Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans

Bland riksdagsmotionerna hösten 2013 dominerar kritik av Försäkringskassans hårdare bedömningar av assistansersättning. Det finns även motioner med krav på utbildning av assistenter, tuffare tag mot läkare, utjämning av kostnader mellan kommuner och enklare/tuffare regler för assistansutförare.

  • Den enda partimotionen kommer från Vänsterpartiet som vill stoppa Försäkringskassans hårdare bedömningar av assistansersättning med en lagändring där grundläggande behov definieras. De vill att assistans ska ges under sex månader vid den assistansberättigades sjukhusvistelse och de vill avskaffa den vid 1 juli införda regeln att anordnare är skyldiga att anmäla ändrade förhållanden i den assistansberättigades liv.
  • Folkpartisterna Stefan Käll och Ulf Nilsson o Christer Winbäck liksom socialdemokraten Billy Gustafsson vill stoppa Försäkringskassans hårdare bedömningar av assistansersättning.
  • Agneta Luttropp och Mats Pertoft i Miljöpartiet vill att inhibition (dvs behålla stödinsatsen) ges under tiden ett LSS-beslut överklagas.
  • Socialdemokraten Shadiye Heydari vill se formell utbildning av personliga assistenter.
  • Sverigedemokraterna Per Ramhorn och Margareta Larsson vill se nationella kompetenskrav för all LSS-personal.
  • Moderaten Cecilia Widergren vill att läkarlegitimationer ska kunna återkallas för läkare som lämnat felaktiga läkarintyg vid bedömningar av tex assistansersättning.
  • Folkpartisten Emma Carlsson Löfdahl vill se ett förenklade regler för assistansutförarna vid redovisningen av assistanstimmarna till Försäkringskassan.
  • Socialdemokraterna Matilda Ernkrans och Håkan Bergman vill att assistansbolag ska ta över ansvaret från kommunerna med att betala sjuklönekostnader för personliga assistenter.
  • Socialdemokraterna Peter Johnsson och Christina Oskarsson vill ha en mer rättvis fördelning av kostnaderna mellan olika kommuner, eftersom de menar att det bor fler med LSS-insatser i vissa kommuner.


Lista över motionerna

Försäkringskassans bedömningar av assistansersättning

2013/14:So215 Assistansersättning och FN
Socialutskottet Motion 2013/14:So215 av Christer Winbäck (FP)
2013/14:So473 Rätt till assistans
Socialutskottet Motion 2013/14:So473 av Stefan Käll (FP)
2013/14:So300 Tillämpning vid prövning av rätten till personlig assistans
Socialutskottet Motion 2013/14:So300 av Billy Gustafsson (S)
2013/14:So456 Delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Socialutskottet Motion 2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V)
2013/14:MP2707 Assistans
Motion 2013/14:MP2707 av Agneta Luttropp och Mats Pertoft (MP)


Utbildning av personliga assistenter

2013/14:S2121 Utbildningssatsning personliga assistenter
Motion 2013/14:S2121 av Shadiye Heydari (S)

2013/14:So582 Kompetenskrav inom LSS
Socialutskottet Motion 2013/14:So582 av Margareta Larsson och Per Ramhorn (SD)

Åtgärder mot fusk

2013/14:M1893 Återkalla läkarlegitimation
Motion 2013/14:M1893 av Cecilia Widegren (M)


Assistansföretagens kostnader/ansvar

2013/14:So464 Översyn av LASS-redovisningen till Försäkringskassan
Socialutskottet Motion 2013/14:So464 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

2013/14:So608 Sjuklöneansvar för assistansbolag
Socialutskottet Motion 2013/14:So608 av Matilda Ernkrans och Håkan Bergman (S)


Kostnadsutjämning mellan kommuner

2013/14:Fi303 Kostnadsutjämning inom LSS
Finansutskottet Motion 2013/14:Fi303 av Peter Johnsson och Christina Oskarsson (S)


Skicka sidan till: