Helena Molarin, chefshandläggare, Östhammars kommun - "Vi informerar om Assistanskoll i vårt skriftliga material"

Biståndshandläggaren måste vara neutral i förhållande till privata assistansanordnare och får inte gynna någon enskild anordnare. Assistanskolls listning och jämförelse av anordnare kan därför vara en viktig källa till information för assistansberättigade enligt Helena Molarin, chefshandläggare i Östhammars kommun.

Länkar till Assistanskolls lista över anordnare i Uppsala län

Östhammars kommun har nyligen beslutat att informera om Assistanskoll i det skriftliga material som ges till brukare som beviljats personlig assistans i kommunen. Östhammar länkar också till Assistanskolls lista över anordnare i Uppsala län på sin hemsida (se länk), Helena Molarin berättar varför.
- Vi har beslutat göra detta för att brukare i vår kommun lättare ska kunna hitta information om vilka assistansanordnare han/hon kan välja för att utföra sin assistans.
Vilken information ska biståndshandläggaren ge till personer som beviljats personlig assistans?
- Handläggaren ska informera vem som kan utföra assistansen, vilket kan vara kommunen, ett assistansföretag, ett kooperativ eller den assistansberättigade själv om han/hon är egen arbetsgivare. Handläggaren måste dock vara neutral i sin information så brukaren själv kan ta ställning till vilken anordnare som ska utföra assistansen. Detta gör att det inte lätt för handläggaren att beskriva de alternativ som finns.

Assistanskoll kan komplettera biståndshandläggarens roll

Eftersom handläggaren ska vara neutral och inte får gynna särskilda företag eller kooperativ kan Assistanskoll enligt Helena Molarin vara en kompletterande tjänst som kan hjälpa många assistansberättigade att välja anordnare.
- Jag tycker sidan ser bra ut och ger tydlig information, ju mer information man har innan man väljer, desto större chans är det att man blir nöjd, dessutom vet brukaren att han/hon kan göra ett nytt val ifall det inte fungerar som man tänkt.
Hittills länkar sex kommuner till Assistanskoll på sin hemsida, Helena Molarin tror att många biståndshandläggare fortfarande inte vet om att det finns jämförelsetjänster som Assistanskoll.
- Det här är en relativt ny informationskälla, jag tror att många biståndshandläggare ännu inte känner till detta. Eftersom informationen inte funnits så länge på vår hemsida vet vi ännu inte vilken nytta den gör, men den borde göra det lättare att välja utförare, säger Helena Molarin.

Helena Molarin Intervjuades av Kenneth Westberg 2010-02-16

Vidare läsning

Östhammars hemsida med information om personlig assistans


Skicka sidan till: