10 % får assistansersättningen indragen vid tvåårsomprövning

Det gjordes 6 807 tvåårsomprövningar av assistansersättning 2010 - 2011. Var tionde fick assistansen indragen, var femte fick färre timmar, var fjärde fler timmar och cirka hälften oförändrat enligt Christine Liljendahl, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.
Efter att indragningarna omprövats inom Försäkringskassan eller överklagats blev slutligen 269 under 2010 och 293 under 2011 av med sin assistansersättning.

Oklart när alla kommer att tvåårsomprövas

Försäkringskassan har under senare år gjort alltfler tvåårsomprövningar av de idag ca 16 000 assistansberättigade. Enligt Christine Liljendahl får flertalet oförändrat eller ökat antal timmar medan så mycket som tio procent får sin assistansersättning indragen.
- Eftersom Försäkringskassan inte ligger ikapp med tvåårsomprövningarna kan omprövningen både ha varit planerad eller gjorts i samband med att en person sökt fler timmar.
När tror du att ni tvåårsomprövar alla vartannat år?
- Jag kan inte ge någon exakt prognos på när Försäkringskassan har kommit ifatt med tvåårsomprövningarna.

Vissa av avslagen ändras vid omprövning och överklagande

Antalet avslag var 344 år 2010 och 335 år 2011, och efter att besluten omprövats eller överklagats var antalet slutliga indragningar 269 under 2010 och 293 under 2011, vilket enligt Christine Liljendahl är de beslut som slutligen verkställs.
- Det finns även en viss fördröjning i registreringen som kan påverka siffrorna, säger Christine Liljendahl.

Förändrad rättspraxis för grundläggande behov orsak till många avslag

Christine Liljendahl bedömer att en relativt stor del av avslagen beror på förändringen av rättspraxis för grundläggande behov, dvs att enbart integritetsnära delar räknas som grund för att få assistansersättning. Den nya rättspraxisen började tillämpas av Försäkringskassan 2007 och fastställdes i en regeringsrättsdom 2009. Det mest kända exemplet är att enbart den som inte själv kan föra maten till munnen har ett grundläggande behov vid måltider.
- Antalet avslag/indragningar kommer nog att minska när alla har prövats/omprövats enligt den nya praxisen, dvs när Försäkringskassan är ikapp med tvåårsomprövningarna. Därefter är jag övertygad om att det kommer att återgå till en nivå som fanns innan 2007 om det inte sker andra ändringar utifrån domar eller lagändringar, säger Christine Liljendahl.

Christine Liljendahl intervjuades av Kenneth Westberg 2012-02-27

Skicka sidan till: