Kristina Folkesson, Vision – ”LSS-handläggaren får ta skott för ett regelverk som skapats av politiker”

Kristina FolkessonÖvervältringen av ärenden från Försäkringskassan till kommunerna har skapat en orimlig arbetsbörda för kommunala LSS-handläggare. De får också ta stryk för beslut som i grunden är politiska.
Kristina Folkesson på fackförbundet Vision arbetar för handläggarnas arbetsvillkor, men vill även se förändrade bedömningar på Försäkringskassan.

Övervältringen höjer arbetsbördan

Kristina Folkesson är socialpolitisk strateg på Vision som organiserar ca hälften av alla kommunala LSS-handläggare. Hon säger att arbetsbelastningen för LSS-handläggarna ökat de senaste åren. Orsaken bedömer hon är de förändrade bedömningarna av assistansersättning på Försäkringskassan.
– Socialstyrelsen skriver i sin senaste årsrapport att trycket ökat bland annat genom att SoL-insatserna till personer med funktionsnedsättning i kommunerna ökat med 21 % sedan 2007, och LSS-insatserna med 8 %. Det är troligen en effekt av förändrade bedömningar på Försäkringskassan.

Brist på handledning

Handläggarna har idag oerhört mycket på sitt bord och har svårt att hinna med att göra professionella bedömningar enligt Kristina Folkesson.
– Antalet SoL och LSS-utredningar har ökat samtidigt som personalen inte utökats. Enligt vår rapport Stolthet och profession beskriver fyra av fem sin arbetsbelastning som ”mycket hög” eller ”ganska hög”
Vad leder det till?
– Möjligheten att följa upp tex om ett beslut blivit rätt eller om personen är nöjd blir sämre, det hinner man inte.
Kan intentionerna i LSS följas under sådana förhållanden?
– Det blir här som på andra håll, de som har svårast att göra sig hörda drabbas hårdast. Den som vet och kan uttrycka sig eller företräds av en bra jurist gynnas. Även professionellt stöd som handledning, fortbildning och kompetensutveckling till handläggarna brister enligt Kristina Folkesson.
– LSS-handläggare har sämre tillgång till handledning än tex socialsekreterare.
Vilka förändringar behövs?
– Man måste främst se på mängden ärenden och vad som är en rimlig arbetsbörda.

Man skjuter budbäraren

Kristina Folkesson vill även påvisa den utsatta positionen för handläggarna som är satta att följa ett regelverk skapat av politiker. Handläggaren sitter i brytpunkten mellan behov och resurser, vilket hon i sin blogg beskrivit som den stora socialpolitiska konflikten i dagens samhälle.
– Handläggren får ofta ta skott när det blir en diskussion om att människor inte får det stöd de är i behov av. Jag har flera exempel på kommunpolitiker som hukar och inte själva tar ansvar för effekterna av det regelverk de utformat.
Skjuter man budbäraren?
– Ja, det skapas en bild av en elak och grym handläggare. Den som är missnöjd ska istället gå på de förtroendevalda politiker som fattat besluten.

Kalla Fakta visar en syn som alltid funnits i kommunerna

Kristina Folkesson har även bloggat om Kalla Faktas program där det framkom att jurister anlitas av kommunerna för att hålla nere antalet assistanstimmar.
– Jag var både förfärad men inte förvånad, eftersom jag under många år följt diskussionen kring LSS från ett kommunalekonomiskt perspektiv. Där talar man ofta om hur kostnadsdrivande LSS är. Jag kan se att det skapar den här typen av utbildningar och att man skickar sin personal dit.
För att få ner kostnaderna?
– Ja, det ingår i diskursen kring reformen. Den här synen finns dock inte i första hand hos handläggarna utan på kommunledningsnivå, bland kommunekonomer osv. Där ser man på det utifrån kronor och ören istället för utifrån den sociala nyttan.
Har debatten kring fusk påverkat detta?
– Nej diskussionen kring kostnader har alltid funnits i kommunerna

Inverkar på människors frihet

Idag får en majoritet avslag vid nyansökan om assistansersättning och allt fler förlorar sin assistansersättning vid tvåårsomprövningar. Helena Höög på ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen kopplar detta till Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar för assistansersättning. Den här utvecklingen gör att det blir väldigt stökigt för enskilda personer enligt Kristina Folkesson.
– Många som förlorar sina insatser har skapat sin vardag utifrån dem.
Hur ser du på en situation där någon som hela tiden har en oförändrad funktionsnedsättning beviljas assistansersättning (enligt en viss praxis) och sedan förlorar den efter många år därför att det blivit en förändrad praxis?
– Vision har inte tagit ställning i den här frågan, men om du frågar mig så inverkar detta på människors frihet, det är ingen positiv utveckling. .
Vad anser du om att fd människorättskommissionären Thomas Hammarberg säger anser att försämringen av Försäkringskassans bedömningar bryter mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?
– Det är ett oerhört intressant resonemang och ett perspektiv som vidgar, det borde prövas rättsligt. Det vore fantastiskt om FN:s konventioner kunde bli levande politiska instrument. Men det har hittills inte beaktats varken i Sverige eller i andra länder. I Grekland tex tvingar ju Valutafonden med flera landet till nedskärningar som strider mot den här typen av konventioner.

Att inte agera är också ett beslut

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och vissa folkpartister och socialdemokrater vill göra en lagändring för att återställa bedömningarna av assistansersättning. Regeringen däremot väntar på mer utredningsunderlag från ISF i oktober 2014. Vision har enligt Kristina Folkesson ingen officiell åsikt om eventuellaförändringar i LSS-lagstiftningen eller regelverket rörande personlig assistans.
– Men om du frågar mig så tycker jag inte att det är en bra utveckling när man gör det svårare för människor att leva fullt ut i sin vardag. Jag stödjer de krafter som vill se en återställning av bedömningarna på kassan.
Hur ser du på att regeringen under flera år väntat på underlag som ska visa vad som hänt med de som förlorar sin assistansersättning?
– Att inte agera är också ett beslut. Om vi ser i regeringens budget så verkar det vara flera utredningar på gång som pekar mot att man vill göra ytterligare nedskärningar. Angående utredningen om en ny modell för assistansersättningen säger man tex i budgeten(sid 195) att den ska ”skapa en långsiktigt hållbar kvalitetsutveckling och finansiering av insatsen”.
Hur tolkar du det?
- ”Hållbar finansiering” betyder ofta att något ska stramas åt, säger Kristina Folkesson.

Kristina Folkesson intervjuades av Kenneth Westberg 2013-11-20

Vidare läsning

Stolthet och profession
En rapport från Vision om arbetsvillkoren för bland annat biståndshandläggare

Skicka sidan till: