Regeringen startar utredning om timbeloppet

En utredning om assistansersättningens schablonbelopp har startats meddelade Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson på SVD-Brännpunkt. Utredningen Översyn av ersättningen för personlig assistans ska vara färdig senast 14 februari 2014. Maria Larsson säger att vinsterna i assistansbranschen är för stora och att antalet assistanstimmar ökat för mycket. Vårdföretagarna anklagar i sin tur regeringen för smutskastning.

Utredningen Översyn av ersättningen för personlig assistans startade officiellt upp den 21 mars och ska vara klar senast 14 februari 2014. Enligt kommittedirektiven ska utredaren utifrån en analys av assistansersättningen bland annat undersöka:

  1. Hur möjligheterna till överutnyttjande kan minska och skapa ett effektivt resursutnyttjande av timersättningen.
  2. Hur timersättningen kan anpassas till faktiska kostnader av tex funktionsnedsättningens art och när på dygnet assistansen ges.
  3. Hänsyn ska tas till likvärdiga förutsättningar mellan privata företag, kommuner och egna arbetsgivare.
  4. Möjlighet till löpande uppföljning och kontroll av ersättningens nivå från olika aktörer.
  5. Lämpligheten av att brukare tar en del av ersättningen för att själva vara arbetsledare .
  6. Möjligheten att assistenters sjuklöner ska bekostas via assistansersättning.

Maria Larsson hänvisar bland annat till ISF:s utredning Timschablonen öppnar för höga vinster från juni 2012 som ansåg att det 2011/2012 betalades ut drygt två miljarder för mycket i assistansersättning varje år, vilket motsvarar ca 10 % av de totala kostnaderna. Se Assistanskolls hintervju med Tomas Agdalen som ledde utredningen.

DHR välkomnar översyn för att minska vinstuttaget

I SHT, Svensk Handikapptidskrift säger DHR:s intressepolitiske samordnare Wenche Willumsen att hon välkomnar åtgärder som kan leda till att de aktörer som bara är ute efter att berika sig ska välja andra branscher än assistans. Istället bör man gynna anordnare som inte är ute efter att direkt berika sig.

Vårdföretagarna anklagar regeringen för att smutskastning

Fredric Käll, Ordförande i Bransch personlig assistans, Vårdföretagarna säger på SVD-Brännpunkt att Ministern smutskastar en hel bransch. Han säger att assistansberättigade är mer nöjda med privata anordnare och att Vårdföretagarna också vill se en timschablon som bättre speglar anordnarnas verkliga kostnader. Ministern svarar här i en slutreplik att Vårdföretagarna bör rikta kritiken mot ISF som tagit fram de uppgifter de kritiserar.

Kritik mot ISF: s beräkningar

ISF har fått stark kritik dels från Arbetsgivarföreningen KFO som hävdar att det är skillnad på anordnare som driver sin verksamhet huvudsakligen av vinstintresse och de som har en ideburen/kooperativ värdegrund utan privata vinstintressen.

Även SKL, Sveriges kommuner och landsting, har kritiserat ISF:s beräkningar. De tar tex inte upp kostnader för vikarier hävdar de.Vidare läsning

Utredningen: Översyn av ersättningen för personlig assistans

Maria Larsson: SVD-Brännpunkt - "Nu ska ersättningen för assistans ses över"

Vårdföretagarna: SVD-Brännpunkt: Ministern smutskastar en hel bransch.

Tidigare artiklar på Assistanskoll

Tomas Agdalen, ISF, "Företagens effektiviseringar kommer inte skattebetalarna till del"

KFO: "Vi motsätter oss att privata anordnare klumpas ihop i ett kollektiv"

SKL anser att analysen av timschablonen är bristfällig

Skicka sidan till: