Lagändring antagen mot anordnare utan tillstånd

klubbaFrån 1 november kan Försäkringskassan och kommunerna neka utbetalning för personlig assistans som utförts av en anordnare som saknar tillstånd från IVO.

Hittills har assistansberättigade kunnat anlita anordnare utan tillstånd genom att pengarna betalas ut direkt till den assistansberättigade efter utförd assistans. Denna möjlighet stoppas nu.

Innebär även informationsplikt

Lagändringen i propositionen 2020/21:205 antogs i riksdagen den 29 september och innebär även att Försäkringskassan och kommunerna blir skyldiga att informera IVO när assistansverksamhet bedrivs utan tillstånd. IVO blir skyldigt att informera berörda kommuner när de återkallat ett tillstånd och får större möjligheter att begära information i tillsynsärenden.

Reservation från L, KD och V

Den assistansberättigade får enligt lagändringen assistansersättning utbetald ytterligare två veckor efter att hen meddelats att den anordnare de anlitat nekas utbetalning. Vid särskilda skäl kan dock assistanserättning betalas ut mer än två veckor. I Socialutskottets betänkande framgår det att L, KD och V ville utöka den allmänna fristen till tre veckor vilket dock inte gick igenom.

Assistanskoll har bevakat frågan

Assistanskoll har gjort ett flertal intervjuer (se nedan på denna sida) om det problematiska i att anordnare utan tillstånd fortfarande kan anlitas av assistansberättigade genom att pengarna betalas ut direkt till den assistansberättigade efter utförd assistans.

Vidare läsning

Proposition 2020/21:205 Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

Socialutskottets betänkande 2021/22: SoU2 Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd


Artiklar på Assistanskoll i ämnet

Skicka sidan till: