KFO: "Vi motsätter oss att privata anordnare klumpas ihop i ett kollektiv"

Arbetsgivarföreningen KFO ifrågasätter hur ISF gjort sina beräkningar i analysen av timschablonen för personlig assistans.

KFO skriver i ett pressmeddelande på sin hemsida att de ifrågasätter hur IFS, Inspektionen för socialförsäkringen, kommit fram till att schablonen ger en marginal på 54 kronor per timme för assistansföretagen. KFO skriver att "beräkning är för oss ett mysterium när vi utgår från våra medlemmar". Enligt KFO visar deras lönestatistik att 87 procent av schablonersättningen går till löner till assistenter. Resterande 13 procent ska räcka till löner för administratörer, lokalhyra, utbildningar, vissa inventarier och hjälpmedel för en god arbetsmiljö för assistenterna.

KFO upplever att ISF:s rapport klumpar ihop alla privata anordnare till sk vinstmaskiner. Om regeringen tillsätter en översyn av assistansersättningen hoppas KFO att man kommer att skilja på "äpplen och päron".

Läs KFO:s pressmeddelande

Läs mer Tomas Agdalen, ISF, "Företagens effektiviseringar kommer inte skattebetalarna till del"

Läs mer SKL anser att analysen av timschablonen är bristfällig


Skicka sidan till: