SKL anser att analysen av timschablonen är bristfällig

SKL skriver i ett pressmeddelande att ISF:s rapport om timschablonen har stora svagheter. SKL anser att den inte bör ligga till grund för hur ersättningen ska beräknas.

Inspektionen för Socialförsäkring, ISF, har analyserat timschablonen för personlig assistans och bland annat kommit fram till att den ger assistansföretagen cirka 54 kronor i vinstmarginal per timme.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, skriver i en promemoria som publicerats på deras hemsida att rapporten har flera brister, bland annat tar den inte hänsyn till kostnader för semestervikarier. Kritik riktas även mot hur arbetstider beräknats och att ISF utgått från en genomsnittlig arbetsgivaravgift istället för den maximala. SKL är även besviken på att rapporten inte alls berör kommunens ansvar för sjukvikarier för privata assistansanordnare.

SKL:s slutsats är att ISF:s rapport inte bör ligga till grund för några förändringar av timschablonen.

Läs SKL:s pressmeddelande och PM

Läs mer Tomas Agdalen, ISF, "Företagens effektiviseringar kommer inte skattebetalarna till del"


Skicka sidan till: