Assistansanordnare med tillstånd hos IVO

bild på IVONedan finns en lista på 821 assistansanordnare med tillstånd enligt uppgifter från IVO den 5 juli 2021. (Enskilda firmor eller kommuner är inte med i listan) Vi anger vilka som deltar i Assistanskolls jämförelsetjänst. Obs! efter 5 juli kan tillstånd tillkommit eller dragits in.

Totalt fanns 910 tillstånd, efter att enskilda firmor räknats bort är antalet 820. IVO säger följande: Brister kan komma av att registret uppdateras manuellt varpå det kan förekomma verksamheter i listan som inte ska vara med och tvärtom. Det kan finnas beviljade tillstånd som inte hunnit registreras.

Tillståndsplikt för personlig assistans infördes 1 jan 2011. Den 1 juni 2013 tog IVO över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Fram till 2018 hade IVO ett öppet sökbart register över anordnare med tillstånd.

Lista på 820 anordnare med tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg

(Enskilda firmor är inte med i listan)

03 - An | AO - Ba | Be - De | Di - Fr | Fu - Hü | Hö - Kr | KT - Ma | MA - Ny | NÄ - Re | Ri - Sw | Sv |

Skicka sidan till: