Jonas Franksson, STIL – ”Hoppade högt när jag läste Socialdemokraternas svar om institutioner”

Jonas Franksson
Jonas Franksson, ordförande, STIL

De mest insatta svaren kommer från Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet och Karin Karlsbro, Liberalerna. De mest intetsägande svaren kommer från Moderaterna som bara lämnat partisvar, anser Jonas Franksson, ordförande i STIL.
– Det är ett tecken på att de inte ser frågan som viktig.

Assistanskoll har inför EU-valet frågat ställt tio frågor till partierna på temat personlig assistans. Jonas Franksson tycker det bra att partierna generellt uttalar sig positivt om den svenska modellen för personlig assistans.
– Många tar också upp nedskärningarna som ett problem, men Moderaterna sticker ut när de så tydligt säger att utvecklingen går åt rätt håll i Sverige, vilket jag ju inte håller med om.

”M ser inte frågan som viktig”

Jonas Franksson tycker det är mycket dåligt att Moderaterna lämnat partisvar, från alla andra partier svarar en första eller andrakandidat till EU-parlamentet.
– Det är ett tecken på att de inte ser frågan som viktig, detta trots att de har den ansvarige ministern i assistansfrågor.
De sticker ut med att
de är mest nöjda med svenska utvecklingen
– Ja och de börjar direkt tala om välfärdskriminalitet. De säger att assistans ska ges till de som behöver det, vilka är det? Det är samma formuleringar tidigare S-ministern Åsa Regner slängde sig med.

Alice Bah Kuhnke sticker ut

Den som lämnar de mest insatta svaren från oppositionen tycker Jonas Franksson är Alice Bah Kuhnke och Jonas Sjöstedt även om han svarar kort.
– Centerpartiet tycker jag också har en bra hållning, men Alice Bah Kuhnke sticker ut som den som verkligen satt sig in I frågorna.
Men skulle MP, V och C ge samma svar om det var en S-ledd regering?
– Det finns absolut en risk att det skulle ge mer försiktiga svar då. Jonas Sjöstedt och Centerpartiet skulle kanske vara vagare om partiet var i samarbete med S.
Vad tänker du om MP?
– Jag har förtroende att Alice Bah Kuhnke i MP prioriterar dessa frågor men jag tror inte de alltid står högst på partiets dagordning, de sätter ofta miljön först.

Hoppar högt över S svar om institutioner

Jonas Franksson hoppar högt över Socialdemokraternas svar om institutioner där Helene Fritzon säger: Vi vet av erfarenhet att det finns både risker och fördelar med institutionsvård. Såklart finns det också bra bostäder och boenden med personal som idag fungerar väl och som möter enskildas behov.
– Det är ett förfärande svar, särskilt ordet institutionsvård. Det är som om de skulle säga att det är bra med segregerade stadsdelar där det bor personer från vissa länder. Det är allvarligt att partiet inte utbildat henne bättre i detta. Den snälla tolkningen är att hon inte läst på, hon kanske blandar ihop möjligheten att bo i kollektiva boendeformer med institutioner, men det får man inte blanda ihop.

Bo kollektivt ska vara ett eget val

Vill man bo kollektivt ska man få det men det ska vara ett eget val, fortsätter Jonas Franksson.
– I en institution bor man pga sin funktionsnedsättning mot sin vilja eller utan ett alternativ. När man ser hur det ser ut runtomkring i Europa ger Helene Fritzon ett förfärande svar.
Flera andra, särskilt SD vill inte Sverige ska lägga sig hur andra länder gör här..
– SD förstår inte heller riktigt problemet med institutioner, men de svarar bättre på andra frågor. Det förvånar mig inte på samma sätt med SD, eftersom de har en konservativ inriktning och då ser man inte alltid det individuella perspektivet.

Liberalerna bra men viker sig för Moderaterna

Från regeringssidan har Karin Karlsbro, Liberalerna lämnat bra som visar att hon är insatt i frågorna, säger Jonas Franksson.
– Men när frågorna berör regeringspolitiken blev hon för defensiv.
Liberalerna är väl lojala med regeringen?
– Jag hade hoppats Karin Karlsbro skulle vara tuffare om hur det ser ut med assistansen på hemmaplan. Det borde inte bara handla om vilken regeringskoalition man är i utan om vem man är och vilka värderingar man har.
I veckan kom två tillkännagivanden i Socialutskottet, S, V, C, MP och SD krävde åtgärder för ledsagning och schablonbeloppet, L valde tillsammans med M och KD att reservera sig.
– Det tycker jag är svagt, det jättetydligt att L viker sig för M, det måste de inte göra. Visst kan man kompromissa men man kan åtminstone säga att man måste göra detta nu men att man inte gillar det.

Helt andra svar från Alice Teodoresco Måwe än från David Lega

Svaren från Alice Teodorescu Måwe är mycket mer allmänna än David Legas svar från förra året, fortsätter Jonas Franksson.
– Inför förra EU-valet låg KD som oppositionsparti i framkant och hade en assistansanvändare, David Lega, som förstanamn.
KD är väl också lojala mot sin regering?
– Precis, men KD har drivit en linje i många år och har något att leva upp till, det är som om Miljöpartiet skulle ha allmänna, neutrala svar om klimatet.
Hur ser du på att David Lega inte är kvar?
– David Lega ville inte sluta inför detta val utan plockades bort. Han har inte gjort en dålig insats i parlamentet och är populär i partiet, jag tycker det är en stark signal till funktionshinderrörelsen att han togs bort.

Fri rörlighet

När det gäller fri rörlighet för personer med personlig assistans inom EU är V, C och MP tydliga för den rätten, men de andra lovar inget, Jonas Franksson är besviken på att L är så defensiva här.
– Vi är alla EU-medborgare och fri rörlighet ska gälla alla på samma villkor. Assistansanvändare ska kunna plugga eller jobba på samma villkor, annars är det diskriminering.

Vem ska man rösta på då?

Är man borgerlig så svarar både C och L bra. Är du åt vänster svarar MP och V bra, säger Jonas Franksson.
– En styrelsemedlem i STIL, Tobias Holmberg står som sjua på partiets EU-lista, det är nog den assistansanvändare som är högst upp på listorna i detta val. Sedan är KD sämre än vad man var tidigare, de var mer fördelaktiga förra gången när de hade en assistansanvändare högst upp, säger Jonas Franksson.

Jonas Franksson intervjuades av Kenneth Westberg 2024-06-04


Vidare läsning

EU-val 2024 - Välj med Assistanskoll


Skicka sidan till: