HFD - Sondmatning och egenvård kan vara grundläggande behov

Lagens klubban

Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, säger i domen 682-17 att sondmatning är en del av det grundläggande behovet Måltider. HFD säger att egenvård kan vara ett grundläggande behov.

HFD - "Sondmatning är ett grundläggande behov"

Positiva reaktioner på HFD:s ställningstagande

Tidigare artiklar

Mathias Blomberg, Advokat – "Sondmatning är enligt HFD i sig integritetsnära"

Mathias Blomberg

All egenvård kan nu beviljas som grundläggande behov förutsatt att den är integritetsnära. Sondmatning är i sig integritetsnära och ingår nu i det grundläggande behovet "måltider", hävdar Mathias Blomberg.

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – "All egenvård kan nu vara ett grundläggande behov"
Citat:

Kammarrättens resonemang att de aktiva momenten vid sondmatning är ett integritetsnära moment som berättigar till assistans borde ligga till grund för framtida bedömningar.

Detta innebär att även annan egenvård kan utgöra ett grundläggande behov.

Tidigare artiklar

Försäkringskassan – HFD tar inte ställning till om/när sondmatning kan vara integritetsnära

Eva Nordqvist

Försäkringskassan är däremot inte säkra på att sondmatning alltid kan beviljas. De håller med om att näringstillförsel vid sondmatning kan vara grundläggande behov, om den utförs som egenvård, men den måste vara tillräckligt privat och integritetskänslig. HFDs dom ger inte vägledning om när detta är fallet hävdar Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.

Eva Nordqvist, Försäkringskassan – "Egenvårdsinsatser som är grundläggande behov måste vara av tillräckligt kvalificerat slag för att berättiga till personlig assistans"
Citat:

Högsta förvaltningsdomstolen tar i domen inte ställning till om hjälpen med sondmatning i det aktuella enskilda fallet till någon del inte var tillräckligt privat och integritetskänslig.

Tolkningen att varma bad och massage inte är att se som grundläggande behov ligger fast.

Tidigare artiklar

Anna Barsk Holmbom ser hopp i HFD-domen

Anna Barsk Holmbom

De grundläggande behoven har blivit totalt kringskurna av alla domar och Försäkringskassans tolkning av dessa. Anna Barsk Holmbom, rådgivare på ABH-utbildning, säger sig vara förvånad att assistansersättning överhuvudtaget beviljas.

Anna Barsk Holmbom – "Nu kanske det blir möjligt för fler att komma över 20-timmarsgränsen och få assistansersättning"
Citat:

HFD-domen kommer att hjälpa dem som sköter sina toalettbesök på annat sätt, med hjälp av egenvård, t ex genom rikning, stomi eller katetrisering.

Jag förstår att det är många som får avslag och är nästan mer förvånad att någon alls har beviljats assistans.

Tidigare artiklar

Rykte - Regeringen förhandlar om ändrade direktiv till LSS-utredningen

SR-Ekot säger sig ha uppgifter om att Miljöpartiet vill ha ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen om att sparkraven ska tas bort. Regeringen sägs förhandla om detta.

SR-Ekot - Mp vill ta bort sparkrav i LSS-utredningen

Lena Hallengren - Inte aktuellt "i dagsläget" att ändra direktiven till LSS-utredningen

Lena Hallengren

I en intervju för Hejaolika.se säger Barn, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren att direktiven till LSS-utredningen om att göra besparingar "i dagsläget" ligger fast. Hon säger att för mycket pengar gått till vinster i privata bolag och att varenda krona ska gå till assistans.

Lena Hallengren - Spardirektiven till LSS-utredningen ligger i dagsläget fast
Citat:

Lena Hallengren i Hejaolika.se
Om du frågar mig så låter matning och andning som grundläggande behov.

Tidigare artiklar

Jonas Franksson analyserar det politiska läget kring assistans

Jonas Franksson

Jonas Franksson hoppas nu att assistansen blir en valfråga och att nya ministern Lena Hallengren ska innebära någon form av förändring. Och om de läckta förslagen i LSS-utredningen genomförs är knappt någon kvalificerad till assistans säger han.

Jonas Franksson, STIL - "Jag bävar för en uppgörelse mellan S och M i assistansfrågan"
Citat:

Det finns nog en rädsla i regeringen att detta ska bli deras "sjukförsäkringsfråga" och det vet oppositionen.

Jag är egentligen ingen stor förespråkare för blockpolitik, men i detta läge är blockpolitiken vår bästa vän

Det verkar finnas något sorts kaos i partiet just nu, de har ingen socialpolitisk grön profil alls.

Tidigare artiklar

Thomas Hammarberg kritiserar läckt LSS-utredning utifrån FN-konventionen

Thomas Hammarberg

Den FN-kommitté som övervakar rättigheter för personer med funktionsnedsättning har i en text ingående beskrivit hur personlig assistans bör vara utformad. Thomas Hammarberg anser att texten bör påverka lagstiftningen i länder som ratificerat FN-konventionen.

Thomas Hammarberg, fd människorättskommissionär – "Läckta LSS-utredningen återspeglade inte andan i FN-konventionen"
Citat:

Det sägs tex att det är den person som behöver assistans som har rätten att rekrytera, träna och styra den stödjande personen.

Att ratificera och sedan försämra för en grupp strider mot konventionen. När Sverige första gången granskades av FN-kommitten tog denna upp detta.

Tidigare artiklar

Kommunal assistans ersätter assistansersättning

Karin Flyckt

Antalet personer med kommunalt beviljad assistans var 4 900 i okt 2017, en ökning med 7,2 procent jämfört med året innan, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Kommunal assistans ersätter Assistansersättning
Citat:

Karin Flyckt, Socialstyrelsen
Många barn har mist sin statliga assistansersättning, och utifrån det perspektivet är det positivt att det är just bland de yngsta som den kommunalt beslutade assistansen ökar.

Tidigare artiklar

Lagändringar 1 april

Tvåårsomprövningarna avskaffas tillfälligt. Assistans ska kunna ges för väntetid, beredskap och när en assistent behöver finnas till hands i väntan på att hjälp behövs i samband med en aktivitet utanför hemmet.

Lagändringar som införs 1 april 2018

Tidigare artiklar

Ny vägledning från Försäkringskassan

Anna Barsk Holmbom

Den senaste vägledningen för assistansersättning har kommit. Anna Barsk Holmbom, rådgivare på ABH-utbildning, oroas av att andra personliga behov ska vara kvalificerade för att beviljas.

Anna Barsk Holmbom – "Försäkringskassan fortsätter driva att andra personliga behov ska vara kvalificerade"
Citat:

Jag ser en stor risk för att handläggarna nu kommer att göra egna tolkningar av vad som är tillräckligt kvalificerat för att ge rätt till assistans.

Den viktiga möjligheten att kunna ha sin assistent till förfogande. Det finns en risk för att det nu inte anses vara tillräckligt kvalificerat. Detta vore ohållbart!

Tidigare artiklar

Jonas Franksson replikerar på Tomas Agdalen

Jonas Franksson

Jonas Franksson reagerar starkt på Tomas Agdalen (utredare på ISF) säger att assistansen kommit bort från Independentliving tanken och borde begränsas till en mindre grupp personer.

Jonas Franksson – "Tomas Agdalen anpassar sig efter systemet"
Citat:

Jag kan inte tro att han egentligen tycker att vissa inte ska ha självbestämmande i sitt liv.

Jag har sett att det går att få självbestämmande för alla människor, men vi måste ha olika verktyg för att nå dit.

Tidigare artiklar

Tre fjärdedelar väljer privata anordnare

75 procent av alla assistansberättigade hade i dec 2017 valt ett privat företag eller ett kooperativ. Samtidigt är rekordfå 1,6 procent (233 personer) egna arbetsgivare för sina assistenter.

Tre fjärdedelar väljer en privat assistansanordnare

Vidare läsning

Nytt ILI-projekt – Disabled Refugees Welcome

Sooz Romero och Jamie Bolling

Projektet "Disabled Refugees Welcome" ska kartlägga behov av stöd och utveckla metoder för att hjälpa nyanlända med funktionsvariationer. Alla i projektet har själva både utländsk härkomst och funktionsvariationer.

Disabled Refugees Welcome - "Stora brister på kunskap"
Citat:

Framför allt är det svårt för de som söker asyl, de kan få hemtjänst och i bästa fall få tillgång till rullstol eller kryckor.

De misstolkas väldigt lätt och blir utsatta för fördomar, stereotypa föreställningar och rasistiska strukturer.

Tidigare artiklar

HFD-dom fastställer undre gräns för personlig assistans

Mathias Blomberg

I HFD–domen 1057–17 sägs det att 3 timmar grundläggande behov/vecka inte räcker för att berättiga till kommunalt beviljad personlig assistans.

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – "Den undre gränsen för grundläggande behov ligger i praktiken på 7-10 timmar"
Citat:

Ett klargörande av förutsättningarna för att kunna vara berättigad till assistans.

Bokslutsuppgifter läggs in i anordnarprofiler på Assistanskoll

Assistanskoll kommer den 10 maj att lägga in uppgifter från Bolagsverket i profilerna för de anordnare som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst.

Uppgifter som blir synliga är omsättning, vinstmarginal, Resultat före finansiella poster/skatt, årets resultat, eget kapital, utdelning till aktieägare, lön till styrelse/VD, lön till övriga anställda, antal anställda samt ev moderbolag.

Vi beställer uppgifterna från Allabolag.se varje år och i samband med detta uppdaterar vi siffrorna.

Vi gör detta för att uppgifterna ofta efterfrågas, och för att vi vill förbättra informationen för våra läsare. Vi ser det även som ett sätt att öka transparensen i jämförelsen.

Vid frågor kontakta Algren Morgan på algren@assistanskoll.se eller 08 506 22 177

Kommande artiklar

 • Intervju med professor Anna Dunér som forskat om anhörigassistans.
 • Intervjuer om HFD-domen om sonmatning och tolkningen av denna.
 • Med mera

Jämför och välj bland 245 assistansanordnare

Assistanskoll listar 245 assistansanordnare. 204 har lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. Av dessa är 200 privata anordnare med totalt 10 934 kunder. 4 är kommunala anordnare med totalt 203 kunder.

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Assistanskoll listar även kommunala utförare på samma villkor. Just nu deltar två kommuner i jämförelsetjänsten.


Anordnare/utförare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Assistansenheten i Årsta-Enskede-Vantör

Anordnare/utförare som nyligen uppdaterat sin profil

 • Assistans för dig i Sverige AB
 • Assistans i Balans i Sverige AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Backup AB
 • Barken Assistans AB
 • Förenade Care AB
 • Human Resources Scandinavia AB
 • Humlan Assistans AB
 • Kooperativet Olja
 • Lemon Personlig Assistans AB
 • Noah Assistans Invest AB
 • Olivia Personlig Assistans AB
 • Rix Omsorg AB
 • Rullarnas Personliga Assistans AB

Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 000 e-postadresser varav ca 700 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81

Erik Tillander
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: