Assistansanordnare med tillstånd hos IVO

Nedan finns en lista på de anordnare som har tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO och vilka av dessa som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst. Sidan uppdaterades senast 2 oktober 2018.

Anordnare som beviljats tillstånd att bedriva personlig assistans finns i IVO:s register över assistansanordnare med tillstånd Obs! inte öppet sedan 2018. Omsorgsregistret och LSS 9:2p i Lagrum

7 december fanns 1016 tillstånd för att bedriva personlig assistans på IVO

I listan finns även ett antal kommuner, alla kommuner finns dock inte med eftersom de inte måste vara med i tillståndslistan. I listan visas inte heller de som har enskild firma eftersom det är alltför personlig information.
7 december 2018 fanns det totalt 1016 tillstånd varav ca 100 var enskild firma som inte visas nedan.

Lista på 931 anordnare med tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg

(med undantag för enskild firmor och kommun )

Ev - RG | As - L. | He - V. | Sp - Cl | Ha - Pr | Al - Mi | As - Oc | In - Ör | Po - Du | Om - JA | Li - AB | An |

Skicka sidan till: