TEMA - Tillståndsplikt och tillsyn inom assistans

Den 1 januari 2011 blev personlig assistans tillståndspliktig och föremål för tillsyn. Assistansanordnare ska uppfylla vissa tillståndskrav. Egna anordnare ska anmäla sin verksamhet. Sedan 1 juni 2013 har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hand om tillståndsgivning och tillsyn. 

Artiklar: (71)

Skicka sidan till: