Lyssna

Skandinavien Assistans

Hemsida: skandinavienassistans.se
Epost: info@skandinavienassistans.se
Telefon: 020- 89 93 00
Besöksadress: Klostergatan 23, 703 61 Örebro

Aktiebolag enligt organisationsnumret: 559108-0667, Etableringsår: 2019
Kunder och assistenterokänt antal kunder och okänt antal assistenter.
Administrativ personalokänt antal personal, ingen därav som behöver personlig assistans.
Bindnings- och uppsägnings­tiden bindningstid 0 veckor, uppsägningstid 12 veckor
Kooperativ eller företagAnordnaren är ett företag.
Anordnaren kan ta kunder iHela Sverige
Kontor finns i följande länÖrebro län
Rekrytering
 • Anordnaren och kund/medlem rekryterar assistenterna tillsammans.
 • Anordnaren kollar belastningsregistret vid rekryteringen.
 • Kunden väljer själv vilka som arbetar som assistenter.
UtbildningarKunden bestämmer vilka utbildningar assistenter ska få.
ArbetsledningBåde kund och/eller anordnare bestämmer assistenternas arbetsuppgifter
KollektivavtalInget kollektivavtal
TimlönTimlön uppges ej, men lägsta lönen i kollektivavtalet Inget kollektivavtal är Inget kollektivavtal kr/tim
 • Anordnaren tillämpar individuell lönesättning.
 • Kunden kan påverka assistenternas lönesättning.
Assistans­omkostnaderAntal kr/tim som avsätts uppges ej, hur assistansomkostnadspengar hanteras uppges ej.
Kan kund/medlem enligt avtalet bli personligt ersättnings­skyldig till assistans­anordnaren? Inget svar
Följande tjänster ingår i anordnarens assistans
 • hjälp med myndighetskontakter såsom kommun och försäkringskassan
 • juridisk rådgivning
 • rådgivning och stöd i arbetsledarfrågor
 • arbetsledar- och vidareutbildning för kunden
 • bredvidgående för nya assistenter
 • utbildningar till assistenter och arbetsledare
 • handledning till assistenter
 • redovisning av hur kundens assistansersättning använts
 • personalannonsering
Specialisering eller styrka med anordnarens egna ordSkandinavien Assistans är ett rikstäckande assistansbolag som erbjuder personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i hela Sverige. Vi har uppfyllt dem högt ställda kraven och fått ett tillstånd utfärdat från Inspektionen för vård och omsorg år 2019.

Vår strategi och mål är att arbeta utifrån ett arbetssätt som är långsiktigt hållbart. Det gör vi genom att vara samstämmig med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Verksamheten på Skandinavien Assistans ska bygga ett förhållningssätt i enlighet med evidensbaserad praktik. Det innebär att insatserna ska utformas utifrån bästa tillgängliga kunskap, medarbetarnas erfarenhet och den enskildes önskemål och erfarenhet.

Självklarhet hos oss:

- Vi bryr oss om dig.
- Du får en egen kontaktperson
- Inflytande & självbestämmande.
- Personal har lämplig utbildning & goda arbetsförhållanden
- Säker dokumentation
- Systematisk förbättringsarbeten.
- Vi kan flera olika språk.
- Hög tillgänglighet
Bli kundBli kund - länk till hemsida
Sök jobb som assistentSök jobb som assistent - länk till hemsida.
System för tidrapportering och schemaläggningAiai
Ej angiven information
 • varken medellön eller minimilön till assistenter
 • antal kr som avsätts till assistansomkostnader per timme
 • översikt över hur assistansersättning fördelats genomsnittligt för kunderna
Transparens­index (0-100)30 av 100
Källa och senaste uppdatering:A Sarwari, 2020-05-07

Vi vill uppmärksamma på att uppgifterna i anordnarens profil är lämnade av anordnaren själv och att de när som helst kan ändra sina uppgifter. Vi kan inte garantera att alla uppgifterna är korrekta.

Sammanställningen över samtliga anordnare finns här.

Skicka sidan till: