Assistansanordnare med tillstånd hos IVO

bild på IVOI vår lista finns 819 assistansanordnare som enligt uppgifter från IVO hade tillstånd att bedriva personlig assistans den 9 november 2021. Vi anger vilka som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst.

Totalt fanns 882 tillstånd, efter att de enskilda firmor som inte deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst räknats bort är antalet 819. (Kommuner är inte med i listan). IVO säger följande om uppgifterna de lämnat till oss: Brister kan komma av att registret uppdateras manuellt varpå det kan förekomma verksamheter i listan som inte ska vara med och tvärtom. Det kan finnas beviljade tillstånd som inte hunnit registreras.

Tillståndsplikt för personlig assistans infördes 1 jan 2011. Den 1 juni 2013 tog Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Fram till 2018 hade IVO ett öppet sökbart register över anordnare med tillstånd.

Lista på 819 anordnare med tillstånd hos IVO (9 nov 2021)

03 - An | AO - Ba | Be - Di | DL - Fö | G - Im | In - La | LB - Mi | MJ - Or | OT - Sa | SA - Te |

Skicka sidan till: