Sophie Karlsson, ordförande IfA – ”Det är orimligt att anordnaren ska veta allt om assistansanvändarens liv”

Sophie karlsson
Sophie Karlsson, ordförande, IfA

Återkallandet av Humanas tillstånd kan få stora följder för alla assistansanvändare, säger Sophie Karlsson. Hon välkomnar krav på kvalitet men ser med oro på hur anordnarna förväntas ha mer och mer kontroll över assistansanvändarnas liv.

IVOs beslut att återkalla Humanas tillstånd att bedriva personlig assistans är allvarligt och oroande, säger Sophie Karlsson, ordförande i IfA - Intressegruppen för assistansanvändare..
– Det är bra att det ställs krav på assistansanordnares kvalitet, men att ett så stort bolag drabbas av ett så drastiskt beslut riskerar påverka alla assistansanvändare.
Vilket råd vill du ge till de assistansberättigade som är kunder hos Humana?
– Att ha dialog med anordnaren och fatta beslut om handlingsplan utifrån det.
Hur ser du på att en anordnare kan 10 dagar på sig att lägga ner vid ett återkallat tillstånd? Hur påverkar det assistansanvändarna?
– Det är mer eller mindre ogörligt att hitta en ny anordnare och ha allt på plats på 10 dagar om det ska ske på ett korrekt och seriöst sätt med upprättande av avtal och genomförandeplan, rekrytera assistenter (om de “gamla” assistenterna inte följer med) meddela Försäkringskassan om byte av anordnare mm. IVO har själva kritiserat Humana för att avslutat assistansuppdrag med kort varsel, och beslutar nu att all verksamhet ska upphöra på väldigt kort tid.

Kommer påverka all personlig assistans

Sophie Karlsson fruktar att IVOs beslut om Humana kan leda till att all privat assistansverksamhet kan komma att ifrågasättas och i förlängningen assistansanvändarnas rättigheter att göra egna val och styra över sin tillvaro.
– Förhoppningsvis skapar detta en del positiva effekter kring förbättrad kvalitet, men det kan också leda till kontroller och begränsningar av alla assistansanvändare, eftersom myndigheterna vill uppställa långtgående krav på vad assistansanordnare ska känna till och ha kontroll över. Även kommunal verksamhet kan behöva granskas i större utsträckning för även kommunerna begår felaktigheter och får t ex återkrav.

Anordnaren förväntas känna till allt om assistansanvändarens liv

Sophie Karlsson säger att IVO och Försäkringskassan inte bara anser att anordnarna ska känna till allt om beslutet, inklusive utredningen kring assistansbehovet.
– De förväntas även ha koll på det dagliga assistansbehovet, var man befinner sig och vad man gör, samt var assistenterna befinner sig och vad assistenterna gör.
Vad är problemet med att anordnarna förväntas ha den kunskapen?
– Det är myndigheterna som utreda, granska och kontrollera assistansbehov, inte assistansanordnaren. Den enskilde ska kunna leva sitt liv utan att uppleva sig ständigt ifrågasatt och granskad.
Behöver inte anordnaren som arbetsgivare ha vissa kunskaper?
– Jo, absolut, som arbetsgivare behöver anordnaren känna till vissa saker kring personliga assistenters villkor och arbetsmiljö, men det innebär inte per automatik att man känner till allt om den assistansberättigade och dess liv och leverne.

Risk för överdrivna kontrollsystem

Anordnaren behöver arbeta på ett bra sätt med tex systematiskt kvalitetsarbete, säger Sophie Karlsson. Hon ser här en risk för att anordnare, av rädsla för att göra fel, inför alltför omfattande och integritetskränkande kontroller för att försäkra sig att allt går rätt till.
– Det kan komma att drabba assistansanvändarna och minska den enskildes handlingsutrymme. Den personliga integriteten behöver skyddas.

Nödvändig kontakt behövs, inte mer

Anordnare behöver stärka sitt systematiska kvalitetsarbete, där det finns brister, säger Sophie Karlsson. Samtidigt vill hon att det ska vara individuellt utifrån varje assistansanvändares egna önskemål på vilket sätt och i vilken utsträckning man har kontakt med anordnaren.
– Det behövs så mycket kontakt att det inte uppstår missförhållanden och att den assistansberättigade är nöjd med assistansen. Verksamheten ska vara av god kvalitet, vilket ska utgå från vad assistansanvändaren vill och anser vara god kvalitet. Assistansanvändaren och anordnaren behöver tillsammans komma överens i genomförandeplanen om vad som ingår i uppdraget.
Vad skulle du vilja se framöver?
– Jag vill se en stabilitet i assistansen kring krav och kontroller. Nu har vi haft några år av stor oro, där människor är rädda för att göra fel, det kan inte fortsätta, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2023-02-02

Skicka sidan till: