Ny statistik visar att fler som nyansöker assistansersättning får avslag. Miljöpartiets nya talesperson säger att assistansbedömningarna bör ändras. Täby kommun intervjuas om Assistanskolls jämförelsetjänst.
 • Nyhetsbrev 2015-02-25
  Regeringen startar ny större utredning av assistans till hösten. Socialstyrelsen ska utreda hur kommunalt beviljad assistans ser ut, Assistanskoll intervjuar Guy Lööv, sakkunnig på Socialdepartementet. Intervju med Maj Karlsson i Vänsterpartiet som Vänsterpartiet som kritiserar politikers dubbla budskap. Intervju med medieforskaren Karin Ljuslinder som talar om hur synen på assistans formas av media. Intervju med Stefan Balogh på BOSSE råd och stöd om synen på en sexualitet hos personer med funktionsnedsättning. Intervju med Torbjörn Odlöw om hur godmanskapet skulle kunna moderniseras.
 • Nyhetsbrev 2015-01-29
  Bengt Eliasson FP-ledamot i Socialutskottet, intervjuas om vad Folkpartiet vill med personlig assistans. IfAs Ordförande Vilhelm Ekensteen intervjuas om hur fusk i assistans beskrivs i medierna, särskilt i SR-P1. Intervju om införande av Direct Payments i Australien. Intervju med Arbetsförmedlingen om hur man ska tolka Diskrimineringslagen i platsannonser för personliga assistenter. Försäkringskassan ger ut rättsfallsöversikt med förtydliganden om gränserna för föräldraansvaret.

2014

 • Nyhetsbrev 2014-12-18
  Socialdepartementet intervjuas om alliansbudgeten och assistansersättningen. Försäkringskassan intervjuas om deras förändrade syn på assistenternas arbetstider hos egna arbetsgivare. Fd assistansanordnaren Bo Gunnar Karlsson intervjuas om assistansens utveckling från 1994 till idag. Intervju med Julia Bahner om sexualitet och assistans. Inspektionen för socialförsäkringen intervjuas om schablonbeloppet och kommunernas assistansbudgetar. Regeringen bemöter kritik från Vänsterpartiet om assistansbedömningarna.
 • Nyhetsbrev 2014-11-27
  Inspektionen för socialförsäkringen lämnar sin slutrapport om assistansbedömningarna. Helena Höög på ISF intervjuas om rapporten. STIL lämnar en skuggrapport om assistansbedömningarna, Christine Bylund på STIL intervjuas om STILs rapport. Statsvetaren Niklas Altermark kritiserar ISFs rapport angående synen på kostnader för delaktighet. STIL och Ifa intervjuas om sin syn på ISFs rapport. Funktionshinderforskaren Barbro Lewin intervjuas om ISFs rapport. STIL intervjuas om att de skickad ett brev till Regeringen med krav på lagändring i § 9a i LSS.
  Sammanfattning av höstens riksdagsmotioner om personlig assistans. ISF lämnar en rapport om kommunala assistansutförare.
 • Nyhetsbrev 2014-10-27
  Regeringen beslutar om nytt schablonbelopp för 2015. Intervjuer med brukarrörelsen och arbetsgivarorganisationer om den historiskt låga höjningen. Vårdföretagarna intervjuas om att de anser att assistansen hotas ekonomiskt under 2015. Försäkringskassan intervjuas om hur de sedan augusti kontrollerar att assistenterna följer arbetstidslagstiftning när utförd assistans redovisas. Arbetsgivarföreningen KFO samt egna arbetsgivare intervjuas om att egna arbetsgivare drabbas hårt av den nya arbetstidskontrollen. Vårdföretagarna intervjuas om hur arbetstider följts i branschen. Jessica Smalaand intervjuas om hur hon startade ett eget aktiebolag som hon idag köper sin assistans av.
 • Nyhetsbrev 2014-09-30
  Niklas Altermark, statsvetare vid Lunds Universitet analyserar valrörelsen vad gäller personlig assistans. Intervjuer med Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna om personlig assistans. Intervjuer med Intressegruppen för assistansberättigade, Föreningen JAG och Jonas Franksson på STIL om partiernas svar i Assistanskolls jämförelse inför riksdagsvalet. Intervju med Niklas Altermark, filosofie kandidat om vänrelationer mellan assistenter och assistansberättigade.
 • Nyhetsbrev 2014-09-04
  Extra nyhetsbrev där riksdagspartierna och FI, Feministiskt initiativ svarar på 20 frågor om assistans.
 • Nyhetsbrev 2014-08-28
  Intervjuer inför riksdagsvalet den 14 september med Centerpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna. Referat från tre seminarier i Almedalen 2014, "Snart slut på minuträknandet", "Risk för en ny utredning i oktober" och "Många på institution i Europa". Försäkringskassan intervjuas om att de vill förenkla tvåårsomprövningarna.
 • Nyhetsbrev 2014-06-26
  Intervjuer inför riksdagsvalet den 14 september med Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Artikel om ny rättighetslagstiftning för personlig assistans i Norge. Referat av politikerdebatt och seminarium om kvalitet i assistans anordnat av Arbetsgivarföreningen KFO och Assistansanordnarna.
 • Nyhetsbrev 2014-04-29
  FN oroas av hårdare assistansbedömningar. Intervju med läkaren/forskaren Per Hamid Ghatan som anser att dolda funktionshinder förbises. Intervju med Arbetsgivarföreningen KFO om administrationsavgifter i assistans och lönesättning av assistenter. Arbetsgivarföreningen KFO intervjuas om efterskottsbetalning av assistansersättning. Etisk plattform blir ny jämförelsetjänst för assistansanordnare. ISF, Inspektionen för socialförsäkringen intervjuas om hur Försäkringskassan bedömer föräldraansvar när minderåriga beviljas assistansersättning.
 • Nyhetsbrev 2014-04-29
  Avhandling av Therese Bäckman kritiserar tidsbegränsade beslut i LSS. Vårdföretagarna intervjuas om administrationsavgifter och lönesättning. Socialstyrelsen intervjuas om nya allmänna råd för assistenters grundkunskaper. Thomas Juneborg, assistansberättigad, intervjuas om vad han anser behövs för att LSS ska återupprättas.
 • Nyhetsbrev 2014-03-31
  Intervjuer med Agneta Rönn som höll i utredningen av assistansersättningens schablonbelopp och Pelle Kölhed, brukarrörelsens expert i samma utredning. Brottsförebyggande rådet, Brå, intervjuas om fusk/kriminalitet i personlig assistans. Försäkringskassan intervjuas om omfattning av fusk i assistans och om bedömningsinstrumentet/stödet. Försäkringskassan intervjuas om att assistansersättning kommer att betalas ut i efterskott i början på 2015. Elisabeth Sandlund, på Tidningen Dagen intervjuas om att LSS-lagstiftningen inte följs. Linköpings kommun intervjuas om varför de sänkt timbeloppet i personlig assistans.
 • Nyhetsbrev 2014-02-25
  Utredningen om assistansersättningens schablonbelopp klar. Vänsterpartiet intervjuas om sin syn på privata företag i assistans. Moderaterna intervjuas om sin syn på 65-årsgränsen för assistans. Kristdemokraterna intervjuas om minuträkning vid assistansbedömningar. Per Frykman på Assistansanordnarna intervjuas om ovanstående politikers besked på flera viktiga punkter. Funktionshinderforskaren Barbro Lewin kritiserar att Försäkringskassan tillåts sätta normerna i LSS. Helena Karnström, assistansberättigad, kritiserar minuträkningen och hur bedömningsstödet används vid omprövningar. En ung kvinna berättar om sitt första arbete som assistent. Försäkringskassan får uppdrag från regeringen.
 • Nyhetsbrev 2014-01-29
  Per Frykman på Assistansanordnarna intervjuas om sina samtal med riksdagspartierna om personlig assistans. IfAs verksamhetschef intervjuas om vad den assistansberättigade bör tänka på i avtalet med anordnaren. Socialstyrelsen vill inte förbjuda att en assistent är god man. Socialstyrelsen vill begränsa anhörigassistans till minderåriga. Hanna Kauppi på Arbetsgivarföreningen på KFO intervjuas om deras intressepolitiska mål. Reportage om personlig assistans i Tendens i P1. Assistanskoll ändrar/lägger till frågorna i jämförelsetjänsten för anordnare.

2013

 • Nyhetsbrev 2013-12-19
  Statlig utredning föreslår utökat meddelarskydd för privatanställda i vård och omsorg. Staffan Olsson, expert på området intervjuas. Intervju med "Maria" om hur hennes arbete som samordnare för en assistentgrupp blev ohållbart. Två folkpartistiska riksdagsledamöter intervjuas om Vad som bör göras åt Försäkringskassans hårdare bedömningar av assistansersättning. Björn Jideus på Arbetsgivarföreningen KFO intervjuas om Assistansersättningens timbelopp.
 • Nyhetsbrev 2013-11-28
  Enskilda LSS-handläggare och fackförbunden Vision och Akademikerförbundet intervjuas om handläggarnas arbetssituation och de allt hårdare assistansbedömningarna. S-riksdagskvinnan Hillevi Larsson kritiserar anordnarnas rapporteringsskyldighet om brukarnas användande av assistansersättning och ändrade livsförhållanden. Vårdföretagarna intervjuas om regeringens besparing på assistansersättningens timschablon. Reportage i TV4 Kalla Fakta om att kommuner anlitar privata jurister för att lära sig göra avslag. Reportage i P1-Kaliber om att vissa assistansanordnare betalar pengar eller ger gåvor till den som väljer de som anordnare.
 • Nyhetsbrev 2013-10-29
  Thomas Hammarberg kritiserar hårdare bedömningar av assistansersättning. Rapport från FUB visar att kommunerna inte klarar att uppfylla intentionerna i LSS. Intervju med Försäkringskassan om hur de räknar ut hur stor timschablonen ska vara. Socialstyrelsen intervjuas om kommande allmänna råd om krav på assistenters utbildning/kunskaper. IfA intervjuas om Kristdemokraternas bristande logik om biståndsbedömningar. Försäkringskassan intervjuas om att de nu registrerar uppgifter om assistenter. Sammanfattning av höstens riksdagsmotioner.
 • Nyhetsbrev 2013-09-30
  Assistansersättningens schablonbelopp för 2014 fastställt. Regeringen sparar pengar på timschablonen. Intervju med Jonas Franksson som fått assistansersättningen indragen. Har KD olika syn på biståndsbedömning för äldre och assistansberättigade? Vänsterpartiet och Miljöpartiet bemöter Kristdemokraternas förslag på att slopa biståndsbedömning i äldreomsorgen. Intervju med Nina Muhonen, projektledare på Assistanstips, nytt projekt på independent Living Institute. Nytt kollektivavtal Kommunal - KFS
 • Nyhetsbrev 2013-08-29
  Intervju med Mikael Andersson, assistansberättigad och känd föreläsare. Kristina Söderborg intervjuas om nya myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Försäkringskassan och IVO intervjuas om effekterna av den nya lagstiftningen från 1 juli 2013. Yariv Trabels intervjuas om situationen i Israel för personer med funktionsnedsättning. Nytt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Kommunal.
 • Nyhetsbrev 2013-07-01
  Presentation av statistik för avslag och nybeviljanden av assistansersättning 2003 - 2012. Staffan Olsson (expert på tystnadsplikt) och PARO Privata assistansanordnare riksorganisation intervjuas om den nya lagstiftningen som börjar gälla 1 juli 2013. Vårdföretagarna och PARO intervjuas om utredningen av assistansersättningens timbelopp. Nytt kollektivavtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna.
 • Nyhetsbrev 2013-05-30
  Föreningen JAG intervjuas om regeringens utredning av assistansersättningens timbelopp. Vårdföretagarna intervjuas om den nya lagstiftningen från 1 juli. Intervju om kommande assistanslagstiftning på Island. Forskare baserad på Island intervjuas om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och hur Sverige lever upp till detta. Föreningen JAG intervjuas om Socialstyrelsens utredning om assistans hos barn kan hindra deras självständighet. Assistanskolls kollektivavtalsjämförelse är uppdaterad.
 • Nyhetsbrev 2013-04-30
  DHR:s Ordförande Maria Johansson intervjuas om regeringens utredning om assistansersättningens timbelopp. Socialstyrelsens tillsynsavdelning och Kommunal intervjuas om ny lagstiftning från 1 juli 2013. Vänsterpartiet intervjuas om hur finansdepartementet bedömer assistansersättningen i sin budget. DHR:s Ordförande Maria Johansson intervjuas om risker med att barns assistans blir bisiness. Nytt kollektivavtal mellan SKL/Pacta och Kommunal.
 • Nyhetsbrev 2013-03-27
  Regeringen utreder assistansersättningens timbelopp. Intervjuer med Björn Jidéus på KFO och Anna Barsk Holmbom om följder/effekter av ändringarna i LSS-lagstiftningen 1 juli 2013. Lennart Axelsson (S) och Stefan Käll (Fp) intervjuas om Försäkringskassans behovsbedömningar. Regeringen låter Socialstyrelsen utreda om god man är lämplig som assistent. Intervju med skådespelarna i SVT:s serie Brukaren och assistenten. Information från PA-tips, nytt projekt på ILI (Independent Living Institute)
 • Nyhetsbrev 2013-02-28
  Ny guide på Assistanskoll! "Förbered dig inför bedömningen på kassan". Regeringen agerar inte mot kassans behovsbedömningar - intervju med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Försäkringskassan ändrar förutsättningen för
  det grundläggande behovet kommunikation - intervju med advokat Sofia Tedsjö. Adolf Ratzka intervjuas om att kommuner sänker timbeloppen för kommunalt beviljad assistans. Försäkringskassans senaste vägledning för assistansersättning kommenteras av advokat Sofia Tedsjö.
 • Nyhetsbrev 2013-01-30
  ISF, Inspektionen till Socialförsäkringen släpper rapport om Försäkringskassans assistansbedömningar. Enligt Cecilia Höög på ISF har det skett en historisk förändring av aassistansbedömningarna. Jonas Franksson, assistansberättigad anser att politikerna medvetet låter assistansen skäras ner. Leksands kommun, IfA och DHR intervjuas om att allt fler kommuner sänker timbeloppet för personlig assistans. Jonas Franksson från STIL och Maria Johansson från DHr intervjuas om hur assistans beskrivs på ett ett hårdare sätt i media. Försäkringskassan intervjuas om den nya vägledningen.

2012

 • Nyhetsbrev 2012-12-20
  Proposition om assistansersättning klubbad i riksdagen. Kristina Söderborg på Socialstyrelsens tillståndsenhet intervjuas om att alla assistansanordnare med pågående verksamhet nu prövats. Karl Grunewald och Vilhelm Ekensteen för fram kritik mot en ledarartikel i Expressen av Gunnar Wetterberg. ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen släpper en rapport om Försäkringskassans bedömningar av assistansersättning. Socialchefen Helen Rikardsson i Bergs kommun intervjuas om följderna av att alltfler förlorar sin assistansersättning från Försäkringskassan. Ny statistik över de största assistansanordnarna i Sverige.
 • Nyhetsbrev 2012-11-28
  Kontrollåtgärder mot fusk i assistans kritiseras av Kajsa Dovstad från Folkpartiets ungdomsförbund och Bengt Elmen, assistansberättigad. Kommunal försvarar samtidigt mer kontroll. Tomas Hjelström, Handelshögskolan, intervjuas om ekonomiska villkor i assistansbranschen. Försäkringskassan och Kommunal intervjuas om bidragsbrott i assistans. Adolf Rtazka kräver ett sjätte grundläggande behov för delaktighet i samhället. Lottie Giertz intervjuas om sin avhandling om inflytande i personlig assistans. Sociualstyrelsen intervjuas om sitt beslut att inte ha med assistans i öppna jämförelser.
 • Nyhetsbrev 2012-10-30
  Regeringen, Moderaterna, Centern och Folkpartier svarar på kritik mot propositionen med kontrollåtgärder mot fusk i assistans. Sverigedemokraterna intervjuas om sitt krav på definiering av grundläggande behov och sitt stöd för kontrollåtgärder i assistans. Projektet Assistanstips beviljat av Allmänna Arvsfonden. Assistanskoll byter domännamn. Intervjuer om avtalet mellan assistansanordnaren och den assistansberättigade. Intervju med Kristina Söderborg på Socialstyrelsens tillståndsenhet.
 • Nyhetsbrev 2012-09-29
  Regeringen lämnar proposition om assistansersättning med bland annat krav på hembesök hos assistansberättigade. Intervjuer om propositionen med Anna Hollander - professor i rättsvetenskap, Ninnie Wallenborg - assistansberättigad, Eva Olofsson - Vänsterpartiet, Agneta Luttropp - Miljöpartiet, Lennart Axelsson - Socialdemokraterna och Henrik Petren - RBU. Färsk statistik över antalet som förlorar sin assistansersättning vid Försäkringskassans tvåårsomprövningar.
 • Nyhetsbrev 2012-08-29
  Bessam Saleh intervjuas om sin rapport på ISF om Försäkringskassans tvåårsomprövningar. Maria Dahl, intervjuas om att utöva föräldraskap som assistansberättigad. Vilhelm Ekensteen , Ordf i IfA, intervjuas om regeringens lagrådsremiss om åtgärder mot fusk i assistans. Ny avhandling om självbestämmande i assistans av Lottie Giertz. Nytt schablonbelopp för 2013.
 • Nyhetsbrev 2012-06-27
  Socialdemokraterna och Moderaterna intervjuas om reglering av vinster och upphandling i assistans. Tomas Agdalen intervjuas om sin rapport på ISF om assistansbranschen och vinster i den. Helena Karnström, assistansberättigad intervjuas om hur assistans beskrivs i media. Regeringen lämnar lagrådsremiss med åtgärder mot fusk i assistans.
 • Nyhetsbrev 2012-05-30
  SKL:s styrelse går emot expertförslag om avskaffad dubbelassistans. Tobias Holmberg, student och assistansberättigad intervjuas om vad assistansen ger honom. Lars Pettersson på FAMNA intervjuas om ideburet företagande i vård och omsorg. Vänsterpartiet och Folkpartiet intervjuas om varför Socialutskottet inte föreslår en lagändring om definition av grundläggande behov. Adolf Ratzka skriver ett inlägg om fuskdebatten.
 • Nyhetsbrev 2012-04-25
  SKLs experter intervjuas om varför de vill avskaffa dubbelassistans. SKLs experter intervjuas och om kritik mot Försäkringskassans behovsbedömningar och höga uppskattningar av fusk i Billums betänkande. Adolf Ratzka, kommenterar förslaget i Billums betänkande att enbart personer bosatta inom EU eller EES-området ska kunna anställas som assistenter. Wenche Willumsen, DHR, intervjuas om effekten av tillståndsplikten för små företag. Per Strömberg på institutet för finansanalys intervjuas om riskkapitalbranschen.
 • Nyhetsbrev 2012-03-28
  Bengt Westerberg intervjuas om intentionerna i LSS. Susanne Billum intervjuas om sin syn på fusk/kriminalitet. och överutnyttjande av assistansersättning. Wenche Willumsen, DHR bemöter Susanne Billum. Intervju med Susanne Billum om hennes kritik mot kassans tvåårsomprövningar. Assistansanvändaren Annika Taesler intervjuas. Assistansersättningen kostnadsökning den lägsta någonsin enligt siffror från Försäkringskassan. Arbetsgivarföreningen KFO och KFS intervjuas om att välja anordnare och Assistanskolls jämförelsetjänst. Uppdaterad staistiksida på Assistanskoll.
 • Nyhetsbrev 2012-02-29
  Susanne Billum överlämnar betänkande om åtgärder mot fusk och kostnader i assistanserättning. Läs sammanfattning av och reaktioner på betänkandet och intervju med Jonas Franksson i STILs styrelse. Assistansforskare John Magnus Roos vill se större krav på anordnare istället för minuträkning av behov. Siffror på att alltfler förlorar sin assistansersättning. Kommunal intervjuas om anhörigassistenter och Skatteverket om förmånsbeskattning av anhörigassistenter. Intervju om situationen för funktionshindrade på Taiwan.
 • Nyhetsbrev 2012-01-31
  Omfattningen av kriminalitet i assistans tonas ner av Försäkringskassan. Arbetsgivarföreningen KFO kritiserar Socialstyrelsens tillståndsgivning för assistansanordnare. Arbetsgivarorganisationerna KFO, KFS och Vårdföretagarna intervjuas om deras olika syn på villkor för anhörigassistenter. Socialutskottets C-Ordförande Kenneth Johansson intervjuas om en lagändring mot Försäkringskassans hårdare behovsbedömningar och att hans fru driver ett assistansföretag. Intervjuer om personlig assistans i Norge.

2011

 • Nyhetsbrev 2011-12-21
  Fyra av tio ansökningar om att bedriva personlig assistans leder inte till tillstånd. Krav på förändrad assistanslagstiftning om grundläggande behov från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Försäkringskassan försvarar sin hållning om grundläggande behov. Socialutskottets C-Ordförande Kenneth Johansson vill avvakta fler utredningar innan beslut tas. Försäkringskassan har startat utredningar mot drygt 20 assistansföretag. Ieva Reine på Försäkringskassan intervjuas om resultatatet av brukarenkäten till landets assistansberättigade. Intrervju om Försäkringskassans nya vägledning för assistansersättning.
 • Nyhetsbrev 2011-11-30
  Fler krav på förändrad assistanslagstiftning från Miljöpartiet och arbetsgivar/brukarorganisationer inom personlig assistans. Intervju med nationalekonomen Li Jansson på Svenskt Näringsliv. Karl Grunewald anmäler assistansboenden till regeringen med stöd av IfA, DHR, STIL, JAG, ILI och RBU. Assistansbolag åtalas i Halland, intervju med Hallandspolisen. Försäkringskassans brukarenkät visar bland anant att det finns en oro inför framtiden. Ägarförhållanden i assistansbranschen, intervju om varumärkeshantering. Ny vägledning från Försäkringskassan.
 • Nyhetsbrev 2011-10-26
  Kommunal kritiserar hårdare bedömningar av assistans. Intervju med Folkpartiet som vill ändra § 9a i LSS. genomgång av riksdagsmotioner om personlig assistans. Socialstyrelsens tillsyn av assistans startar upp - intervju med ansvarig samordnare på Socialstyrelsen. Transparensindex införs i Assistanskolls jämförelsetjänst. Intervju med Jan Andersen på Högskolan i Lillehammer om assistans i Norge. Privata företag nu större än kommunerna i assistansbranschen.
 • Nyhetsbrev 2011-09-28
  Antalet som förlorar sin assistansersättning ökar allt snabbare. Linköpings kommun följer inte regeringsrättsdomen om personlig assistans. Reportage i Social Politik om att allt fler förlorar sin assistanbsersättning. Det färdiga bedömningsinstrumnentet för personlig assistans, intervju med projektledaren Lennart Jansson och Wenche Willumsen på DHR. Socialstyrelsen backar om tillståndskrav i varje enskilt län. Se de anordnare som hittills beviljats tillstånd av Socialstyrelsen. Oseriös marknadsföring - Erikas foto användes utan tillåtelse av ett assistansföretag. Scweiz inför assistansersättning.
 • Nyhetsbrev 2011-09-05
  Nationalekonomen Stefan de Vylder analyserar assistansersättningen som försäkringsform och Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar. Vilhelm Ekensteen kritiserar Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar. Socialstyrelsen har lämnat det nya behovsbedömningsinstrumentet- se det på Assistanskoll. Omfattning av medvetna bidragsbrott ifrågasätts - intervju med statsvetaren Björn Johnson. Socialstyrelsen ser en roll för Assistanskoll. Nya blanketter för räkning och tidsredovisning på Försäkringskassan. Tillstånd för assistansanordnare har börjat offentliggöras på Socialstyrelsen.
 • Nyhetsbrev 2011-08-09
  Försäkringskassan vill fortsätta förändra assistansbedömningar och får kritik för detta. Statskontoret vill se mer kontroll. Intervjuer med assistansanvändare om maktperspektiv i personlig assistans. Schablonbelopp för 2012 klart.
 • Nyhetsbrev 2011-06-30
  Riksrevisionen ifrågasätter hög nivå av medvetna bidragsbrott, intervjuer med Riksrevisionen och DHR. Statskontoret föreslår åtgärder mot felaktiga utbetalningar. Offentlig lista på anordnare som sökt tillstånd hos Socialstyrelsen. Försäkringskassan svarar på regeringsuppdrag och genomför ytterligare åtstramningar enligt advokat. Skärpning av lex Sarah från halvårsskiftet. Ägarförhållanden i assistansbranschen juni 2011. TEMA - Maktperspektiv i personlig assistans, intervjuer med konsulent på BOSSE, Föreningen JAG och assistansanvändare.
 • Nyhetsbrev 2011-05-30
  Intervju med Socialstyrelsen om att rekordmånga har sökt tillstånd för personlig assistans. Intervju med Adolf Ratzka och Arbetsgivarföreningen KFO med kritik av tillståndsplikt i varje län. Socialstyrelsen bemöter kritik mot tillståndsplikt i varje län. Doktorand vill utbilda assistans-användare i arbetsledning. Intervju med Jessica Smaaland, författare till bok om att arbeta med hjälp av assistans. Intervju med Sandvikens kommun om följderna av Försäkringskassans hårdare bedömningar av assistansersättning.
 • Nyhetsbrev 2011-04-26
  Intervjuer med Arbetsgivarföreningen KFO och Försäkringskassan om tillståndsplikten i personlig assistans. Konsumentverket intervjuas om skälighet i avtalsvillkor mellan assistansanordnare och assistansanvändare. Regeringen och IfA uttalar sig om den nya statliga utredningen och fusk och kostnader i assistansen. Vänsterpartiet ställer fråga till regeringen om arbetspendling och assistans.
 • Nyhetsbrev 2011-03-29
  Assistanskoll presenterar guiden "att arbeta som personlig assistent" med information riktad till personliga assistenter. Intervjuer med Nejra Milsic, på Statskontoret och IfA - Intressegruppen för assistansberättigade om Statskontorets utredning om kontroll av utbetalningar av assistansersättning. Intervju med Moderaterna och LSS-advokaten Mathias Blomberg om möjligheterna att ändra § 9a i LSS för att stoppa Försäkringskassans nya hårdare assistansbedömningar. Intervju med jurist på Socialdepartementet om förordningsändring som ska tvinga landstingen att bevilja arbetstekniska hjälpmedel till assistansberättigade. Statistik över antalet personer som haft personlig assistans beviljad av kommunerna sedan 1996.
 • Nyhetsbrev 2011-02-24
  Socialstyrelsen intervjuas om de ska skapa en jämförelsetjänst som jämför assistansanordnare. Äldre- och Folkhälsominister Maria Larsson svarar på en interpellationsfråga från Vänsterpartiet med krav att ändra § 9a i LSS. Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen KFO och Kommunal intervjuas om möjligheter att få undantag från Arbetstidslagen. Karl Grunewald anmäler assistansboenden till Socialstyrelsen. Artikel om personlig assistans i Spanien.
 • Nyhetsbrev 2011-01-27
  Intervju med Kristina Söderborg på Socialstyrelsen om tillståndsprövningen för assistansanordnare. Lagändringar i LSS från 1 januari 2011. Artikel om personlig assistans i Norge. Intervju med Kenneth Johansson, C-ordförande i socialutskottet om Försökringskassans bedömningar av grundläggande behov och behov av lagändringar pga detta. Reportage på SVT- Aktuellt om bidragsbrott.

2010

 • Nyhetsbrev 2010-12-21
  Intervjuer med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om Försökringskassans bedömningar av grundläggande behov och behov av lagändringar pga detta. Ny kammarrättsdom för en generösare bedömning av grundläggande behov men Försäkringskassan anser att den ej påverkar tillämpningen. Intervjuer med Föreningen JAG och Kommunal med kritik mot förändringar av jourtidsbegreppet i personlig assistans. Kritik mot effekter för assistansberättigade av ett differentierat schablonbelopp.
 • Nyhetsbrev 2010-11-29
  TEMA - bidragsbrott: intervjuer med Hallandspolisen, Försäkringskassan och Henrik Petren på RBU om bidragsbrott i personlig assistans. Försäkringskassan intervjuas om enkäten som skickats till alla assistansberättigade. Vänsterpartiet och Folkpartiet intervjuas om behovet av en lagändring i i §9a i LSS med en definiering av grundläggande behov. Arbetsgivarföreningen KFO säger i en intervju att Försäkringskassan börjat lägga jourtimmar på dagtid. Socialstyrelsen intervjuas om den kommande tillståndsplikten för assistansanordnare vid årsskiftet. Statistik från Försäkringskassan visar att antalet assistansberättigade minskat något under 2010.
 • Nyhetsbrev 2010-11-08
  TEMA - Boende och assistans, intervju med IfA och DHR som uttrycker oro över särskilda beonden för assistansanvändare. Vivida assistans som bygger sådana boenden intervjuas också. Folkpartiet och Vänsterpartiet lägger motioner med krav på lagändring i § 9a i LSS för att stoppa Försäkringskassans hårdare bedömningar. Lennart Jansson, projektledare för utvecklandet av behovsbedömningsinstrumentet intervjuas. Vellinge kommun intervjuas om sin upphandling av personlig assistans. Socialdemokrater lägger motion om att slopa åldersgränsen i personlig assistans. Sandvikens kommun intervjuas om sina regler för hur assistenter får köra bil på arbetstid. Statistik om ägargrupper och upphandlingar i personlig assistans presenteras.
 • Nyhetsbrev 2010-10-07
  Försäkringskassan säger sig vilja ha hand om alla assistansanvändare. TEMA - Boende och assistans, intervju med kommunal enhetschef som förutspår boendeservicens återkomst. Försäkringskassan och Adolf Ratzka intervjuas om att alltfler förlorar sin assistansersättning. Reportage om personlig assistans på Island. Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket och Kommunal intervjuas om regler för att anställa assistenter i eller från andra länder. Statistik över utvecklingen av assistansersättningens schablonbelopp och löneutvecklingen för personliga assistenter.
 • Nyhetsbrev 2010-08-24
  Assistanskoll har inför riksdagsvalet ställt tretton frågor till riksdagspartiernas företrädare, och fått kommentarer till svaren från Adolf Ratzka, Independent Living Institute och Vilhelm Ekensteen, IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.
 • Nyhetsbrev 2010-08-16
  Bidragsbrott i Halland, intervjuer med Hallandspolisen och Vårdföretagarna. Försäkringskassans skärpta regler för assistansersättning, DN-reportage och uttalande från Regeringsrätten. Ny regeringsrättsdom om hur tid för dubbelassistans ska räknas vid Försäkringskassans behovsbedömning. TEMA - Kostnadseffektivitet i personlig assistans, Adolf Ratzka presenterar vision om en assistans för alla, oavsett ålder och minimibehov. Kommunal om nya kollektivavtalet. Upphandling av assistans på Södermalm i Stockholms stad, intervju med Assistansenheten i Årsta dit assistansberättigade från Södermalm bytt över. TEMA - Kvalitet i personlig assistans, intervju med Anita Fink Knudsen på arbetsgivarföreningen KFO. Slutrapport till Allmänna Arvsfonden om Assistanskoll
 • Nyhetsbrev 2010-06-22
  Det har varit stora protester mot Försäkringskassans förändrade bedömningar av grundläggande behov. Det blev dock inga förändringar av lagstiftningen när LSS-propositionen antogs i riksdagen den 27 maj. Socialutskottet gjorde däremot ett tillkännagivande som flera ledamöter ansåg skulle förmå Försäkringskassan att ändra sina bedömningar. Ledande jurister och Försäkringskassan själva hävdar dock att tillkännagivandet inte räcker, och viljan att verkligen vilja förändra bedömningarna ifrågasätts.
 • Nyhetsbrev 2010-05-27
  Socialutskottets betänkande om LSS-propositionen, intervjuer med Socialdemokraterna, Centern, Vänsterpartiet och Folkpartiet.
  Intervju med John Magnus Roos som skrivit en doktorsavhandling om kvalitet i personlig assistans.
  Intervjuer med författaren Staffan Olsson och Socialstyrelsen om tystnadsplikt, sekretess och lex Sarah i assistans.
  Fulldelaktighet.nu bloggar fram till riksdagsvalet om bland annat personlig assistans.
  Artikel av Adolf Ratzka om minuträknande vid behovsbedömningar.
 • Nyhetsbrev 2010-05-04
  TEMA - Försäkringskassans behovsbedömning och behovsbedömningsinstrumentet: Intervjuer med assistansberättigad som fått halverad assistans, intervju med Försäkringskassan om regeringens proposition, intervju med Veronica Hedenmark om Assistansuppropet. Intervju med person som har personlig assistans i ett kommunalt LSS-beslut. Intervju om personlig assistans med Anne Marie Brodén, moderat ledamot i LSS-kommitten och finansutskottet. Assistanskoll jämför de Kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Intervju med PARO, Privata assistansanordnares riksorganisation, om tillståndsplikt och tillsyn i LSS-prpositionen.
 • Nyhetsbrev 2010-03-30
  Regeringen lade den 23 mars 2010 fram propositionen "Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet".
  Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "personlig service med boendestöd är i högsta grad en valfråga".
  Magnus Johansson, Miljöpartiet - "Regeringen tittar på medan Försäkringskassan gör det smutsiga jobbet".
  Maria Lundqvist Brömster, Fp- ledamot, Socialutskottet - "Bedömningen av grundläggande behov behöver förtydligas i lagstiftningen".
  Lars U Granberg, Socialdemokraterna - "Socialstyrelsen måste acceptera brukarorganisationernas krav".
  Arthur Klimchenko, 22 år, Kaliningrad - "Personlig assistans skulle säkert vara bra, men jag skulle vara rädd för att bli dominerad".
  Sergey Kiselev, Ordförande i Apparel - "Synen på personer med funktionsnedsättning är mycket negativ i Ryssland".
  Irina Parhomenko, Lettland - "Synen på personer med funktionsnedsättning har förbättrats i Lettland".
  Göran Fredriksson, VD Frösunda LSS AB svarar på frågor om upphandlingen av assistans i Södermalms stadsdelsförvaltning.
  Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "våra LASS-handläggare går en ettårig internutbildning".
 • Nyhetsbrev 2010-03-04
  Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister - " det finns idag ett adekvat lagstöd när det gäller beslut om grundläggande behov inom personlig assistans".
  Vilhelm Ekensteen, IfA- Intressegruppen för Assistansberättigade - "Vill regeringen att Försäkringskassan ska presentera nya nedskärningsförslag?". Mathias Blomberg, CJ Advokatbyrå - "Funktionsnedsattas liv offras på ett altare av enhetlighet och exakthet".
  Maria Larsson, Äldre och folkhälsominister - " Huvudsyftet med lagrådsremissen är att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS".
  Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material".
  Kerstin Fredriksson, SCB, Funktionsnedsatta efterfrågar personligt stöd på arbetsplatsen.
  Frösunda LSS AB ny assistansutförare till Södermalms stadsdelsförvaltning.

2009

 • Nyhetsbrev 2009-12-16
  LSS-proposition bedöms komma våren 2010: Intervju med Kenneth Johansson, Ordförand ei Socialutskottet. TEMA- "aktiv tid" och "tid där assistenten är till förfogande": intervjuer med Maria Lundqvist Brömster Fp-ledamot i socialutskottet, Elina Linna Vp-ledamot i Socialutskottet och Kenneth Johansson C-ordförande i Socialutskottet.Presentation av Assistanskolls Informationsguider för assistansanvändare. TEMA - individuella eller arbetstekniska hjälpmedel? intervju med Roger O Nilsson, Landstinget Gävleborg.
 • Nyhetsbrev 2009-12-01
  Vilhelm Ekensteen, IfA, intervjuas i TEMAT- "aktiv tid" och "tid där assistenten är till förfogande". Folkpartistisk motion kräver stopp för Försäkringskassans hårdare hållning. Vänsterpartiet stödjer Folkpartiets motion och vill stoppa "personlig service med boendestöd". TEMA - individuella eller arbetstekniska hjälpmedel?, Pernilla Hålen från OP assistans, Gunilla Nilsson mamma till assistansberättigad dotter och Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet intervjuas om hur vissa landsting inte beviljar personliga hjälpmedel. Hanna Eriksson, jurist på STIL intervjuas om att vissa vissa kommuner trots regeringsrättsdom inte betalar ut sjuklöner. Försäkringskassan intervjuas om sitt besparingsförslag med tre schabloner. Debattartikel av Adolf Ratzka - "Handikapprörelsen sov när FN-konventionen översattes". Carina Fasth, assistansberättigad intervjuas om hur hon använder assistans för att kunna arbeta. Ansvarig tjänsteman, Kjell Carlsson i Södermalms stadsdelsförvaltning intervjuas om stadsdelesn upphandling av personlig assistans.
 • Nyhetsbrev 2009-11-02
  Folkpartiet kritiserar Försäkringskassan. Intervjuer med assistansberättigade om att använda assistans för att arbeta och utöva föräldraskap. Försäkringskassan intervjuas om behovsinstrumentet. Jonas Franksson intervjuas om assistansens hotade framtid. Socialdepartementet svarar Kommunal/Vårdföretagarna. Intervjuer med Gotlands kommun och Omsorgshuset AB om upphandlingen av assistans i Visbyområdet på Gotland.
 • Nyhetsbrev 2009-10-15
  Riksdagsmotion och en advokat kritiserar Försäkringskassans hårdare hållning. Försäkringskassan intervjuas om kritiken och sin nya vägledning. Lars U Granberg (S) vill stoppa LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" och får medhåll av IfA- Intressegruppen för assistansberättigade. Kommunal/vårdföretagarna intervjuas om uppsägningen av kollektivavtalet och schablonbeloppet. Försäkringskassan vill att avräkningsperioden förlängs till tolv månader.
 • Nyhetsbrev 2009-09-14
  Lennart Jansson på IMS och Kommunal intervjuas om behovsbedömningsinstrumentet. STIL kritiserar Försäkringskassans beräkning av grundläggande behov.Särnmark uttalar sig om arbetsmiljöfrågor. Vårdföretagarna uttalar sig om marknadsföring hos assistansanordnare.
 • Nyhetsbrev 2009-07-27
  Länsstyrelsen Gotlands län kritiserar riktlinjer för personlig assistans i Gotlands kommun. Vårdföretagarna intervjuas om behovsbedömningsinstrumentet. Kommunal, Vårdföretagarna och en egen arbetsgivare intervjuas om arbetsmiljö inom assistans. Dabattartikel av Adolf Ratzka om hur assistansanordnare ska jämföras.
 • Nyhetsbrev 2009-06-15
  Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommittén och Socialutskottet, intervjuas om LSS-propositionen och oppositionens kritik. Intervju om upphandling i Visby på Gotland. Tre intervjuer om assistansföretag som marknadsför sig genom att ringa upp assistansberättigade utifrån sekretessbelagda uppgifter. Intervju om Arbetsmiljöverkets inspektion av assistansanordnare.
 • Nyhetsbrev 2009-05-28
  Lars U Granberg svarar på kritik. Protester från brukarorganisationer mot behovsbedömningsinstrumentet för personlig assistans.
  Kommentar från SRF om LSS-insatsen Synskadades riksförbund intervjuas om LSS-insatsatsen "personlig service med boendestöd"
 • Nyhetsbrev 2009-05-18
  Skatteverket intervjuas om hantering av medel för assistansomkostnader vid byte av anordnare. Skatteverket intervjuas om sin granskning av assistansbranschen. Borgerliga poliitiker reagerar på Socialdemokraten Lars U Granbergs uttalanden om LSS-kommittens slutebetänkande. Arbetsmiljöverket intervjuas om sin rapport om assistenters arbetsmiljö.
 • Nyhetsbrev 2009-04-15
  Lars U Granberg, socialdemokratisk ledamot i Socialutskottet, intervjuas om LSS-kommittens slutbetänkande. Tre intervjuer om att personer som enbart har grundläggande behov enligt LSS-kommittens slutbetänkande inte ska ha assistans. Intervjuer om den föreslagna LSS-insatsen "personlig service med boendestöd" vilket personer med mindre än 20 timmar grundläggande behov föreslås få.
  Socialstyrelsen intervjuas om LSS-kommittens slutbetänkande.
 • Nyhetsbrev 2009-03-18
  Adolf Ratzka intervjuas om Behovsbedömningsinstrument för personlig assistans. Fem artiklar om Arbetstidslagen, ATL, Försäkringskassan, KFO, KFS, Kommunal, assistansberättigad och asssistenter intervjuas .
 • Nyhetsbrev 2009-03-05
  Remissvar på LSS-kommitténs slutbetänkande. Försäkringskassan intervjuas om slutbetänkandet. Försäkringskassan intervjuas om den nya vägledningen för assistansersättning. Per Strömberg på Hnadelshögskolan intervjuas om riskkapitalföretag i assistansbranschen
 • Nyhetsbrev 2009-01-29
  Kommunal intervjuas om LSS-kommitténs slutbetänkande. TEMA- Assistans eller frånvaro av assistans i andra länder, personer med funktionsnedsättning i nio länder intervjuas om situation i deras hemland. Jonas Franksson på STIL intervjuas om behovsbedömningsinstrument för personlig assistans.

2008

 • Nyhetsbrev 2008-12-17
  Lennart Jansson, projektledare på IMS, Socialstyrelsen intervjuas om behovsbedömningsinstrument för personlig assistans. Folkpartister intervjuas om LSS-insatsen "personlig service med boendestöd". Skattevérket intervjuas om hur anordnare kan reservera medel för assistansomkostnader i ett årsbokslut. Länstyrelsen i Uppsala län, folkpartister och en jurist intervjuas om hur kommunerna fungerar som assistansanordnare. Brukarorganisationer protesterar mot försäkringskassans nya regler för assistans vid sjukhusvistelse.
 • Nyhetsbrev 2008-11-10
  STIL intervuas om slutbetänkandet. SKL intervjuas om slutbetänkandet. SKL intervjuas om hur kommuner fungerar som assistansanordnare. STIL intervjuas om kommunal upphandling av assistans.
 • Nyhetsbrev 2008-10-15
  Socialstyrelsen intervjuas om jämförelsetjänster av assistansanordnare. Adolf Ratzka om besparingarna i slutbetänkandet. Socialstyrelsen intervjuas om hur kommuner fungerar som assistansanordnare.
 • Nyhetsbrev 2008-09-18
  Kenneth Johansson, Ordförande i LSS-kommitten intervjuas om LSS-kommitténs slutbetänkande. Assistansberättigad egen arbetsgivare intervjuas om slutbetänkandet. Hjärnkraft, en jurist och en anhörig till en assistansberättigad intervjuas om Försäkringskassans nya skärpta regler för beviljande av assistansersättning. Rapport från Independent Living Institute om att assistans är kostnadseffektivt. Karsten Inde på Olivia Assistans intervjuas om förvärvet av Nordström Asssistans
 • Nyhetsbrev 2008-08-27
  Stefan Käll på NHR intervjuas om Försäkringskassans skärpta regler för beviljande av assistansersättning. Humana Groups VD intervjuas om Assistansia och Din Assistans fått en ny huvudägare i riskkapitalföretaget Argan Capital. Kommunal, Vårdföretagarna och IFA intervjuas om kommunal upphandling av personlig assistans.Assistansia intervjuas om sitt uppdrag som utförare i Staffanstorps kommun. Socialstyrelsen intervjuas om rapporten "Personlig assistans enligt LASS ur ett samhällsekonomiskt perspektiv" om att assistans ersatt andra kostander i samhället. Debattartikel av Bengt Elmen om synen på personer med funktionsnedsättning i SVT.
  Rapport från Socialstyrelsen
 • Nyhetsbrev 2008-08-14
  Mona -Lisa Norrman, Vp-ledamot i LSS-kommitten intervjuas om innehållet i slutbetänkandet. Kenneth Johansson, C-Ordf i LSS-kommitten intervjuas om slutbetänkandet.
 • Nyhetsbrev 2008 07 21
  Försäkringskassan intervjuas om sina skärpta regler för beviljande av assistansersättning och assistans vid assistansberättigads sjukhusvistelse samt vid uppsägningslöner om den assistansberättigade avlider.
 • Nyhetsbrev 2008 07 08
  Saffanstorps och Visby kommuner intervjuas om sina planerade upphandlingar av personlig assistans. Konkurrensverket intervjuas om upphandling av assistans och om konkurrenssituationen i assistansbranschen. Ägarförhållanden i assistansbranschen - juni 2008.
 • Nyhetsbrev 2008 05 28
  Särnmark Assistans och en assistansberättigad som är egen arbetsgivare intervjuas om effekterna av den nya lagstiftningen
 • Nyhetsbrev 2008 05 22
  Skatteverket och försäkringskassan intervjuas om den nya lagstiftningen "Kostnader för personlig assistans" 1 juli 2008.
 • Nyhetsbrev 2008 05 08
  TEMA - Riskkapitalföretag kommer in i assistansbranschen, Del 3, Humana Group , IfA -Intressegruppen för assistansberättigade, ME-assistans och STIL intervjuas.
 • Nyhetsbrev 2008 04 30
  TEMA - Riskkapitalföretag kommer in i assistansbranschen, Del 2, Per Strömberg, professor på Handelshögskolan, LO-ekonomerna och Svenska Riskkapitalföreningen intervjuas.
 • Nyhetsbrev 2008 04 28
  TEMA - Riskkapitalföretag kommer in i assistansbranschen, Del 1, Frösunda LSS AB och Olivia Assistans intervjuas.
 • Nyhetsbrev 2008 04 03
  TEMA - Kollektivavtal, Kommunal, IfA-Intressegruppen för assistansberättigade, Arbetsgivarföreningen KFO, Personligassistent.com, Assistansia, en egen arbetsgivare och politiker i LSS-kommitten intervjuas. Folkpartister kritiserar lagförslaget om assistansersättning. Artikel om att Olivia och Frösunda köpts av riskkapitalföretag.
 • Nyhetsbrev 2008 02 26
  Fyra intervjuer om LSS-handläggarens roll- LSS-handläggare, BOSSE råd och stöd, STefan Käll på NHR och assistansberätigade intervjuas.. Fyra artiklar om egna arbetsgivares behov av att kunna spara assistansersättning - Försäkringskassan, egna arbetsgivare, Särnmark Assistans, folkpartistiska politiker intervjuas.. Artikel om assistenters arbetsuppgifter där Kommunal, Arbetsmiljöverket, STIL och Arbetsgivarföreningen KFO intervjuas. Fem intervjuer med assistansberättigades med bland annat erfarenheter av, assistansanordnare, arbetsledning, rekrytering och att resa med assistenter. Debatt kring uttalande av Magnus Johansson Mp-ledamot i LSS-kommittén. Intervjuer med fyra assistansanordnare - PPA-bolagen, Argolis, JAG och Olivia.