Lyssna

Trollebo Assistans HB

Hemsida: trollebo-assistans.se
Epost: trollebo.assistans@telia.com
Telefon: 046-12 30 02 eller 0707- 39 70 18
Besöksadress: Kaprifolievägen 16, 227 38 Lund

Handelsbolag, kommanditbolag eller enkelt bolag enligt organisationsnumret: 969689-9005, Etableringsår: 2003
Kunder och assistenteren kund och sju assistenter. (14 årsanställda assistenter)
Administrativ personal0,25 personal, ingen därav som behöver personlig assistans.
Bindnings- och uppsägnings­tiden Uppsägningstid 4 veckor
Kooperativ eller företagAnordnaren är ett företag.
Anordnaren kan ta kunder iSkåne län
Kontor finns i följande länSkåne län
Rekrytering

(Anordnaren är arbetsgivaren och behöver godkänna den person som anställs)
 • Anordnaren och kund/medlem rekryterar assistenterna tillsammans.
 • Kunden väljer själv vilka som arbetar som assistenter.
UtbildningarKunden har ett avgörande inflytande över vilka utbildningar assistenter ska få.
Arbetsledning i det dagliga arbetet. Läs om ansvar..Kan vara både kund och/eller anordnare som bestämmer assistenternas arbetsuppgifter.
Hur läggs arbetsscheman för assistenter?Anordnaren och kund/medlem gör arbetsscheman tillsammans.
GarantipersonDet finns garantiperson (medarbetsledare) om kunden vill.
KollektivavtalFremia-Kommunal
Betalas assistans vid sjukhus­vistelse om inte försäkrings­kassan beviljat detta?"ja"
Genomsnittlig grundtimlön151:35 kr/tim exklusiv semester-ersättning/lön och OB (ca 170:- kr/tim inkl semesterlön), minimitimlön 143:75 kr/tim
 • Anordnaren tillämpar individuell lönesättning.
 • Kunden kan påverka assistenternas lönesättning.
Har varje kund/medlem en egen budget som denne är med och påverkar och där det avsätts ett visst belopp till anordnarens kostnader för administration m.m.? Kunden har insyn i sin budget och budget­uppföljning.Kunden har en egen budget som kunden kan vara med och påverka. Beloppet till anordnarens administration är då 19:47 kr/tim - 25:96 kr/tim (per assistanstimme).
Assistans­omkostnader 3:25 kr/tim - 6:49 kr/tim avsätts för assistansomkostnader för kundens räkning.
 • Kunden kan få pengar både i förskott, till handkassa eller till bankkonto, och/eller ersättning i efterhand.
 • Oanvända medel för assistansomkostnader kan sparas åt kund för framtida assistansomkostnader hos anordnaren.
Redovisning av assistansersättning för kunden? Ja, hur kundens assistansersättning använts redovisas för kunden
Kan kund/medlem enligt avtalet bli personligt ersättnings­skyldig till assistans­anordnaren? Nej, kunden kan aldrig bli personligt ersättningsskyldig
Följande tjänster ingår i anordnarens assistans
 • hjälp med myndighetskontakter såsom kommun och försäkringskassan
 • rådgivning och stöd i arbetsledarfrågor
 • bredvidgående för nya assistenter
 • utbildningar till assistenter och arbetsledare
 • handledning till assistenter
 • friskvård till assistenter
 • personalannonsering
 • Företagshälsovård och Extern handledning
Vad ingår ej?
 • juridisk rådgivning ingår ej
 • arbetsledar- och vidareutbildning för kunden ingår ej
 • akutvikarier via assistentpool eller bemanningsföretag ingår ej
Specialisering eller styrka med anordnarens egna ordMålgruppen är personer med autism och utvecklingsstörning.

Vi arbetar för att den assistansberättigade ska kunna vara delaktig och ta del av samhällslivet utifrån sina förutsättningar och på sina villkor. Vi vill att den assistansberättigade ska få ett aktivt och meningsfullt liv grundat på respekt och förståelse från oss som arbetar som personliga assistenter. Vi brukar säga att vi vill att det lilla i livet ska fungera i den stora verkligheten för den assistansberättigade. För den som arbetar som personlig assistent är den goda relationen och förståelse för den enskilde individen viktig för att samarbetet ska kunna fungera. Vi arbetar med tydliggörande insatser och lågaffektivt bemötande. Den personliga assistenten måste ha god kunskap om funktionsnedsättningen. För att ständigt öka vår kunskap och förståelse är riktade utbildningar samt handledning inom området mycket viktiga för personalen.
Tjänster för egna arbetsgivare?Nej
Bli kundBli kund - länk till hemsida
Anordnaren är IfA Supporter eller IfA-godkänd IfA Intressegruppen för Assistansberättigade
System för tidrapportering och schemaläggningAnnat
Transparens­index (0-100)87 av 100
Källa och senaste uppdatering:Anders Olofsson, 2023-04-12

Vi vill uppmärksamma på att uppgifterna i anordnarens profil är lämnade av anordnaren själv och att de när som helst kan ändra sina uppgifter. Vi kan inte garantera att alla uppgifterna är korrekta.

Sammanställningen över samtliga anordnare finns här.

Skicka sidan till: