Tidrapportering och schemaläggning

Assistansanordnare och assistansberättigade som anställer sina egna assistenter kan köpa tjänster av företag som erbjuder system för tidrapportering och schemaläggning av personlig assistans. Nedan beskrivs vad dessa tjänster kan innebära och information om företag som är aktiva på marknaden idag.

Vad ett tidrapporterings och schemaläggningsverktyg gör

 • Schemalägger assistenters arbetstid
 • Ha koll på när assistenter har arbetat, varit sjuka eller varit på semester
 • Registrera löneslag, väntetid, arbete på obekväm arbetstid, mertid och övertid
 • Ha koll på total arbetstid och vila mellan arbetspass för en assistent så att arbetstidslagen följs
 • Möjliggöra dokumentation av personlig assistans
 • Registrera hur mycket av den beviljade assistansen som använts
 • Rapportera till Försäkringskassan
 • Rapportering till och kommunikation mellan den assistansberättigade, assistenterna och assistansanordnaren

Lista över tidrapporterings och schemaläggningsverktyg

 • Aiai

  , 114 anordnare.

  1. Hur många kunder och användare har Aiai/Kaustik i personlig assistans och totalt?
   - Ca 8400 assistansberättigade (brukare), ca 50 000 användare fördelat på ca 500 unika kunder.

  2. Hur länge har Aiai funnits?
   - Kaustik och Aiai grundades av Erik Ljungberg 2009 och är grundat på en persons tro. En tro på ett jämlikt samhälle & på individens självständighet.

  3. Vilka tjänster erbjuder ni en kund inom personlig assistans, t.ex. schemaläggning, tidrapportering, lönehantering, dokumentation, bokföring för anordnaren, kommunikation, kontroll av ATL?

   • Schemaläggning, Tidrapportering, Kontroll av ATL, Dokumentation (Personakt), Genomförandeplaner, Ärendehantering, HR-system, Digitala avtal, Kalenderhändelser (Evenemang), Lönehantering.
   • Schema med schemakontroll -Kärnan i Aiai är ett smart och flexibelt schema som tar hänsyn till användarnas behov. Schemakontrollen hjälper dig att godkänna schemat enligt Arbetstidslagens rekommendationer och gällande kollektivavtal.
   • Tidrapport - Aiai skapar automatiska tidrapporter för alla assistenter baserat på schemat. Systemet tar alltid hänsyn till typ av arbetspass, OB-tider och eventuell frånvaro.
   • Bankid-signering med filöverföring - Tidrapporten (FK 3059) BankID-signeras av assistenter och anordnare. Via Aiai skickas tidrapporten per fil till Försäkringskassan. Du slipper postgång och sparar värdefull tid. Med BankID-signering och filöverföring blir tidrapporteringen snabb, enkel och säker.
   • Elektronisk signatur - Assistenten godkänner sin tidrapport med en elektronisk signatur i datorn, på mobilen eller läsplattan, det som passar varje individuell medarbetare bäst. Enklare än så kan det i princip inte bli.
   • Uppföljning av beslut -Aiai håller reda på förbrukning och avräkning av antalet timmar utifrån aktuellt beslut.
   • Personakt och journal -Aiai tillhandahåller ett kvalificerat IT-stöd för den dokumentation som IVO kräver.
   • Digitala avtal -Genom Aiai Avtal kan du, utifrån förskapade mallar, skapa, skicka och BankID-signera avtal på ett snabbt, enkelt och säkert sätt. Aiai Avtal underlättar vid anställning och vid skapande av kundavtal.
   • Dokument -Verksamhetsdokument och annan viktig information samlas enkelt i Aiai. Med den rollbaserade inloggningen väljer ni vilka roller som ska ha åtkomst till de publicerade dokumenten.
   • Löneexport och underlag för lönehantering -Aiai skapar löneunderlag och kan exportera lönedata till de vanligaste löneprogrammen: Hogia, Crona, Kontek mfl.
   • Kommunikation -Det är lätt att hålla kontakt med assistenterna via Aiai. Meddelanden kan skickas via systemet per SMS eller mail. Allt för att underlätta kommunikationen.
   • Kaustik akademi - Här hålls utbildningar i Aiai samt områden inom personlig assistans och omsorg.

  4. Finns det möjlighet att provköra Aiai före inköp?
   - Ja, prova Aiai 30 dagar kostnadsfritt, ingen bindningstid eller krav på avtal.

  5. Hur tar ni betalt och hur mycket?
   - Licenskostnad Pris per brukare. Underhåll %-sats av licenskostnaden. Företagsanpassad utbildning Enligt ö.k.

  6. Vilken support ger ni era kunder och på vilka tider?
   - Aiai Support svarar på telefon och mail alla helgfria vardagar mellan kl 9-17. Support ingår i standardavtal utan begränsning på antal samtal.

  7. Är det något du vill tillägga?
   - Aiai är det system på marknaden som ger den assistansberättigade god insyn och möjlighet till medbestämmande. Kaustik är ett IT-bolag som med gedigen kunskap och engagemang utvecklar IT-system för vård- samt omsorgssektorn. Aiai och Carefox är marknadsledande verksamhetssystem som effektiviserar administrationen av personlig assistans respektive hemtjänst. Omsorg24 är ett skräddarsytt system för HVB-hem och LSS-boenden. Därutöver förmedlar Kaustik Akademi kompetensutveckling för privata och offentliga omsorgsverksamheter och Aiai Magasinet berör ämnen förknippat med personlig assistans. Varje år anordnas även Full delaktighet som är en mötesplats under Almedalsveckan som syftar till att samla opinionsbildare och beslutsfattare kring frågor om varje individs rätt att delta i vårt samhälle.

  Anordnare som använder Aiai:

 • Annat

  , 12 anordnare.
  Eget eller ett annat system

  Anordnare som använder Annat:

 • Tidvis

  , 15 anordnare.

  1. Hur många kunder och användare har Tidvis i personlig assistans och totalt?
   Tidvis har i dagsläget ca 2600 brukare och 21000 användare.

  2. Hur länge har Tidvis funnits?
   Tidvis började utvecklas 2012

  3. Vilka tjänster erbjuder ni en kund inom personlig assistans, t.ex. schemaläggning, tidrapportering, lönehantering, dokumentation, bokföring för anordnaren, kommunikation, kontroll av ATL?

   • Dashboard - Olika moduler för att få full koll på allt som händer i grupperna och företaget över lag. Vår välkända dashboard har 25 moduler som skräddarsys på personnivå och som konstant utökas med fler möjligheter.
   • Behörigheter - Rollbaserade behörigheter med miljontals kombinationer för att ge full flexibilitet. Dessutom möjlighet till koncernlösning med hantering av olika verksamhetstyper.
   • Beslut - Full kontroll av olika beslutstyper med hantering av TIF och innehållna löner vid ansökan av beslut.
   • Schemaläggning - Tidvis tillhandahåller olika typer av schemavyer som sparas efter personligt önskemål. Grundschemat bygger på och följer beslutet och alla förändringar är fullt spårbara. Med schemaanalys kan man enkelt analysera schemat och med schemasimulatorn kan man få ett automatskapat schemaförslag som man sedan kan arbeta med för att få igång ett schema snabbt med stöd för ATL och anställdas tillgänglighet. Fullt med funktionalitet för att underlätta det dagliga arbetet, såsom intresseanmälningar, multival av pass och automatisk lösning av obemannade pass av Tidvis
   • Tidrapportering - Möjlighet till såväl manuell tidrapportering som automatskapade tidrapporter från schemat. Självklart med BankID-signering av tidrapporter och automatisk inskick till FK. Även med ledighetsansökningar, traktamenteansökningar, milersättning, kvitton, check-in/check-ut, mm.
   • Sjukhantering - Full hantering av såväl heltids- som deltidssjukskrivningar och karensavdragshantering enligt valt kollektivavtal.
   • Sjukfakturering - Automatskapade kommunblanketter för sjukfakturering. Dessa är direkt vid månadskörning färdigifyllda med korrekt information för att optimera faktureringsprocessen.
   • Kontroll av ATL - ATL-varningar direkt vid ändring i schemat och möjlighet att ändra ATL-regler på assistent, grupp eller företagsnivå efter förhandling med Kommunal.
   • Kommunikation - Intern E-post med GDPR-säkert informationsutbyte inom systemet. Även SMS kan skickas som är upp till 10 sms långt. Möjlighet att följa vem som läst meddelandet och utskick av tvingande meddelanden.
   • Anställningsavtal - Automatskapade anställningsavtal baserade på informationen inmatad i systemet med utskick för BankID-signering, inklusive bilagor.
   • Elektroniskt inskick av FK3066 till Försäkringskassan.
   • Dokumentation - Social journal, hantering av uppladdade dokument, genomförandeplaner, skyddsronder, daganteckningar, mm inkl BankID-signering av samtliga dokument.
   • Kvalitetsledning - Årshjul, möjlighet för assistenter att rapportera avvikelser, tillbud, synpunkter, mm som i sin tur automatskapar ärenden med full hantering, inkl påminnelser, för kontroll från start till slut. Dessutom möjlighet att skapa egna kvalitets- och HR-processer med automatskapade ärenden på såväl företags-, brukar- eller anställdsnivå.
   • Rutiner/processer - Möjlighet att bygga egna rutiner och processer som visas i vår chefs-/medarbetarportal.
   • Ärendehantering - Möjlighet att skapa ärenden på företagsnivå eller brukarnivå och hantera ärenden med dokument och inlägg som kan följas av flera.
   • Webbutbildningar - Möjlighet att skapa egna webbutbildningar med villkorade frågor och automatisk rättning av tester.
   • Undersökningar - Kund- och medarbetarundersökningar med möjlighet till anonyma undersökningar.
   • Rekrytering - Rekryteringssystem med automatpublicering på Platsbanken och snabb hantering för publicering på Facebook/LinkedIn. Möjlighet till integration på egen webbsida.
   • Ekonomi - Kunna analysera schemaförslag och aktiva scheman för prognos och verkligt resultat, inkl möjlighet till analys vid lönerevision, prospekts, osv. Full analys av företaget såväl som koncernen. Startas från budget av kunders ekonomi, presentation i kundrapporter (som kunder kan komma åt) och analys av faktiskt utfall.
   • Integration - Vid ändring av information på anställda i Tidvis uppdateras lönesystem automatiskt om de har stöd för det. Export av löneinformation sker till de vanligaste lönesystemen men utökas konstant. Dessutom möjlighet att sätta lönearter direkt i systemet. Import av ekonomisk information sker från bokföringssystemet för att analysera ekonomin i Tidvis samt presentera information för brukarna.
   • Lönehantering - Fullt utbyggt stöd för såväl timlöner som månadslöner.
   • Semesterhantering - Möjlighet att hålla koll på timsemester direkt i systemet och därmed ge uppdaterad information direkt till de anställda.
   • Företagsprofilering - Möjlighet att ha sin egen logga och färg för att skräddarsy sin egen version av Tidvis.
   • Rapporter - Massvis av rapporter för att få koll på det dagliga såväl som statistik över händelser i verksamheten.

  4. Finns det möjlighet att provköra Tidvis före inköp?
   - Ja, vi tillhandahåller möjlighet att provköra Tidvis i ett demosystem så länge som krävs för att man ska ha förståelse för Tidvis nytta för organisationen.

  5. Hur tar ni betalt och hur mycket?
   - Beroende på hur mycket man vill använda kostar Tidvis från 375:- inkl moms per brukare och månad.

  6. Vilken support ger ni era kunder och på vilka tider?
   - I Tidvis finns ett inbyggt supportsystem så att man har möjlighet att skicka ärenden på ett GDPR-säkert sätt. Vi lovar att finnas tillgängliga under kontorstid men svarar ofta på ärenden även utanför kontorstid.

  7. Är det något du vill tillägga?
   - Tidvis är ett verksamhetssystem som skapats pga bristen på verksamhetsutvecklande system på marknaden där systemet skräddarsys kring verksamheten och inte tvärs om. För att stödja alla delar inom verksamheten stödjer Tidvis även ledsagning/avlösarservice, boendestöd, boenden, dagliga verksamheter och hemtjänst. Alla anställda kundansvariga på Tidvis har lång erfarenhet inom assistansen och stödjer inte kunder enbart med systemstöd utan även verksamhetsutvecklande frågor.

  Svar på frågor om Tidvis skickats till Assistanskoll 25 juni 2020

  Anordnare som använder Tidvis:

 • Fast

  , 11 anordnare.

  Anordnare som använder Fast:

 • Primass

  , 7 anordnare.

  1. Hur många kunder och användare har Primass i personlig assistans och totalt?
   - Primass har idag drygt 30 anordnare som kunder, närmare 7000 användare och fler tillkommer i snabb takt.

  2. Hur länge har Primass funnits?
   - Vi började utveckla Primass enbart för A-Assistans 2011 och började sälja till andra 2015.

  3. Vilka tjänster erbjuder ni en kund inom personlig assistans, t.ex. schemaläggning, tidrapportering, lönehantering, dokumentation, bokföring för anordnaren, kommunikation, kontroll av ATL?
   - Bland funktionerna i Primass kan nämnas:
   • Rekrytering (Annonsering med koppling till Arbetsförmedlingens Platsbank och andra privata aktörer)
   • Databas med arbetssökande (Enligt GDPR)
   • Bank-ID-signering av anställningsavtal
   • Vikariepool
   • Uppsägning görs med Bank-ID
   • Schemaläggning
   • Tidrapportering (Signering med Bank-ID)
   • Kontroll av ATL
   • Assistanskartläggning (Upptäcker dubbel och trippel assistans eller pass som saknar bemanning)
   • Dokumentation, journalföring, arbetsanteckningar
   • Underlag till löneprogrammet exporteras via fil
   • Lönespecifikationerna importeras till den anställdes profil. GDPR-säkrat och gratis!
   • Underlag till sjuklönefakturering
   • Aktiviteter/utbildningar/event (Håller koll på genomgångna kurser etc)
   • Kommunikation via mail och SMS till samtliga anställda eller endast vissa grupper.
   • Genomförandeplaner och avvikelsehantering
   • Ekonomi (Koll på beviljade och förbrukade timmar med möjlighet att t.ex. lägga in ekonomiska rapporter)
   • Information (Blanketter, avtal, policydokument, rapporter, infobrev etc)

  4. Finns det möjlighet att provköra Primass före inköp?
   - På vilka villkor? Vi erbjuder utbildning och en prövotid på tre månader utan kostnad.

  5. Hur tar ni betalt och hur mycket?
   - 450 kronor/assistansberättigad inklusive moms. Inga kostnader tillkommer förutom för SMS och Bank-ID. Möjlighet till rabatt för stora anordnare.

  6. Vilken support ger ni era kunder och på vilka tider?
   - (kontorstid, helger eller mer?) Telefontid vardagar kl. 08.00 – 16.00. Övrig tid finns telefonsvarare och mail. Återkoppling utlovas inom 24 timmar vardagar och 70 timmar under helger. All support ges utan kostnad.

  7. Är det något du vill tillägga?
   - Primass har utvecklats av assistansanordnare för assistansanordnare. Passar naturligtvis även den som ordnar sin assistans i egen regi. Ytterligare några som använder Primass är: Brukarkooperativet i Umeå, Ramp Personlig Assistans AB, Självklarhets Assistans, Proverde, Höga Kusten Assistans, AO Assistans, Nära Personlig Assistans och många fler mindre anordnare.

  Svar på frågor om Primass skickats till Assistanskoll 19 september 2019

  Anordnare som använder Primass:

 • Crona Portal

  , 8 anordnare.

  1. Hur många kunder och användare har Crona Portal i personlig assistans och totalt?
   - Crona Portal och Bemanna är webbaserade tilläggsfunktioner till Crona Lön, totalt har Crona Lön cirka 2.500 installationer varav 265 är aktiva LSS anordnare. För huvuddelen är vårt löneprogram kopplat till försystem som AiAi, Primas, Coordinarie, Tidvis, etc. Vårt egen Crona Portal är ett mindretal och Bemanna är nyligen framtaget.

  2. Hur länge har Crona Portal funnits?
   - Crona Lön koma 2000, Crona Portal 2014 och Crona Bemanna 2019.

  3. Vilka tjänster erbjuder ni en kund inom personlig assistans..?
   - schemaläggning (ja), tidrapportering (ja), lönehantering(ja),
   dokumentation (nej), bokföring för anordnaren (nej), kommunikation (ja), kontroll av ATL (ja)

  4. Finns det möjlighet att provköra Crona Portal före inköp?
   Ja, användaren kan provköra Crona Lön i 30 dagar.

  5. Hur tar ni betalt och hur mycket?
   - Licensavgift, plus supportavgift och om lönebeskeden ska gå via vår digitala brevlåda (app, Kivra, e-Boks, webbsida)

  6. Vilken support ger ni era kunder och på vilka tider?
   - Kontorstid

  Svar på frågor om Crona Portal skickats till Assistanskoll 25 september 2019

  Anordnare som använder Crona Portal:

 • Cirrus

  , 7 anordnare.

  Anordnare som använder Cirrus:

 • RiktaTid

  , 5 anordnare.

  1. Hur många kunder och användare har RiktaTid i personlig assistans och totalt?
   - Vi har 14 företag och lite över 300 brukare i systemet

  2. Hur länge har RiktaTid funnits?
   - Vi började utveckla RiktaTid 2011

  3. Vilka tjänster erbjuder ni en kund inom personlig assistans, t.ex. schemaläggning, tidrapportering, lönehantering, dokumentation, bokföring för anordnaren, kommunikation, kontroll av ATL?

   RiktaTid erbjuder i korthet:
   • Schemaläggning med planering och integrerad budgetfunktion där man lägger in alla lönekostnader, assistansomkostnader, schabloner mm för att se vad assistansen beräknas kosta. Jämföra olika planeringar med varandra. Innan man kör ut en planering så körs en ATL kontroll.
   • Digital signering av tidrapporter och integrering med försäkringskassan.
   • Rollbaserad nyhetsfunktion för att nå ut till kunder och personal med information
   • Intranät som också är rollbaserat så det t.ex. går att lägga upp digitala personalhandböcker, information som berör kund/brukare. Dokumenthantering. Bra verktyg om företaget arbetar med kvalitetssäkring.
   • Dokumentation och Genomförandeplan Här kan man föra olika typer av anteckningar i systemet och rollhanteringen bestämmer vilka som får skriva och läsa. Viktiga anteckningar journalförs direkt eller i efterhand.
   • Meddelandesystem. Man kan skicka fritt antal sms, nyhetsbrev via sms eller e-post.
   • Löneexport: RiktaTid kan exportera till Fortnox, Crona Lön, Visma lön samt Hogia Lön.
   • Rekrytering Vi erbjuder en gratistjänst (även om man inte använder RiktaTid som schemasystem) där företag kan lägga upp lediga tjänster och matcha dessa mot sökande i vår databas med hjälp av sök-taggar.
   • Digital signering av anställningsbevis med bankID för att underlätta rekryteringsprocessen.
   • Rapporter för att följa upp beräkningsperiod, ATL, utfall mot beslut, sjukvikariat, assistenter som är hos barnkunder mm mm.
  4. Finns det möjlighet att provköra RiktaTid före inköp? På vilka villkor?
   -Absolut – det går att testa fritt under 2 månader utan att binda sig.

  5. Hur tar ni betalt och hur mycket?
   -Vi tar antingen betalt med fast pris per brukare eller ett rörligt pris per beslutstimma. Pris via offert

  6. Vilken support ger ni era kunder och på vilka tider? (kontorstid, helger eller mer?)
   -Alltid fri telefon och mailsupport till administrativ personal under kontorstid men även mailsupport kvällar och helger.

  7. Är det något du vill tillägga?
   -Vi försöker alltid att arbeta så nära kunden vi kan och utveckla systemet efter våra kunders önskemål. I allra flesta fallen så utvecklar vi deras tankar och idéer!

  Anordnare som använder RiktaTid:

 • Medvind WFM

  , 2 anordnare.

  1. Hur många kunder och användare har Medvind WFM i personlig assistans och totalt?
   - Totalt: 107 kunder, 270 000 slutanvändare. Personlig assistans: 17 kunder, 10 000 slutanvändare

  2. Hur länge har Medvind WFM funnits?
   - Medvind WFM har funnits på marknaden sedan 2001.

  3. Vilka tjänster erbjuder ni en kund inom personlig assistans, t.ex. schemaläggning, tidrapportering, lönehantering, dokumentation, bokföring för anordnaren, kommunikation, kontroll av ATL?
   - Schemaläggning, tidrapportering, kontroll av ATL, vikarie- och ersättarhantering, löneintegration, digital hantering av 3059 med BankID signering, automatisk generering av 3057 och 3066 blankett.

  4. Finns det möjlighet att provköra Medvind WFM före inköp?
   - Nej ingen möjlighet att provköra då stora delar av applikationen behöver anpassas efter kundens processer och regelverk för att uppnå önskad automatisering. Demonstration kan fås på begäran.

  5. Hur tar ni betalt och hur mycket?
   - Vi tar betalt för grundfunktionaliteten i Medvind WFM per antal anställda, vi har även en transaktionsbaserad prismodell för rapporter som skickas digitalt till försäkringskassan.

  6. Vilken support ger ni era kunder och på vilka tider?
   - Vi supporterar systemförvaltare och superusers helgfria vardagar 8-17.

  7. Är det något du vill tillägga?
   - Medvind WFM är ett komplett schema och bemanningssystem som lämpar sig för stora och medelstora organisationer (minst 200 anställda).

  Svar på frågor om Medvind WFM skickats till Assistanskoll 18 september 2019

  Anordnare som använder Medvind WFM:

 • Assistansboken

  , 1 anordnare.

  1. Hur många kunder och användare har Assistansboken i personlig assistans och totalt?
   Vi har inte tillgång till alla kunders servrar/databaser så vi vet inte hur många användare som kör vår mjukvara. (Många verksamheter köper loss mjukvaran och vidareutvecklar den själva)

  2. Hur länge har Assistansboken funnits?
   Sedan 2011

  3. Vilka tjänster erbjuder ni en kund inom personlig assistans, t.ex. schemaläggning, tidrapportering, lönehantering, dokumentation, bokföring för anordnaren, kommunikation, kontroll av ATL?

   • Dashboard som visualiserar de viktigaste nyckeltalen
   • Schemaläggning & tidsredovisning för personliga assistenter
   • Överblick över status om vilka som har signerat sin tidrapport
   • Se att Försäkringskassan har mottagit de signerade rapporterna
   • Skapa FK-räkning (FK 3057) digitalt
   • Rapport över sjuk- och vikarietid
   • Rapport över planerad tid, kontra schemalagd
   • Rapport över avvikelser (t.ex. sjuk- och administrationstid)
   • Rapport där man kan filtrera tiden på kostnadsställen (t.ex. FK, kommun, HSL, FK avvakta beslut m.fl.)
   • Kundkort
   • Funktionalitet för ATL samt de vanligaste kollektivavtalen
   • Beräkningsperioder
   • Kostnadsställen kopplade till assistenters tidrapporter (t.ex. FK, kommun, HSL, FK avvakta beslut m.fl.)
   • Användare kan kopplas och schemaläggas till flera kunder
   • Anställningsinformation och historik kopplad till enskilda användare
   • Skapa anställningsavtal
   • Beslut kopplade till enskilda kunder
   • Hantering av jour
   • Automatisk SMS-påminnelse (t.ex. om att signera tidsrapporter till FK)
   • Skicka SMS påminnelse till assistenter med osignerade rapporter från startsidan med ett knapptryck
   • Grundschema
   • Meddelanden för intern kommunikation mellan enskilda individer eller grupper
   • Publicera verksamhetsnyheter som visas för användarna på startsidan vid inloggning
   • Skapa och exportera lönefiler till lönesystem
   • Responsive design: systemet stöder både smartphone, surfplatta och dator
   • Prospekt: addera kundkort för potentiella kunder
   • Karta som visar kunder och prospekt
   • Lägga till kontakter till kundkort
   • Skapa dokument kopplade till kunder med tillval för BankID
   • Dokumentlagring på företagsnivå med möjlighet till åtkomstskydd med BankID (går att dela dokumenten ned i enskilda kundkort). Exempel på användningsområden är lagring av genomförandeplan, utdrag från belastningsregister, CV, och företagsdokument.
   • Daganteckningar kopplade till kundkort
   • Utbildningsmodul med bokningssystem
   • Egen företagsprofil med logotyp samt färger i toppmenyn
   • m.m. (vi uppdaterar systemet med nya funktioner i genomsnitt 1 gång i månaden, se www.assistansboken.se för senaste uppdatering)
  4. Finns det möjlighet att provköra Assistansboken före inköp?
   - Man kan använda Assistansboken kostnadsfritt (Vi har ett Freemium och ett Premium-erbjudande)

  5. Hur tar ni betalt och hur mycket?
   - 2800 kr exkl. moms i månaden per verksamhet. Sedan 100 kr exkl. moms per kund. Lite större verksamheter köper loss mjukvaran och anpassar den själva utifrån sina behov, antingen med oss som konsulter eller så har man egna utvecklare.

  6. Vilken support ger ni era kunder och på vilka tider?
   - 08-17

  7. Är det något du vill tillägga?
   - Vi genomförde ett teknikskifte hösten 2018, den nya plattformen började utvecklas 2016.

  Svar på frågor om Assistansboken skickats till Assistanskoll 18 september 2019

  Anordnare som använder Assistansboken:

 • Coordinare

  , 1 anordnare.

   1. Hur många kunder och användare har Coordinare i personlig assistans och totalt?
    - Vi har ett tjugotal anordnare som kunder och drygt 3500 användare.

   2. Hur länge har Coordinare funnits?
    - Coordinare AB bildades 2014 för att ta fram ett skräddarsytt system för assistansbranschen, främst för en större lokal anordnares behov. Fr.o.m. 2018 har Coordinare breddats och lanserats på den svenska marknaden. Coordinare vidareutvecklas löpande i nära samarbete med alla våra kunder.

   3. Vilka tjänster erbjuder ni en kund inom personlig assistans, t.ex. schemaläggning, tidrapportering, lönehantering, dokumentation, bokföring för anordnaren, kommunikation, kontroll av ATL?
    - Funktionslistan är lång och ses bäst på https://www.coordinare.se. Se särskilt vår Funktionsöversikt, och ta gärna en titt på våra filmer. I vår blogg finns ännu mer information, tips & trix, och kundreportage.
    - Nya kunder väljer ofta Coordinare för att systemet upplevs som det mest lättanvända på marknaden.
    - Ett litet urval av Coordinares funktioner:
    • Automatiska schemakontroller (varning direkt en regelöverträdelse sker vid arbete i scheman)
    • Assistenter kan själva registrera eventuella tidsavvikelser
    • Ständig koll på nyttjad och kvarvarande tid i relation till beslut
    • BankID-signering
    • Elektroniska tidrapporter (ELT)
    • Elektronisk inlämning av FK3066 (E-IOA)
    • SMS-påminnelser
    • Integration med lönesystem via API
    • Dokumentation, journal, avvikelser med uppföljning
    • Instrumentpanel informerar om viktig och matnyttig information
    • Väl utbyggt stöd för att hantera flera företag i samma konto
    - Coordinare tillhandahålls som en molntjänst utan behov av lokala installationer hos oss eller hos kund.

   1. Finns det möjlighet att provköra Coordinares före inköp?
    - Självklart! Coordinare kan användas i 30 dagar utan kostnad och utan förpliktelser. Vi bjuder även på en grundutbildning på distans.

   2. Hur tar ni betalt och hur mycket?
    - 499 kr inklusive moms per kund (assistansberättigad) och månad för basversionen, som innehåller all funktionalitet utom integration med lönesystem och stöd för flera företag. Större anordnare kan erbjudas ett rabatterat pris. Anordnare med endast 1 kund samt egna arbetsgivare betalar 799 kr per månad.
    - I priset ingår grundutbildning på distans och support. Dessutom ingår BankID-signaturer och SMS-utskick utan extra kostnad. Ingen bindningstid och ingen startkostnad.
    - Se alla priser på https://www.coordinare.se

  1. Vilken support ger ni era kunder och på vilka tider?
   - Vi erbjuder support kl 08-17 på vardagar via telefon, e-post och inbyggd supportfunktion i Coordinare. För kritiska ärenden finns vi tillgängliga även utanför kontorstid.

  2. Är det något du vill tillägga?
   - Vi har stort fokus på användarvänlighet och arbetar hårt för att Coordinare ska vara intuitivt och lättanvänt trots många och kraftfulla funktioner. Detta gör att nya kunder ofta är redo att arbeta med systemet redan efter en kortare utbildning på 1-2 timmar.
   - Eftersom att Coordinare är en molntjänst och körs i en vanlig webbläsare krävs ingen installation, varken hos oss eller ute hos kund. Det är bara att logga in och köra igång.
   - Vi är uppskattade för vår tillgängliga och kunniga support. Att varje kund ska få ett personligt och vänligt bemötande är självklart. Vi delar gärna med oss av den kunskap och erfarenhet som vi har byggt upp genom vårt mångåriga och nära samarbete med assistansanordnare av varierande storlek. Samtidigt tar vi tacksamt emot våra kunders idéer och önskemål, det hjälper oss att ta Coordinare till nya höjder.

  Svar på frågor om Coordinare skickats till Assistanskoll 5 februari 2021

  Anordnare som använder Coordinare:

 • eTime

  , 1 anordnare.

  Anordnare som använder eTime:

Skicka sidan till: