Jonas Franksson - "Försäkringskassan och kommunen spelar pingis med mig för att slippa kostnaden"

Jonas FrankssonI mitten av augusti fick Jonas Franksson beskedet att Försäkringskassan från 1 november drar in den assistansersättning han haft sedan 1996. Hans funktionsnedsättning har inte förbättrats, snarare tvärtom säger han.
Han vet nu inte om han kommer att kunna arbeta, vara en jämställd småbarnspappa, eller vara med i teatern efter 1 november.

Inför bedömningen hade Jonas Franksson beräknat sina grundläggande behov till 22 tim/vecka, men Försäkringskassan beräknade de till 17 timmar, alltså under den 20-timmarsgräns som berättigar till assistansersättning.
- Min funktionsnedsättning har snarare blivit sämre. Detta beror helt och hållet på att Försäkringskassan ändrat sina riktlinjer.
Det som gjorde att assistansersättningen drogs in är enligt Jonas Franksson dels att Försäkringskassan sedan 2011 inte längre godtar tid för hjälp med ytterkläder som grundläggande behov, dels att handläggaren drog av minutrar jämfört med hans egen tidsbedömning, särskilt i duschsituationen.
Jonas Franksson invände bland annat att han inte beviljades tid för att ta på skorna eftersom han har smärtproblematik i fötterna, vilket han har läkarintyg på.
- De meddelade bara att de tagit emot min invändning men inte tagit hänsyn till den, utan motivering.

Brevet låg och väntade efter semestern

Jonas Franksson fick beslutet från Försäkringskassan i ett brev som väntade när han kom hem från sin semester i augusti.
- När jag kom hem från Norge hittade jag beslutet på hallgolvet. Min fru Emma hade sett brevet först och slitit upp det. Försäkringskassan skulle dra in min rätt till personlig assistans. Nu vet jag inte om jag från 1 november kommer att kunna arbeta eller ta hand om mina barn, som är 4 och 8 år gamla. Det är ovärdigt att hantera människor på detta sätt. Den psykiska stress detta skapar talar man inte ens om.
Hur lever du med din familj idag?
- Jag lever i ett jämställt förhållande, kan hämta och lämna mina barn på dagis, sköta mitt arbete och så vidare. Den ovisshet jag lever i nu är mycket belastande både för mig och min familj.
Jonas Franksson är även med i en teaterensemble som han nu inte vet om han kan fullfölja sina åtaganden hos.
- Jag är inbokad i november ut och har tvingats säga att jag inte vet om jag kan spela i november. Jag sätter även de i klistret genom detta. Jag bad Försäkringskassan att jag skulle få behålla assistansersättningen november ut eftersom jag har så mycket inbokat. Det blev nej.
Sade de något mer än nej?
- Det hade gått mer än två år från förra omprövningen, då får man alltid två månader på sig.

Avslaget har närmat sig steg för steg

Jonas Franksson har CP-skada sedan födseln, han fick assistansersättning 1996 då han var 18 år och har haft ca 12 timmar assistans per dag. Han har sett hur Försäkringskassan bit för bit dragit åt tumskruvarna för att bevilja assistansersättning.
- Jag hade en omprövning 2006 och en 2010, däremellan började regelverket för grundläggande behov att ändras. Vid bedömningen 2006 räknade man heller inga minutrar i bedömningarna, det var mer som ett samtal runt mitt liv och mina grundläggande behov och sedan beviljades jag ett antal timmar.
Omprövningen 2010 var helt annorlunda berättar Jonas Franksson, den var mycket mer ingående med minuträkning av de grundläggande behoven, tex hur lång tid ett toalettbesök tar.
- 2010 bedömdes jag inte längre ha ett grundläggande behov vid måltider vilket jag ansågs ha vid bedömningen 2006. Men jag hamnade trots allt det över 20-timmarsgränsen, på 21 tim/vecka.

Upplevde att beslutet var bestämt på förhand

Vid årets omprövning hade regelverket skärpts ytterligare, nu räknades inte heller hjälp med att ta på ytterkläder, Jonas Franksson kände redan vid mötet vad som skulle hända berättar han.
- Jag fick en chock redan när jag kom in, då hade handläggaren beslutet från 2006 framför istället för det senaste från 2010. jag skulle alltså visa på min situation jämfört med 2006, vilket krävde oerhört mycket mer förklaringar. Min första tanke var att gå därifrån, men jag tänkte att jag är beroende av hennes intryck av mig, så jag stannade.
Hur genomfördes bedömningen?
- Jag gav henne mitt underlag med mina beräkningar av mina grundläggande behov, hon fyllde i antal minutrar mycket snabbt och jag upplevde att hon var ute efter att jag skulle ramla ur systemet. Hon drog av minutrar från min bedömning här o där, trots att jag redan räknat lågt när det gäller antal minuter. Hon tog även bort bort tid i duschsituationen och räknade den inte i sin helhet.
Hade du ingen jurist eller ombud?
- Nej, jag har inte velat det för att inte skapa en obehaglig förhandlingssituation där man överbudar varandra. Jag har istället velat förklara min situation realistiskt för handläggaren.

Får vända sig till kommunen med mössan i hand

Jonas Franksson han nu ansökt om assistans hos kommunen, men vet inte vilket stöd han kommer att få eller hur hans liv kommer att se ut.
-Det är som att gå till stadsdelsförvaltningen, stå med mössan i hand och hoppas att någon snäll tant eller farbror ger mig de timmar jag behöver.
På Försäkringskassan försvarade sig handläggaren med att jag får ju hjälp av kommunen om de tar bort assistansersättningen, och beskrev det som ett odramatiskt byte av huvudman. I verkligheten finns det enligt Jonas Franksson en oerhörd spridning i kommunerna från att man får nästan lika mycket timmar som hos Försäkringskassan till att man bara får ett SoL-beslut med hemtjänst med mycket färre timmar.
- Jag känner personer i andra kommuner som fått dramatiskt mycket mindre timmar och som inte längre kan leva samma liv som tidigare.
Vad beror de skillnaderna på?
- Kommunerna har inga gemensamma riktlinjer, och besluten styrs ofta av deras budget där många verksamheter konkurrerar om pengarna.
Kommunen uppmanade Jonas Franksson att överklaga beslutet från Försäkringskassan, det ligger ju i deras intresse säger han.
- Jag har överklagat kassans beslut nu, jag tvekade först eftersom det blir så mycket arbete med nya intyg och så vidare när jag egentligen bara vill fortsätta att leva mitt vanliga liv.

Integritet för personer med funktionsnedsättning en parentes i historien

Kommunen kräver nu i sin bedömning av Jonas Franksson ett ADL-intyg där en arbetsterapeut ska observera honom i hans vardagliga liv. Han berättar att han fick en chock när han insåg hur detaljerad ADL-bedömningen skulle vara.
- Jag hade i någon sorts naivitet trott att det räckte med att komma in några gånger till Huddinge sjukhus och göra övningar där men de ska komma hem till mig under en dag, följa med in i badrummet och se när jag duschar osv. Hemmet har varit min borg eftersom jag som barn led av att bli testad och bedömd i alla tänkbara intima situationer. Jag har sluppit vara i den världen sedan jag blev myndig men nu ska jag tydligen dit igen.
Jonas Franksson har i många olika sammanhang diskuterat personlig integritet för personer med funktionsnedsättningar. När han var programledare i CP-magasinet 2004 gjorde han följande inspelning tillsammans med Annika Lantz. Han konstaterar att personer med funktionsnedsättning slapp närgångna bedömningar på Försäkringskassan under några år från 1994 till 2008.
- Den tiden verkar bli en parentes i historien. I mitt fall vill både kassan och kommunen studera mitt liv i detalj eftersom jag ligger på gränsen. Det känns som att kommunen och kassan nu spelar pingis med mig resten av mitt liv för att slippa kostnaden.

Alla skyller på alla om varför assistansersättning dras in

Sedan 2008 har alltfler förlorat sin assistansersättning och allt färre nybeviljas. Alla skyller på alla när det gäller orsaken säger Jonas Franksson. Försäkringskassan skyller på en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen där ordföranden Susanne Billum i sin tur säger att bedömningen vid det första beslutet borde bestå och menar att kassan gör fel. Regeringen i sin tur skyller på kassan och säger att de går för långt i att förändra sina bedömningar.
- Samtidigt har regeringen tillsatt en utredning via ISF, Inspektionen för socialförsäkringen som ska se vad som händer med de som förlorat sin assistansersättning, den utredningen presenteras efter riksdagsvalet 2014 så sittande regering slipper ta i frågan. Ingen tar ansvar för hur det har blivit. Alla de här instanserna påminner om mina barn, där den ena säger det var inte jag som gjorde det, det var hon.
Hur har det blivit så här tror du?
- Jag känner personer i alla politiska partier utom Sverigedemokraterna som säger att de vill värna assistansen, men i praktiken prioriteras medelklassen. Samtidigt som jag fick mitt beslut om indragen assistansersättning höll statsminister Fredrik Reinfeldt ett sommartal där han talade om att införa ett femte jobbskatteavdrag som skulle kosta 12-16 miljarder och som skulle ge personer som tjänar 35 000 i månaden 300 kr mer i månaden. Det kan man satsa på medan jag samtidigt inte ska kunna arbeta och ta hand om mina barn.
Att ett regeringsskifte skulle innebära någon avgörande skillnad är Jonas Franksson inte säker på.
- Vänstern och Miljöpartiet talar om att återställa bedömningarna för assistansersättning men Socialdemokraterna har inte tagit ställning om detta som parti.

Vill se ett golv av rättigheter för alla

Sverige har en stort och utbyggt stöd med assistans jämfört med de flesta andra länder säger Jonas Franksson men det är samtidigt lätt att förlora det man tidigare beviljats.
- Mänskliga rättigheter och konventioner väger oerhört lite i Sverige. I Sverige är vi alla lika och staten ansvarar för sina medborgare. När staten nu drar in stödet får vi alla gå vår egen väg, och den personliga handläggaren på myndigheten får en enorm makt. Vi måste istället diskutera om medborgerliga rättigheter som är lika för alla.
Funktionshinderrörelsen har varit bra på att få fram reformer som assistanslagstiftningen, men man har inte gjort något som motsvarar den fackliga kamp som arbetarrörelsen gjort för att få lägstalöner, anställningar osv. enligt Jonas Franksson som vill se ett golv av rättigheter som alla medborgare har, tex att kunna bo var man vill, röra sig fritt i samhället, kunna bilda familj, kunna arbeta osv.
- Jag blir fånge i mitt hem om man tar bort min assistans. Tjänstemännen på kassan som sätter ribban idag kan inte medborgerliga rättigheter, säger Jonas Franksson.

Jonas Franksson intervjuades av Kenneth Westberg 2013-09-15

Skicka sidan till: