Schablonbelopp för 2014 fastställt

Assistansersättningens timbelopp för år 2014 ska enligt beslut från regeringen vara 280 kr/timme. Timbeloppet för 2013 är 275 kr/timme. Den nya ersättningen innebär en ökning med 1,8 procent, vilket är den lägsta någonsin.

Enligt Information från regeringen skiljer sig uppräkningen detta år genom att de övriga kostnaderna som avser kostnader för administration, assistansomkostnader inte höjs alls eftersom de anses vara för högt beräknade .Regeringen hänvisar även till utredningen Översyn av ersättning för personlig assistans som ska vara klar den 14 februari 2014.

Stark kritik mot låga uppräkningen

Den historiskt låga uppräkningen på 1,8 % kritiseras mycket hårt av Vårdföretagarna, Föreningen JAG och Arbetsgivarföreningen KFO som båda påpekar att man i kollektivavtal samtidigt kommit överens om löneökningar för assistenterna på 2,6 %.

Vidare läsning

Se Assistanskolls statistik över schablonbeloppets utveckling sedan det infördes 1 september 1997.

Skicka sidan till: