11 % får assistansersättningen indragen vid tvåårsomprövning

Det gjordes enligt Försäkringskassan 3 122 tvåårsomprövningar av assistansersättning 2012. Elva procent, eller 359 personer fick assistansen indragen. Bland de övriga fick 21 procent färre timmar,31 procent fler timmar och 37 procent oförändrat antal timmar enligt de senaste siffrorna.

Se Assistanskolls statistik om omprövningar

Antalet som förlorar sin assistans vid tvåårsomprövning ökar alltså jämfört med föregående år. Under 2010 och 2011 förlorade 344 (10 %) respektive 335 (10 %) sin assistansersättning vid tvåårsomprövningen.
I en tidigare intervju på Assistanskoll säger Försäkringskassan att en relativt stor del av avslagen beror på förändringen av rättspraxis för grundläggande behov, dvs att enbart integritetsnära delar räknas som grund för att få assistansersättning.

Text: Kenneth Westberg

Skicka sidan till: