Antalet som förlorar sin assistansersättning fortsätter att öka

Enligt siffror från Försäkringskassan hamnade 293 assistansberättigade under 20-timmarsgränsen vid omprövningar år 2011. Detta innebär att alltfler nu förlorar sin assistans vid omprövningar. Siffrorna kan jämföras med 269 peroner 2010, 146 personer 2009, 100 personer 2008 och 57 personer 2007. Omprövningarna både vara sk två-årsomprövningar och omprövningar för personer som ansöker om fler timmar.

Sedan 2007 har nu 866 personer förlorat sin assistansersättning vid omprövning. Detta sker efter Försäkringskassans förändrade behovsbedömning, där enbart sk integritetskänsliga delar av grundläggande behov räknas som grund för att få assistansersättning.
Det mest kända exemplet är att enbart den som inte kan föra maten till munnen, tugga och svälja har ett grundläggande behov vid måltider. Att behöva hjälp med att lägg fram mat, skära upp mat eller plocka undan räknas ej.

Källa: Försäkringskassan

Skicka sidan till: