Assistansanordnare med tillstånd hos IVO

bild på IVOI vår lista finns 792 assistansanordnare som enligt uppgifter från IVO hade tillstånd att bedriva personlig assistans den 28 november 2022. Vi anger vilka som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst.

Totalt fanns 861 tillstånd, efter att enskilda firmor räknats bort är antalet 792. Kommunala utförare är inte med i listan.

Anordnare som fått tillståndet återkallat av IVO men fått inhibition mot beslutet i väntan på dom i förvaltningsdomstol finns längst ner på sidan.

IVO säger följande om uppgifterna de lämnat till oss: Registret är ett s.k. nulägesregister, det innebär att det eventuella fel kan förekomma i form av inaktuella uppgifter.

Tillståndsplikt för personlig assistans infördes 1 jan 2011. Den 1 juni 2013 tog Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen.

Lista på 792 anordnare med tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg

(Enskilda firmor är inte med i listan)

1: - Än | An - AV | Av - Cu | DA - Fr | Fu - iA | Id - LA | La - MI | Mi - Om | Op - S. | SA |

Anordnare med återkallat tillstånd som beviljats inhibition i förvaltningsdomstol

Nedanstående assistansanordnare har fått sina tillstånd återkallade av IVO, men fått beslut om inhibition i förvaltningsdomstol. Det innebär att IVO:s återkallande inte verkställs utan anordnarna kan fortsätta bedriva verksamheten. Tänk på att dessa företag kan ha inlett eller genomfört konkurs eller lagt ner verksamheten även om de har ett inhibitionsbeslut. Tabellen bygger på uppgifter från IVO 28 november 2022. Reservation för felaktigheter och saknade uppgifter i IVO:s register.

  • Aros Omsorg Aktiebolag, 556738-2956
  • Assistanshjälpen NW AB, 556893-8376
  • Calluna Assistans Handelsbolag, 969716-2775
  • Din Vård och Utbildningscenter i Sverige AB, 556974-1738
  • FMF Assistans AB, 556800-7206
  • Järna Assistans AB, 556897-6319
  • Jengla Omsorg AB, 556889-4421

Skicka sidan till: