IVO har återkallat tillståndet från flera större assistansföretag

Flera större assistansbolag har sedan förra sommaren fått återkallat tillstånd från IVO, vissa har fått inhibition och behåller tillståndet tills frågan avgörs i förvaltningsdomstol. Andra har fått tillbaka tillståndet vid överklagan. Samtidigt träder en lagändring i kraft 1 november som innebär att det inte längre går att köpa assistans av anordnare som saknar tillstånd.

Större assistansföretag som fått återkallat tillstånd

Källa: IVO och Förvaltningsrätten i Stockholm. För mer information kan man kontakta IVO, Inspektionen för vård och omsorg


Försäkringskassans återkrav av assistanserättning har kritiserats

Det riktas stark kritik från företagen som fått indragna tillstånd, i ett reportage på SVT säger företrädare bland annat att de görs ansvariga för fel som ders kunder gjort. En av grunderna till indragna tillstånd är att Försäkringskassan gjort återkrav av assistanserättning. Fremia hävdar i rapporten Återbetalningskrav och utbetalningsstopp att anordnare får återkrav på assistansersättning trots att de i god tro bedrivit personlig assistans. Henrik Petrén, branschansvarig på Fremia har i en intervju på Assistanskoll sagt att det råder rättsosäkerhet både vid beslut om återkrav och vid utbetalningsstopp från Försäkringskassan.
– Ingen anordnare går idag säker för återkrav som kan slå sönder förutsättningarna för hela verksamheten, säger Henrik Petrén.


Från 1 nov kan personlig assistans inte köpas av anordnare som saknar tillstånd

Från 1 nov träder en lagändring i kraft som gör att Försäkringskassan och kommunerna kan neka utbetalning för personlig assistans som utförts av en anordnare som saknar tillstånd från IVO.(Läs mer om detta här) Hittills har assistansberättigade kunnat anlita anordnare utan tillstånd genom att pengarna betalas ut direkt till den assistansberättigade efter utförd assistans. Försäkringskassan beskriver på sin hemsida hur denna lagändring praktiskt kommer att hanteras.

  • Den assistans som utförts innan den 1 november hanteras enligt dagens regelverk, även om utbetalning sker efter den 1 november.
  • Det finns en generell två veckor lång tidsfrist inskriven i lagen som ger en assistansberättigad rimlig tid att byta anordnare efter ett tillstånd återkallats. Ersättning kan då betalas ut för assistans som utförs två veckor efter den dag som den assistansberättigade underrättades om att tillståndet har återkallats. Om det finns särskilda skäl kan ersättningen betalas ut längre.

Text: Kenneth Westberg


Skicka sidan till: