Lyssna

Ny Kraft assistans i Halland AB

Hemsida: nykraftassistans.se
Epost: badenfelt@telia.com
Telefon: 0725 434402 eller 0727 299670
Besöksadress: Peter Åbergsv. 1, 311 42 Falkenberg

Aktiebolag enligt organisationsnumret: 556895-7400, Etableringsår: 2011
Kunder och assistenter55 kunder och 350 assistenter. (200 årsanställda assistenter)
Administrativ personalsju personal, ingen därav som behöver personlig assistans.
Bindnings- och uppsägnings­tiden bindningstid 8 veckor, uppsägningstid 8 veckor
Kooperativ eller företagAnordnaren är ett företag.
Anordnaren kan ta kunder iHela Sverige
Kontor finns i följande länHallands län
AssistentpoolDet finns assistentpool för vikarier.
Rekrytering

(Anordnaren är arbetsgivaren och behöver godkänna den person som anställs)
 • Anordnaren och kund/medlem rekryterar assistenterna tillsammans.
 • Kunden väljer själv vilka som arbetar som assistenter.
Arbetsledning i det dagliga arbetet. Läs om ansvar..Kan vara både kund och/eller anordnare som bestämmer assistenternas arbetsuppgifter.
Hur läggs arbetsscheman för assistenter?Anordnaren och kund/medlem gör arbetsscheman tillsammans.
GarantipersonDet finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill.
KollektivavtalFremia-Kommunal
Betalas assistans vid sjukhus­vistelse om inte försäkrings­kassan beviljat detta?"JA, vi har månadsanställningar"
Genomsnittlig grundtimlön145:00 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 162:- kr/tim inkl semesterlön), minimitimlön 120:00 kr/tim
 • Anordnaren tillämpar individuell lönesättning.
 • Kunden kan påverka assistenternas lönesättning.
Assistans­omkostnader 1:00 kr/tim - 4:00 kr/tim avsätts för assistansomkostnader för kundens räkning.
 • Kunden kan få pengar både i förskott, till handkassa eller till bankkonto, och/eller ersättning i efterhand.
 • Oanvända medel för assistansomkostnader sparas inte åt kund för framtida assistansomkostnader.
Begränsingar för sparade medel till assistans­omkostnaderPengarna följer avräkningsperioderna. I omkostnadspengen igår inte utbildning, handledning mm det ligger i en annan post. Ej heller förbrukningsvaror, dessa står företaget för. Typ handskar, toapapper, tvål, torky mm
Redovisning av assistansersättning för kunden? Ja, hur kundens assistansersättning använts redovisas för kunden
Kan kund/medlem enligt avtalet bli personligt ersättnings­skyldig till assistans­anordnaren? Inget svar
Följande tjänster ingår i anordnarens assistans
 • hjälp med myndighetskontakter såsom kommun och försäkringskassan
 • juridisk rådgivning
 • rådgivning och stöd i arbetsledarfrågor
 • bredvidgående för nya assistenter
 • utbildningar till assistenter och arbetsledare
 • handledning till assistenter
 • friskvård till assistenter
 • personalannonsering
 • I företaget har vi 9 arbetsledare anställda på plats, dessa är lätta att nå. De sköter om kunden vill eller med kunden all rekrytering. Både var det gäller långsiktiga och akuta behov. Arbetsledarna håller i personalmöten en gång varje månad och sköter allt kring personal, om inte brukaren vill göra vissa delar själv. Vidare har företaget inga jurister men ägarna är väl insatta i Lss lagen och hjälper ofta och gärna till med överklagan och ansökan. Vi har valt att inte ha någon pool av vikarier då vårt koncept är att kunden ska känna sin personal väl och att det ska vara minsta möjliga antal som jobbar. Så vikarier är knutna till kunden/kunderna. Vi arbetar nära och bistår på plats med all administration.
Vad ingår ej?
 • arbetsledar- och vidareutbildning för kunden ingår ej
 • akutvikarier via assistentpool eller bemanningsföretag ingår ej
Specialisering eller styrka med anordnarens egna ordPersonlig, personlig assistans.
Vi individanpassar assistansen, varför ett formulär är svårt att fylla i generellt, vi har olika lösningar hos varje kund. Vi har en mycket väl fungerande administration. Vi har mycket låg personalomsättning och strävar efter att kunden ska ha så lite assistenter kring sig som möjligt, där av ingen pool. Vi har en servicegrupp som åker runt och dubblar på de ställen som behöver dubbelbemanning. Vi har mycket goda arbetsvillkor och månadsanställer personal. Detta skapar trygga anställningar och med det högre kvallitet i assistansen. Vi har täta dialoger och träffar kunder och personal ofta, och dörren till kontoret står alltid öppen under kontorstid.
Tjänster för egna arbetsgivare?Nej
Kostnadsfria tjänster för personer som ännu inte fått assistans­beslut eller inte är kund hos anordnaren Vi informerar, lägger upp en plan om hur det kan se ut. Hjälper till att ansöka.
Bli kundBli kund - länk till hemsida
Sök jobb som assistent Platsannonser på arbetsförmedlingen från Ny Kraft assistans i Halland AB: 3
Anordnaren är IfA Supporter eller IfA-godkänd IfA Intressegruppen för Assistansberättigade
System för tidrapportering och schemaläggningAiai
Transparens­index (0-100)73 av 100
Källa och senaste uppdatering:Anna Badenfelt, 2023-03-06

Vi vill uppmärksamma på att uppgifterna i anordnarens profil är lämnade av anordnaren själv och att de när som helst kan ändra sina uppgifter. Vi kan inte garantera att alla uppgifterna är korrekta.

Sammanställningen över samtliga anordnare finns här.

Skicka sidan till: