Lyssna

Skandinavien Assistans AB

Hemsida: skandinavienassistans.se
Epost: info@skandinavienassistans.se
Telefon: 020- 89 93 00
Besöksadress: Idrottsvägen 33, 702 32 Örebro

Aktiebolag enligt organisationsnumret: 559108-0667, Etableringsår: 2019
Kunder och assistenter64 kunder och 214 assistenter.
Administrativ personalåtta personal, ingen därav som behöver personlig assistans.
Bindnings- och uppsägnings­tiden bindningstid 0 veckor, uppsägningstid 0 veckor
Kooperativ eller företagAnordnaren är ett företag.
Anordnaren kan ta kunder iHela Sverige
Kontor finns i följande länÖrebro län
AssistentpoolDet finns assistentpool för vikarier.
Rekrytering

(Anordnaren är arbetsgivaren och behöver godkänna den person som anställs)
 • Anordnaren och kund/medlem rekryterar assistenterna tillsammans.
 • Anordnaren kollar belastningsregistret vid rekryteringen.
 • Kunden väljer själv vilka som arbetar som assistenter.
UtbildningarKunden har ett avgörande inflytande över vilka utbildningar assistenter ska få.
Arbetsledning i det dagliga arbetet. Läs om ansvar..Kan vara både kund och/eller anordnare som bestämmer assistenternas arbetsuppgifter.
Hur läggs arbetsscheman för assistenter?Anordnaren och kund/medlem gör arbetsscheman tillsammans.
KollektivavtalInget kollektivavtal
Betalas assistans vid sjukhus­vistelse om inte försäkrings­kassan beviljat detta?"Kundens beslut avgör."
Genomsnittlig grundtimlön138:11 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 155:- kr/tim inkl semesterlön), minimitimlön 120:00 kr/tim
 • Anordnaren tillämpar individuell lönesättning.
 • Kunden kan påverka assistenternas lönesättning.
Har varje kund/medlem en egen budget som denne är med och påverkar och där det avsätts ett visst belopp till anordnarens kostnader för administration m.m.? Kunden har insyn i sin budget och budget­uppföljning.Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Beloppet till anordnarens administration är då 15:00 kr/tim - 35:00 kr/tim (per assistanstimme, beloppet till administration är förhandlingsbart).
Assistans­omkostnader 8:00 kr/tim - 20:00 kr/tim avsätts för assistansomkostnader för kundens räkning.
 • Kunden eller assistenten får ersättning i efterhand.
 • Oanvända medel för assistansomkostnader kan sparas åt kund för framtida assistansomkostnader hos anordnaren.
Begränsingar för sparade medel till assistans­omkostnaderFinns ingen begränsning i sparandet. Det enda man bör tänka på är att outnyttjade medel beskattas vid årsskiftet till 20,60 % (bolagsskatten). Då dessa anses utgöra ett överskott i bolagets böcker då sparade medel inte nyttjats. Kvarstående del kan därefter nyttjas.
Redovisning av assistansersättning för kunden? Ja, hur kundens assistansersättning använts redovisas för kunden
Kan kund/medlem enligt avtalet bli personligt ersättnings­skyldig till assistans­anordnaren? Ja, kunden kan bli personligt ersättningsskyldig. Detta om kunden agerat vårdslöst och i strid med gällande lagar och förordningar.
Följande tjänster ingår i anordnarens assistans
 • hjälp med myndighetskontakter såsom kommun och försäkringskassan
 • juridisk rådgivning
 • rådgivning och stöd i arbetsledarfrågor
 • arbetsledar- och vidareutbildning för kunden
 • bredvidgående för nya assistenter
 • utbildningar till assistenter och arbetsledare
 • handledning till assistenter
 • friskvård till assistenter
 • personalannonsering
 • akutvikarier via assistentpool eller bemanningsföretag
Specialisering eller styrka med anordnarens egna ordSkandinavien Assistans är ett rikstäckande assistansbolag som erbjuder personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i hela Sverige. Vi har uppfyllt dem högt ställda kraven och fått ett tillstånd utfärdat från Inspektionen för vård och omsorg år 2019.

Vår strategi och mål är att arbeta utifrån ett arbetssätt som är långsiktigt hållbart. Det gör vi genom att vara samstämmig med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Verksamheten på Skandinavien Assistans ska bygga på ett förhållningssätt i enlighet med evidensbaserad praktik. Det innebär att insatserna ska utformas utifrån bästa tillgängliga kunskap, medarbetarnas erfarenhet och den enskildes önskemål och erfarenhet.

Självklarhet hos oss:

- Vi bryr oss om dig.
- Du får en egen kontaktperson
- Inflytande & självbestämmande.
- Personal har lämplig utbildning & goda arbetsförhållanden
- Säker dokumentation
- Systematisk förbättringsarbeten.
- Vi kan flera olika språk.
- Hög tillgänglighet
Tjänster för egna arbetsgivare?Nej
Kostnadsfria tjänster för personer som ännu inte fått assistans­beslut eller inte är kund hos anordnaren Ja. Kunden erbjuds såväl juridisk som ekonomisk hjälp eller konsultation.
Bli kundBli kund - länk till hemsida
Sök jobb som assistentSök jobb som assistent - länk till hemsida. Platsannonser på arbetsförmedlingen från Skandinavien Assistans AB: 2
System för tidrapportering och schemaläggningAiai
Ej angiven information
 • översikt över hur assistansersättning fördelats genomsnittligt för kunderna
Transparens­index (0-100)73 av 100
Källa och senaste uppdatering:A Sarwari, 2023-08-09

Vi vill uppmärksamma på att uppgifterna i anordnarens profil är lämnade av anordnaren själv och att de när som helst kan ändra sina uppgifter. Vi kan inte garantera att alla uppgifterna är korrekta.

Sammanställningen över samtliga anordnare finns här.

Skicka sidan till: