Allt färre nybeviljas assistansersättning

Sedan 2008 räknar Försäkringskassan enbart integritetsnära delar av vissa grundläggande behov som grund för assistansersättning. Detta har lett till att allt fler får avslag på sin ansökan om assistansersättning. Allt färre nybeviljas samtidigt assistansersättning. Assistanskoll presenterar nu siffror över avslag och nybeviljanden från 2003 till 2012.Avslag och beviljanden 2003 - 2012

Även andelen indragningar av assistansersättning vid tvåårsomprövningar har ökat sedan 2008. I tidigare intervjuer har både Helena Höög, på ISF, inspektionen för Socialförsäkringen och Försäkringskassan sagt att förändringarna troligen beror på förändringen av rättspraxis för grundläggande behov, dvs att enbart integritetsnära delar av de grundläggande behoven måltider, personlig hygien och av/påklädning räknas som grund för att få assistansersättning.På vår statistiksida under rubriken Omprövningar, tvåårsomprövningar och avslag/nybeviljanden av assistansersättning finns siffror från Försäkringskassan för andelen avslag och nybeviljanden från 2003 - 2012. Sedan 2008 har antalet nybeviljanden sjunkit kraftigt medan avslagen ökar kraftigt. Definitionen av nybeviljad i tabellen är en person som inte har haft ett giltigt beslut tre månader innan första månaden i beslutet.

Vidare läsning

11 % får assistansersättningen indragen vid tvåårsomprövning

Helena Höög, ISF - "Det har skett en historisk förändring av assistansbedömningarna sedan 2008"


Skicka sidan till: