Mikael - "varför jag sökte extern rättshjälp vid mitt överklagande"

Vid en omprövning fick Mikael sin personliga assistans borttagen. När han överklagade till länsrätten valde han att söka juridisk hjälp på NHR, Neurologiskt handikappades riksförbund.

Mikael berättar om när hans personliga assistans omprövades

Mikael heter egentligen något annat men vill vara anonym. Han har ett kognitivt funktionshinder relaterat till en förvärvad hjärnskada, vilket med bland annat gett koncentrationssvårigheter och stora minnesskador. Han fick personlig assistans beviljad 1994 med 25 timmar/vecka, vilket senare utökades till 35 timmar/vecka. Vid en biståndsbedömning 2005 föreslog Mikaels LSS-handläggare att assistansen skulle tas bort och ersättas med 11,5 timmars stöd per vecka varav hälften ledsagning via LSS och hälften hemtjänst via SoL, Socialtjänstlagen. Efter att Mikael med hjälp av sina assistenter kommunicerat med LSS-handläggaren ändrades detta i beslutet och antalet timmar ökades till 17,5. Beslutet togs trots att funktionshindret var oförändrat berättar Mikael.
- LSS-handläggaren hävdade att jag hade blivit felaktigt bedömd i tidigare biståndsbeslut och att de nu tog ett korrekt beslut på hur mitt funktionshinder borde bedömas.
Mikaels LSS-handläggare hänvisade till ett tillägg i LSS som gjordes 1996 där personlig assistans enligt henne begränsades till grundläggande behov som att få hjälp att klä på sig, personlig hygien, måltider eller kommunikation. Mikaels behov bedömdes nu främst som aktiverings- och motiveringsinsatser vilket inte längre berättigade till personlig assistans.

Mikael berättar om varför han sökte extern rättshjälp

Mikael blev erbjuden att låta LSS-handläggaren bistå med hjälp att formulera sig vid överklagandet, men han avstod detta och anlitade istället rättshjälp av förbundsjuristen Stefan Käll på NHR där han är medlem. Samtidigt skaffade han sig en kontakt på BOSSE råd och stöd i Stockholm för att även där diskutera vad som hänt och få råd hur han skulle formulera sig till länsrätten.
- Det var en så dramatisk förändring så jag ville få bästa möjliga hjälp för att kunna behålla det liv jag byggt upp runt mina assistenter.
Vad sade LSS-handläggaren om att du sökte rådgivning utifrån?
- Det var upp till mig att göra det sade hon. Hon uppmanade mig bara att komma med skriftliga skäl i överklagandet till länsrätten.
Varför sökte du hjälp utifrån?
- LSS-handläggaren hade ju redan sin åsikt klar att min personliga assistans skulle tas bort och hur många timmar jag skulle ha. Hur skulle det kunna gynna mig att hon hjälpte mig med formuleringar vid överklagandet?
Mikael berättar att hans funktionshinder gör att han inte själv kan formulera sig utan behöver någon som gör detta utifrån vad han säger. Han berättar att han kände att han fick det stöd han behövde både från konsulenten på BOSSE råd och stöd och från NHR.
- Jag upplevde att de gjorde allt för allt för att mina bästa argument skulle komma fram i överklagandet.

Mikaels syn på framtiden

I Mikaels fall blev det dock avslag på överklagandet i Länsrätten, och Kammarrätten tog därefter inte upp ärendet. Idag har Mikael kvar samma personer som tidigare var assistenter, och han hoppas fortfarande på en förändring.
- Jag hoppas på att LSS-kommittén ska ändra bedömningen för min typ av funktionshinder, så kanske jag kan få personlig assistans igen, säger Mikael.

Mikael intervjuades av Kenneth Westberg 2008-02-21

Skicka sidan till: