Hemsida: skandinavienassistans.se
Telefon: 020- 89 93 00
Besöksadress: Idrottsvägen 33, 702 32 Örebro

Nyckeltal inrapporterade till Bolagsverket av Skandinavien Assistans

Omsättning
2021: 1 424 tkr (tkr = tusen kronor)
2020: 897 tkr (tkr = tusen kronor)
2019: 114 tkr (tkr = tusen kronor)
Vinstmarginal
2021: 10,1%
2020: -2,1%
2019: 16,7%
Resultat före finansiella poster och skatt (EBIT)
2021: 144 tkr
2020: -17 tkr
2019: 19 tkr
2018: 0
2017: 0
Årets resultat
2021: 104 tkr
2020: -26 tkr
2019: 9 tkr
2018: 0
2017: 0
Summa eget kapital
2021: 138 tkr
2020: 64 tkr
2019: 59 tkr
2018: 50 tkr
2017: 50 tkr
Utdelning till aktieägare
2021: 0
2020: 0
2019: 0
2018: 0
2017: 0
Antal anställda
2021: 7
2020: 3
2019: 1
Moderbolag
2021:
2020:
2018:
2017:
Personlig assistans är hela anordnarens verksamhet.

Skicka sidan till: