Assistansanordnare med tillstånd hos IVO

bild på IVO

OBS! Just nu saknas ekonomiska föreningar i listan, de kommer att läggas till när vi får nya uppgifter från IVO..

I listan finns 737 assistansanordnare som enligt uppgifter från IVO hade tillstånd att bedriva personlig assistans den 15 augusti 2023. Vi anger vilka som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst.

Kommunala utförare och enskilda firmor(62 st) är inte med i listan.

Anordnare som fått tillståndet återkallat av IVO men fått inhibition mot beslutet i väntan på dom i förvaltningsdomstol finns längst ner på sidan.

IVO säger följande om uppgifterna de lämnat till oss: Registret är ett s.k. nulägesregister, det innebär att det eventuella fel kan förekomma i form av inaktuella uppgifter.

Lista på 737 anordnare med tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg

(Enskilda firmor som inte listas på assistanskoll är inte med i listan)

03 - Am | An - Az | Ba - Di | DL - Go | Gr - Ke | Ki - MA | Ma - Nö | Ob - Ri | Ro - Sy | |

Anordnare med återkallat tillstånd som beviljats inhibition i förvaltningsdomstol

Nedanstående assistansanordnare har fått sina tillstånd återkallade av IVO, men fått beslut om inhibition i förvaltningsdomstol. Det innebär att IVO:s återkallande inte verkställs utan anordnarna kan fortsätta bedriva verksamheten. Tänk på att dessa företag kan ha inlett eller genomfört konkurs eller lagt ner verksamheten även om de har ett inhibitionsbeslut. Tabellen bygger på uppgifter från IVO 15 augusti 2023. Reservation för felaktigheter och saknade uppgifter i IVO:s register.

 • A-Bas Malmö Handelsbolag, 969641-0845
 • Acepto Assistans AB, 556768-6042
 • Aidal Care Services AB, 556446-4179
 • Aros Omsorg Aktiebolag, 556738-2956
 • Assistanshjälpen NW AB, 556893-8376
 • Basteam Handelsbolag, 969601-1262
 • Calluna Assistans Handelsbolag, 969716-2775
 • Din Vård och Utbildningscenter i Sverige AB, 556974-1738
 • FMF Assistans AB, 556800-7206
 • Jengla Omsorg AB, 556889-4421
 • Järna Assistans AB, 556897-6319
 • Prima Assistans i Norr AB, 556756-5204

Skicka sidan till: