Tillkännagivanden om schablonbeloppet och ledsagning

Ulrika Westerlund
Ulrika Westerlund, MP-ledamot, Socialutskottet

Redovisa hur schablonbeloppet räknas fram. Utred avgiftsfri ledsagning och reglera den i en särskild lag. Det uppmanade en majoritet i Socialutskottet regeringen i två tillkännagivanden den 30 mars.

Majoritet av S, C, MP, V och SD kräver åtgärder

På båda dessa tillkännagivanden har regeringspartierna M, L och KD reserverat sig medan alla andra, MP, C, S, V och SD stödjer tillkännagivandena, säger Ulrika Westerlund, ledamot för Miljöpartiet i Socialutskottet. De båda tillkännagivandena finns i Betänkandet 2023/24:SoU13

”Redovisa hur schablonbeloppet räknas fram”

Tillkännagivandet till regeringen om assistansersättning är en uppmaning till regeringen att ”dels årligen redovisa hur schablonbeloppet räknats fram, dels göra en översyn av modellen för uppräkning av assistansersättningen”, säger Ulrika Westerlund.
– Här fanns det liknande skrivningar i motioner från S och SD. MP hade ett yrkande om att räkna upp schablonbeloppet med 5 %, så vi stödde detta men gjorde ett särskilt yttrande om att vi ville se en ökning på 5 %, säger Ulrika Westerlund.
Vad bör regeringen göra om schablonbeloppet?
– Motionerna kritiserar att regeringen inte behöver ge någon förklaring till varför schablonbeloppet höjs med ett visst belopp, tidigare fanns det en förklaring från Försäkringskassan varje år varför schablonbeloppet räknades upp som det gjorde.

Utred avgiftsfri ledsagning

Tillkännagivandet om ledsagning från Socialutskottet uppmanar regeringen att ”se över förutsättningarna dels för avgiftsfri ledsagning för personer med synnedsättning, dels för att reglera insatsen ledsagning i en särskild lag”, berättar Ulrika Westerlund.

Motioner om ledsagning samskrevs

På frågan om ledsagning fanns det motioner från Ulrika Westerlund, MP och Carina Ståhl Herrstedt, SD, med liknande budskap.
– Dessa blev samskrivna och sedan anslöt sig de andra partierna till detta, säger Ulrika Westerlund.
Vad bör regeringen göra om ledsagning?
– De bör de tillsätta en utredning som ser över frågan.

Vad innebär tillkännagivanden?

Det är meningen att regeringen ska följa och agera på tillkännagivanden säger Ulrika Westerlund.
– Jag hoppas regeringen går fram med åtgärder, men det finns ju tillkännagivanden där ingenting hänt från regeringens sida.
Vad gör de då för nytta?
– Både civilsamhället och vi oppositionspartier kan använda de för att göra fortsatta påtryckningar på regeringen i de här frågorna, säger Ulrika Westerlund.

Ulrika Westerlund intervjuades av Kenneth Westberg 2024-05-30

Vidare läsning

Socialutskottets betänkande 2023/24SoU13

Hejaolika: Oppositionen och SD: Enad front om ledsagning och assistansersättning

Skicka sidan till: