Assistansanordnare med tillstånd hos IVO

bild på IVO

I listan finns 794 assistansanordnare som enligt uppgifter från IVO hade tillstånd att bedriva personlig assistans den 20 februari 2024. Vi anger vilka som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst.

Kommunala utförare och enskilda firmor är inte med i listan.

Anordnare som fått tillståndet återkallat av IVO men fått inhibition mot beslutet i väntan på dom i förvaltningsdomstol finns längst ner på sidan. (mars 2024)

IVO säger följande om uppgifterna de lämnat till oss: Registret är ett s.k. nulägesregister, det innebär att det eventuella fel kan förekomma i form av inaktuella uppgifter.

Lista på 794 anordnare med tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg

03 - AM | Am - Au | AV - Cu | DA - Fr | Fu - IG | Ik - La | LB - Mi | MJ - Ös | OT - Sä | Sa |

Anordnare med återkallat tillstånd som beviljats inhibition i förvaltningsdomstol

Nedanstående assistansanordnare har fått sina tillstånd återkallade av IVO, men fått beslut om inhibition i förvaltningsdomstol. Det innebär att IVO:s återkallande inte verkställs utan anordnarna kan fortsätta bedriva verksamheten. Tänk på att dessa företag kan ha inlett eller genomfört konkurs eller lagt ner verksamheten även om de har ett inhibitionsbeslut. Listan bygger på uppgifter från IVO. Reservation för felaktigheter och saknade uppgifter i IVO:s register.

  • A-Bas Malmö Handelsbolag, 969641-0845
  • Acepto Assistans AB, 556768-6042
  • Aidal Care Services AB, 556446-4179
  • Aros Omsorg Aktiebolag, 556738-2956
  • Assistanshjälpen NW AB, 556893-8376
  • Basteam Handelsbolag, 969601-1262
  • Calluna Assistans Handelsbolag, 969716-2775
  • FMF Assistans AB, 556800-7206
  • Jengla Omsorg AB, 556889-4421
  • Prima Assistans i Norr AB, 556756-5204

Skicka sidan till: