Susanne Billum, justitieråd, HFD - "Man ska kunna lita på det första beslutet om assistansersättning"

Justitia

Susanne Billum var med och tog beslut om den regeringsrättsdom som i praktiken fastställt att enbart integritetsnära delar ska räknas som grundläggande behov när det avgörs om en person ska få assistansersättning.
Hon står fast vid domen men är tveksam till att personer med oförändrad funktionsnedsättning nu förlorar sin assistansersättning på grund av domen.

Var med och beslutade om regeringsrättsdomen

Sedan 2007 räknar Försäkringskassan enbart integritetsnära delar i grundläggande behov som grund för assistansersättning. Det mest kända exemplet är att enbart den som inte själv kan föra maten till munnen har ett grundläggande behov vid måltider. Den nya praxisen fastställdes 2009 i Regeringsrätten (numera Högsta Förvaltningsdomstolen) och har lett till att alltfler förlorar sin assistansersättning vid tvåårsomprövningar.
Det pågår en stark debatt om regeringsrättsdomen ska upphävas genom ny lagstiftning. Folkpartiet och Vänsterpartiet har motionerat om att hela det grundläggande behovet ska räknas som grund för assistansersättning.
Susanne Billum som nyligen lämnade betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning till regeringen, var som justitieråd i Regeringsrätten (Högsta Förvaltningsdomstolen) med och beslutade om regeringsrättsdomen.
- Då var den samlade bedömningen att personen inte behövde så mycket hjälp och därför inte kom över gränsen för rätt till personlig assistans. I det aktuella fallet kunde han äta och dricka själv samt hälla upp dryck och lägga upp mat men inte laga maten eller skära mat som är seg. Jag har inte sett hur man vill ändra lagstiftningen här, jag tror det är ganska svårt.

Du ska kunna lita på det första beslutet

Susanne Billum är däremot kritisk till att regeringsrättsdomen leder till att assistansersättning tas bort vid tvåårsomprövningar.
- Lagstiftning kan alltid ändras, då kan assistansersättningen avskaffas över en natt, men nya domar borde inte kunna ändra förutsättningarna på detta sätt.
Susanne Billum anser att den första bedömningen av en person är central, den ska vara mycket väl dokumenterad och personen ska kunna lita på den och planera sitt liv efter den.
- Jag är allmänt negativ till att tvåårsomprövningarna ska förändra en bedömning om inget annat hänt. Försäkringskassan verkar betrakta tvåårsomprövningen som ett sätt att rätta till beslut som var dåligt gjorda och dokumenterade från början.
Ett första beslut man har fått borde alltså stå sig?
- Ja, man måste kunna lita på det.
Socialstyrelsen sade i en remiss till slutbetänkandet att ett beslut inte borde kunna ändras om funktionsnedsättningen är likadan.
- Jag känner sympati för den linjen, säger Susanne Billum.

Susanne Billum intervjuades av Kenneth Westberg 2012-03-02

Vidare läsning

Regeringsrättsdomen Mål nr 5321-07
Fastställde Försäkringskassans förändrade bedömning där enbart integritetsnära delar av grundläggande behov räknas som grund för assistansersättning

Socialstyrelsen - "Den som beviljats en LSS-insats bör få behålla den även om lagstiftningen förändras"

Skicka sidan till: