Vilhelm Ekensteen - "Kontrasten är påfallande"

Kristdemokraterna föreslog nyligen på DN-debatt att äldreomsorg ska kunna ges utan traditionell biståndsbedömning. Äldres självbestämmande förmodas öka om privata utförare istället sköter bedömningen.
Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, Intressegruppen för assistansberättigade undrar om förslaget ska tas på allvar, men välkomnar om det skulle leda till att de allt hårdare bedömningarna för assistansersättning kan ändras.

Kontrasten är påfallande

Vilhelm EkensteenKristdemokraternas förslag innebär att den äldre skulle vända sig direkt till en privat utförare och tillsammans komma fram till vilka insatser som ska ges. Kommunen skulle godkänna utförarna och i avtalen med dessa precisera de insatser som erbjuds. Syftet är ökad delaktighet och självbestämmande.
Samtidigt har bedömningarna av assistansersättning på Försäkringskassan tvärtom skärpts med en hårdare definiering av grundläggande behov där enbart så kallade integritetskänsliga delar räknas som grund för assistansersättning. Sedan 2008 förlorar därför alltfler samtidigt som allt färre nybeviljas assistansersättning.
Vad tycker du om att Barn- och äldreminister Maria Larsson, som står bakom KD:s nya förslag, aldrig talat om att slopa behovsbedömningar i assistansersättning för att öka självbestämmandet?
- Kontrasten är förstås påfallande. Men vi har givetvis inga illusioner om slopade behovsbedömningar inom assistansen. Det vi vill ha är rättssäkra sådana som står stadigt på assistanslagstiftningens ursprungliga intentioner, fria från dagens godtyckliga integritetskänslighetsbedömningar, säger Vilhelm Ekensteen.

Vill se samma synsätt i assistansen

På DN-debatt säger Barn- och äldreminister Maria Larsson följande:
"Det finns invändningar mot att införa minskad biståndsbedömning, där risken för överutnyttjande av offentligt finansierade insatser nämnts. Vår bedömning är att någon sådan risk inte föreligger. För hur många vill ha hjälp med duschning, påklädning och frukostbestyr om inte behov finns?"
Här framträder ett synsätt som Vilhelm Ekensteen vill se mer av inom personlig assistans.
- Vi assistansberättigade är utan tvivel i de allra flesta fall bara angelägna att få den assistans som vi behöver. Men inte sällan möter assistansberättigade en misstroendekultur på olika håll, där våra synpunkter "rimlighetsbedöms" och reduktion av våra behov upplevs som norm.

Undrar om förslaget ska tas på allvar

Vilhelm Ekensteen misstänker att KD:s utspel om att avskaffa traditionella biståndsbedömningar för äldre ska ses i skenet av partiets desperata läge i opinionsundersökningarna.
- Frågan är hur mycket det ska tas på allvar. KD profilerar sig, men saken kan vara stendöd i regeringskansliet.
Hur tänker du att KD kan komma fram till så olika ståndpunkter för biståndsbedömning och överutnyttjande för hemtjänst jämfört med hur de via regeringen hanterar assistansersättning?
- Det rör sig sannolikt om ett isolerat KD-utspel. Det är positivt med ett välvilligt och solidariskt synsätt på människors behov. Ett sådant synsätt ligger ju bakom assistansreformens tillkomst och bör tillämpas även på den. Men om det enbart rör sig om valtaktik är det förstås förkastligt, säger Vilhelm Ekensteen.

Vilhelm Ekensteen intervjuades av Kenneth Westberg 2013-09-30

Skicka sidan till: