Nyhetsbrev 2013-10-29

Thomas Hammarberg kritiserar hårdare bedömningar av assistansersättning

Thomas Hammarberg, tills nyligen kommissionär för mänskliga rättigheter i Europarådet, fördömer att rätten till personlig assistans försämrats sedan 2008.

Thomas Hammarberg - "Ett land som ratificerat FN-konventionen kan inte begränsa redan etablerade rättigheter"
Citat:

Försäkringskassans kursändring reser onekligen frågor. Dess negativa beslut togs samtidigt som Sverige ratificerade FN-konventionen.

Detta är orättvist och strider mot FN-konventionen. Det sänder dessutom en indirekt signal som är djupt förnedrande.

Så länge kommunerna inte har ekonomiska förutsättningar att ta över kostnaderna för LSS så handlar det konkret om just nedskärningar.

Med personlig assistans menas inte bara att det ska finnas någon tillgänglig för att hjälpa till att lösa vissa praktiska problem utan det avser en bredare överenskommelse.

Tidigare artiklar

Kommunerna klarar inte LSS

FUB har släppt rapporten Svenska staten sviker de svagaste som visar att kommunerna inte klarar att ge stöd till de som förlorar sin assistansersättning.

Kommunerna klarar inte att uppfylla LSS

Besparingen på timschablonen utgår inte från verkligheten

Den modell som regeringen nu använder för att spara pengar på assistansersättningens timschablon stämmer inte med verkligheten enligt Försäkringskassan.

Tomas Sundberg, Försäkringskassan - "Det finns ingen direkt koppling till verkligheten"
Citat:

Det finns ingen aktuell koppling till löneläget hos anordnarna. Enligt vår uppräkning från SCB:s siffror ska en assistenttimlön ligga på ca 131 kr 2013. Men hur vanligt är det?

Detta är diskussioner som pågår internt mellan Socialdepartementet och Finansdepartementet. Skillnaden denna gång är att informationen trängt ut i media.

Assistanskommitten lade ett förslag om att minst 85 % borde gå till lönekostnader, annars skulle man bli återbetalningsskyldig, men det blev inget av det förslaget.

Tidigare artiklar

Krav på utbildning o grundkunskaper för assistenter ifrågasätts

Vilken utbildning o grundkunskaper ska en personlig assistent ha? Det håller på att bestämmas i allmänna råd på Socialstyrelsen. Arbetet kritiseras av STIL, Stiftarna av Independentliving.

Allmänna råd för assistenter klara runt årsskiftet
Citat:

Ulla Clevnert Socialstyrelsen
Personliga assistenter undantas…. Då behöver assistenterna inte ha formell utbildning utan ska ha kunskaper i grundläggande värden, regelverk och förhållningssätt/ bedömningsförmåga.

Förslaget har varit ute på remiss och vi har fått drygt 50 svar som vi nu bearbetar.

Jessica Smalaand, STIL
Detta förstärker ett vård- och omsorgsperspektiv, där assistansanvändaren blir ett objekt som inte kan ta eget ansvar eller förstå sitt eget bästa.

Om din assistent blir akut sjuk och du behöver en vikarie, måste anordnaren då skicka någon som har godkänd gymnasieutbildning.

Kristdemokraterna brister i logik om biståndsbedömningar

Kristdemokraterna föreslog nyligen att äldreomsorg ska kunna ges utan traditionell biståndsbedömning för att öka de äldres självbestämmande. Detta kommenteras av Vilhelm Ekensteen, Ordförande i Intressegruppen för assistansberättigade.

Vilhelm Ekensteen - "Kontrasten är påfallande"
Citat:

Men vi har givetvis inga illusioner om slopade behovsbedömningar inom assistansen.

Det är positivt med ett välvilligt och solidariskt synsätt på människors behov. … Men om det enbart rör sig om valtaktik är det förstås förkastligt.

Frågan är hur mycket det ska tas på allvar. KD profilerar sig, men saken kan vara stendöd i regeringskansliet.

Tidigare artiklar

Uppgifter om assistenter registreras

Var assistenter bor, vem de bor tillsammans med och om de är anhöriga till den assistansberättigade är uppgifter som registreras sedan 1 juli. Ulrika Wahlberg på försäkringskassan intervjuas.

Försäkringskassan registrerar uppgifter om assistenter
Citat:

Med närstående avses make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn.

Uppgifterna ska lämnas innan assistansen börjar utföras och vid ändrade förhållanden.

För att underlätta har vi tagit fram blanketten FK 3066 som kan användas.

Höstens riksdagsmotioner

Bland riksdagsmotionerna hösten 2013 dominerar kritik av Försäkringskassans hårdare bedömningar. Det finns även krav på utbildning av assistenter, tuffare tag mot läkare med mera.

Läs höstens riksdagsmotioner om personlig assistans

Förbered dig inför din behovsbedömning

Förbered dig inför din assistansbedömning
är en guide från Assistanskoll som ger hjälp och råd till dig som söker assistansersättning eller har en omprövning på Försäkringskassan.

Assistanskolls Behovsräknare
är ett hjälpmedel där du kan göra en egen bedömning av ditt behov av personlig assistans. Behovsräknaren utgår från kategorierna i Försäkringskassans bedömningsinstrument.

Se vilka anordnare som har tillstånd hos IVO

IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd
(Välj LSS 9:2p i Lagrum)

Lista på anordnare med tillstånd från IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst

Kommande artiklar

 • Intervju med Akademikerförbundet som organiserar LSS-handläggare
 • Intervjuer om regeringens besparing på assistansersättningens timschablon
 • Intervjuer om lagändringarna 1 juli 2013
 • Försäkringskassans allt hårdare bedömningar av assistansersättning
 • Med mera…

Om Assistanskolls nyhetsbrev

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.


Annonsering på Assistanskoll. Om du vill att din reklam ska vara med läs mer här.


Faktabas med information om personlig assistans

I Assistanskolls Faktabas finns länkar till lagar, myndighetsinformation, rapporter från organisationer, propositioner, statliga utredningar, avhandlingar/uppsatser, facklitteratur, mediareportage, utbildningar för assistenter, utbildningar och rådgivning till assistansberättigade.


Informationsguider för assistansanvändare

Guiden "Att välja assistansanordnare" ger hjälp att välja utifrån individuella behov och preferenser.

Guiden "Att vara egen arbetsgivare" ger information om hur det går till att anställer sina assistenter själv, om möjligheter och ansvaret det leder till.

Guiden "Att arbeta som personlig" assistent ger assistenter information om kollektivavtal, anställningsvillkor med mera.


Jämför och välj bland 248 assistansanordnare

Assistanskoll listar 248 assistansanordnare, av dessa har 231 lämnat uppgifter till Assistanskoll om sina tjänster och villkor. De 231 anordnarna har tillsammans 9 930 kunder, vilket motsvarar ca 50 procent av alla assistansberättigade i Sverige eller ca 86 procent av de som väljer icke-kommunala anordnare.

Uppskattningen baserar på 15 766 (aug 2013) personer med assistansersättning från Försäkringskassan och 3 900 personer (dec 2012) med personlig assistans via kommunala LSS-beslut. Enligt Försäkringskassan väljer ca 58,4 procent av de assistansberättigade privata anordnare. Siffror saknas om hur personer med kommunala LSS-beslut valt anordnare. Om samma valbeteende antas för båda grupperna täcker Assistanskoll 86 procent av den icke-kommunala marknaden.


Statistik om assistans

Assistanskoll har sammanställt statistik om antal assistansberättigade och deras val av anordnare från 1994 - idag. Vi visar utvecklingen av de största assistansanordnarna och vilka företag som ingår i olika ägargrupper. Vi jämför assistansersättningens schablonbelopp med löneutvecklingen för personliga assistenter. Länk till vår statistik


Kollektivavtal jämförs

Assistanskoll jämför samtliga kollektivavtal som gäller för personliga assistenter. Kollektivavtalen för KFO, KFS, Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen och SKL/PACTA (inklusive de olika villkoren för HÖK och PAN-anställda assistenter och anhörigvårdare)


Anordnare som nyligen valt att delta i Assistanskoll

 • Wanda Assistans AB

Anordnare som nyligen uppdaterat sin profil

 • 1:a Aktiva Valet AB
 • Alpha Personlig Assistans
 • Assistans för Dig i Sverige AB
 • Assistans Kompetens I Sverige AB
 • Assistans ViKan AB
 • Attendo LSS AB
 • Barken Assistans AB
 • Iustitia Assistans AB
 • LaVita Assistans AB
 • Nordström Assistans AB
 • Näsets Omsorgs Assistans AB
 • Omsorgsgruppen IN AB
 • Rehabassistans AB
 • Sirius Assistans AB
 • Sydassistans AB
 • Vi Assistans AB

Uppdatera!

Anordnare som inte uppdaterat på 1 ½ år kommer att tas bort från jämförelsen. Vi vill därför påminna de anordnare som deltar i Assistanskoll att uppdatera uppgifterna i sina profiler.


Kommuner som länkar till Assistanskoll

Ett växande antal kommuner väljer att, på sin hemsida, länka till Assistanskoll för att hjälpa assistansanvändare att välja assistansanordnare: se listan på kommunerna som länkar till oss här

Läs intervju med Socialstyrelsen som rekommenderar kommuner att informera om assistanskoll: Ulla Clevnert, Socialstyrelsen - "Assistanskoll blir ett bra komplement till Socialstyrelsens information"

Läs intervju med Östhammars kommun om varför de hänvisar assistansberättigade till Assistanskolls jämförelse av anordnare Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"


Länka till vår hemsida!

Vi ser gärna att vår information på Assistanskoll sprids till så många som möjligt. Ni kan hjälpa oss med detta genom att länka till vår hemsida Assistanskoll

Länka också gärna till artiklar från Assistanskoll så länge ni anger oss som källa.


Senaste statistik om Assistanskolls nyhetsbrev

Nyhetsbrevet når ca 6 000 e-postadresser varav ca 700 är assistansanordnare och 1 000 är LSS-handläggare. Brevet går ut till handikapporganisationer och deras tidskrifter, fackföreningar, tjänstemän och politiker på olika nivåer samt assistansbrukare, anhöriga, och assistenter.


Ge oss synpunkter!

Adolf Ratzka
verksamhetsledare,
08-740 42 00

Algren Morgan
administratör,
08-506 221 77

Kenneth Westberg
journalist,
08-506 221 81


Skicka sidan till: