Tidrapportering och schemaläggning

Assistansanordnare och assistansberättigade som anställer sina egna assistenter kan köpa tjänster av företag som erbjuder system för tidrapportering och schemaläggning av personlig assistans. Nedan beskrivs vad dessa tjänster kan innebära och information om företag som är aktiva på marknaden idag.

Vad ett tidrapporterings och schemaläggningsverktyg gör

  • Schemalägger assistenters arbetstid
  • Ha koll på när assistenter har arbetat, varit sjuka eller varit på semester
  • Registrera löneslag, väntetid, arbete på obekväm arbetstid, mertid och övertid
  • Ha koll på total arbetstid och vila mellan arbetspass för en assistent så att arbetstidslagen följs
  • Möjliggöra dokumentation av personlig assistans
  • Registrera hur mycket av den beviljade assistansen som använts
  • Rapportera till Försäkringskassan
  • Rapportering till och kommunikation mellan den assistansberättigade, assistenterna och assistansanordnaren

Lista över tidrapporterings och schemaläggningsverktyg

Skicka sidan till: