Lyssna

SMIL - Samarbetsorganisationen Malmö Independent Living

Hemsida: smilmalmo.se
Epost: info@smilmalmo.se
Telefon: 040 - 97 42 99
Besöksadress: Grynbodgatan 5, 211 33 Malmö

Ideella förening och stiftelsr enligt organisationsnumret: 846003-8287, Etableringsår: 1990
Kunder och assistenter17 kunder och 140 assistenter.
Administrativ personaltvå personal, ingen därav som behöver personlig assistans.
Bindnings- och uppsägnings­tiden bindningstid 0 veckor, uppsägningstid 12 veckor
Läs standardavtal mellan anordnare och kund
Kooperativ eller företagAnordnaren drivs som ett kooperativ. Anordnaren verkar utan vinstintresse eller är SVB-bolag. Stadgar - länk till hemsida
Anordnaren kan ta kunder iSkåne län
Kontor finns i följande länSkåne län
Rekrytering

(Anordnaren är arbetsgivaren och behöver godkänna den person som anställs)
 • Anordnaren och kund/medlem rekryterar assistenterna tillsammans.
 • Kunden väljer själv vilka som arbetar som assistenter.
UtbildningarKunden har ett avgörande inflytande över vilka utbildningar assistenter ska få.
Arbetsledning i det dagliga arbetet. Läs om ansvar..Kund/medlem eller av kund/medlem utsedd person bestämmer assistenternas arbetsuppgifter.
Hur läggs arbetsscheman för assistenter?Kund/medlem gör arbetsscheman för assistenterna.
GarantipersonDet finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill.
KollektivavtalFremia-Kommunal
Betalas assistans vid sjukhus­vistelse om inte försäkrings­kassan beviljat detta?"Styrelsen har möjlighet att besluta om detta"
Genomsnittlig grundtimlön142:00 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 159:- kr/tim inkl semesterlön), minimitimlön 120:31 kr/tim
 • Anordnaren tillämpar individuell lönesättning.
 • Kunden kan påverka assistenternas lönesättning.
Har varje kund/medlem en egen budget som denne är med och påverkar och där det avsätts ett visst belopp till anordnarens kostnader för administration m.m.? Kunden har insyn i sin budget och budget­uppföljning.Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Beloppet till anordnarens administration är då 22:72 kr/tim (per assistanstimme).
Assistans­omkostnader 6:49 kr/tim avsätts för assistansomkostnader för kundens räkning.
 • Kunden kan få pengar både i förskott, till handkassa eller till bankkonto, och/eller ersättning i efterhand.
 • Oanvända medel för assistansomkostnader sparas inte åt kund för framtida assistansomkostnader.
Begränsingar för sparade medel till assistans­omkostnaderMedlemmar i kooperativet som har önskemål eller behov utöver budget för omkostnad kan alltid söka stöd för detta ekonomiskt hos föreningens styrelse.Budgeten är satt av styrelsen i SMIL som består utav medlemmar eller företrädare, och är tänkt som riktlinjer som går att rucka på om behov uppstår för medlemmar.
Redovisning av assistansersättning för kunden? Ja, hur kundens assistansersättning använts redovisas för kunden
Kan kund/medlem enligt avtalet bli personligt ersättnings­skyldig till assistans­anordnaren? Ja, kunden kan bli personligt ersättningsskyldig. I händelse att medlem aktivt brutit mot lag, förordning eller regler som hen kommit överens om med SMIL riskerar kunden att bli ersättningsskyldig för de krav som ställts på SMIL.
Följande tjänster ingår i anordnarens assistans
 • hjälp med myndighetskontakter såsom kommun och försäkringskassan
 • juridisk rådgivning
 • rådgivning och stöd i arbetsledarfrågor
 • arbetsledar- och vidareutbildning för kunden
 • bredvidgående för nya assistenter
 • utbildningar till assistenter och arbetsledare
 • handledning till assistenter
 • friskvård till assistenter
 • personalannonsering
 • möjlighet att kontakta anordnaren dygnet runt
 • ersättning till kund/medlem för el-förbrukning, vatten mm relaterat till assistenter
 • ersättning till kund/medlem för assistentrum vid assistans/väntetid på natten
 • För samtliga kostnader som ingår ska de rymmas inom budgeten för den enskilde medlemmen och de kostnader som medlemmarna fastställer på årsmötet. SMIL erbjuder regelbundna medlemsträffar av olika slag utöver arbetsledarutbildningar.
Vad ingår ej?
 • akutvikarier via assistentpool eller bemanningsföretag ingår ej
Specialisering eller styrka med anordnarens egna ordSMIL har bedrivit personlig assistans sedan 1990, i samma form. Styrelsen är medlemsvald och arbetar mycket nära kansliet. Varje uppdrag utformas i enlighet med den enskildes önskemål, och överenskommelse om assistansuppdragets utformning tecknas alltid. Styrelsen är intressepolitiskt aktiv och SMIL tror på att synas som ett ickevinstdrivande alternativ för anordning av personlig assistans. Utifrån medlemmars intresse arbetar vi även mycket mot vår personal, och ser en direkt koppling mellan ett gott arbetsgivarskap och en god utförd personlig assistans.
Tjänster för egna arbetsgivare?Vi är öppna för diskussion
Kostnadsfria tjänster för personer som ännu inte fått assistans­beslut eller inte är kund hos anordnaren Rådgivning
Bli kundBli kund - länk till hemsida
Sök jobb som assistentSök jobb som assistent - länk till hemsida. Platsannonser på arbetsförmedlingen från SMIL - Samarbetsorganisationen Malmö Independent Living: 5
Anordnaren är IfA Supporter eller IfA-godkänd IfA Intressegruppen för Assistansberättigade
System för tidrapportering och schemaläggningAiai
Transparens­index (0-100)97 av 100
Källa och senaste uppdatering:Lilly Key, 2023-09-04

Vi vill uppmärksamma på att uppgifterna i anordnarens profil är lämnade av anordnaren själv och att de när som helst kan ändra sina uppgifter. Vi kan inte garantera att alla uppgifterna är korrekta.

Sammanställningen över samtliga anordnare finns här.

Skicka sidan till: