LSS-handläggarens roll gentemot kommunala assistansutförare

Idag är kommunala biståndsenheter och kommunala assistansutförare delar av samma organisation, kommunen. Detta kan medföra problem menar Stefan Käll, NHR och Arne Prembäck på BOSSE råd och stöd. LSS-handläggare Assistanskoll talat med anser dock att det är möjligt att hålla isär rollerna.

Stefan Käll, NHR om att både handläggare och utförare ingår i kommunen

Stefan Käll, generalsekreterare på NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund anser att det bäddar för lojalitetskonflikter när LSS-handläggare är del av samma kommunala organisation som kommunala assistansutförare.
- Det kan uppstå en rättsosäkerhet i ett läge där LSS-handläggarna har krav uppifrån på att hålla nere kostnaderna samtidigt som assistansutförarna har ekonomiska problem. Då skulle den enskilde kunna missgynnas vid en biståndsbedömning.
Vad borde göras åt det?
- Kommunala assistansutförare borde särskiljas på ett effektivt sätt från den kommunala organisationen. Assistansuppdrag borde upphandlas externt, så långt det går med den enskilde som upphandlare. Detta görs redan vid bostadsanpassningsbidrag, där beslutar biståndshandläggare om omfattning och belopp och den enskilde beställer och ser till att anpassningen utförs.
Ska inte kommunen vara assistansutförare?
- Ytterst ska de ha ansvaret för att alla assistansberättigade får sina insatser, och kommunen skulle kunna vara med som ett alternativ vid en upphandling, bara de skiljs från kommunens biståndsenhet på ett verkningsfullt sätt, säger Stefan Käll.

BOSSE råd och stöd om att både handläggare och utförare ingår i kommunen

Även Arne Prembäck, verksamhetschef på BOSSE råd och stöd ser en risk i att LSS-handläggare och kommunala assistansutförare är en del av samma organisation.
- I många kommuner sitter de i samma korridor och har gemensamt fikarum. Utförarna kanske berättar om hur svårt de har att få personal, då kan det finnas en risk att handläggarna medvetet eller omedvetet håller nere timantalet vid en bedömning.
Vad kan man göra åt det?
- Det borde vara vattentäta skott mellan kommunens enheter, personalen borde exempelvis inte ha gemensamma lokaler eller planeringsdagar ihop.
Vad bör en LSS-handläggare tänka på här?
- Att behålla sin integritet och att strikt titta på personen som söker och dennes behov. Fokus måste vara på vad som behövs för att den sökande ska kunna leva som andra, säger Arne Prembäck.

LSS-handläggare om att de själva och utförarna ingår i kommunen

När jag talar med Lars Wahlin och Karin Rehn, LSS-handläggare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tycker de att det visst är möjligt att beställare och utförare finns i samma kommunala organisation.
- Jag ser det inte som ett problem, jag anser att det alltid måste finnas kommunala assistansutförare, som en garanti för att alla får de insatser som de har rätt till säger Karin Rehn.
BOSSE råd och stöd och NHR anser att besluten kan påverkas av att man känner varandra, hur ser ni på det?
- Både vi och utförarna har våra yrkesroller, där måste vi hålla på vår integritet och det anser jag att vi kan göra. På samma sätt som jag inte lägger mig i hur utförarna sköter personalansvaret så ska de inte lägga några värderingar på mina beslut, säger Lars Wahlin.
Karin Rehn säger att det snarare kan underlätta att ha en nära kontakt. Vid ett biståndsbeslut kan man via en direkt och snabb kontakt varsko beställaren om vilka behov som är på väg. Då går det snabbt att verkställa besluten menar hon.
- Vi kan även boka gemensamma hembesök, med både utförare och handläggare. Det ger ytterligare möjligheter att få en snabb process.

LSS-handläggare berättar att de själva och utförarna blivit mer åtskiljda

Tidigare var dock organisationen organiserad på ett sätt som gav problem berättar Lars Wahlin. Då kunde samma personer som var LSS-handläggare vara assistansutförare.
- Förut arbetade jag halvtid som handläggare och halvtid som utförare, det var verkligen ingen bra sits.
Vilka problem medförde det?
- Ena halvan av mig skulle fatta beslut om assistans och den andra halvan skulle utföra assistansen. När jag visste att det var svårt att få tag i folk kunde jag samtidigt sitta och fatta beslut som medförde nyanställningar. Idag har det blivit mer renodlat så att alla har skilda yrkesroller, säger Lars Wahlin.

Särnmark Assistans om att både LSS-handläggare och utförare ingår i kommunen

Ida Larsson är assistansrådgivare på det privata företaget Särnmark Assistans. För att det inte ska innebära ett problem att både LSS-handläggare och kommunala utförare ryms inom kommunen, menar hon att rollerna och problematiken kring rollerna måste tydliggöras.
- Om rollerna är otydliga skulle det kunna bli frågetecken kring vems ärenden LSS-handläggarna går, den assistansberättigades eller utförarnas, säger Ida Larsson.

Karin Rehn, Lars Wahlin, Stefan Käll, Arne Prembäck och Ida Larsson intervjuades av Kenneth Westberg 2008-02-20


Skicka sidan till: