Lena Hallengren, Socialminister – ”Aktörer som inte uppfyller IVO:s krav ska inte kunna bedriva personlig assistans”

Lena Hallengren
Lena Hallengren, Foto: Ninni Andersson

Lena Hallengren säger sig vara medveten om att vissa assistansanordnare inte har rätt till ersättning för merkostnader för Covid 19. Hon vill dock inte säga mer än att regeringen bereder frågan.
Däremot säger Lena Hallengren att det inte bör vara möjligt att anlita anordnare som saknar tillstånd och att regeringen bereder en lagändring om detta.

IVO:s krav bör vara uppfyllda om assistans bedrivs

Assistansberättigade kan, efter HFD–domen 6518, feb 2019, få assistansersättning utbetald till sig själva efter att ha anlitat en anordnare som saknar tillstånd från IVO. Försäkringskassan säger i en intervju att i princip vilket företag som helst kan anlitas på detta sätt. Lena Hallengren tycker inte det är en acceptabel situation.
– Tillståndskravet för verksamhet inom personlig assistans finns till för att stärka de assistansberättigades trygghet och det är inte meningen att aktörer som inte uppfyller IVO:s krav ska kunna bedriva personlig assistans.
Förutom Försäkringskassan har både Arbetsgivarföreningen KFO, IfA och STIL sagt att detta behöver åtgärdas i en lagändring.
Håller du med om att det behövs en lagändring här?
– Jag är medveten om de problem som Försäkringskassan och flera andra påtalat och vi jobbar inom regeringskansliet just nu med frågan. Regeringen har även gett IVO i uppdrag att analysera arbetet med tillsyn och prövning av tillstånd för assistansanordnare i syfte att öka kvaliteten för brukarna inom insatsen personlig assistans. Det uppdraget ska redovisas senast 26 oktober i år.
När kan ett beslut om en eventuell lagändring komma?
– Frågan bereds och det är det som går att säga i nuläget.

Assistansanordnare nekas merkostnadsersättning

Kommuner och regioner kan enligt förordningen (2020:193) ansöka om stöd för merkostnader till följd av covid 19. Om skötseln av verksamheten är överlämnad till annan (privat) aktör kan de enligt förordningen ansöka om ersättning även för den andra aktörens extrakostnader. Socialstyrelsen ansvarar för prövning och utbetalning.
Arbetsgivarföreningen KFO säger i en intervju på Assistanskoll att många kommuner nekar assistansanordnare att söka merkostnadsersättning från Socialstyrelsen för coronarelaterade kostnader. Pia Steensland, KD, anser att förordningen (2020:193) inte fungerar för assistansanordnare eftersom uppdragsgivaren är den assistansberättigade och inte kommunen/regionen.
Leder skrivningen i förordningen (2020:193) till att assistansanordnare inte omfattas?
– Jag kan som minister inte kommentera hur Socialstyrelsen tolkar lag, men regeringen har uppmärksammat att det finns assistansberättigade som valt privata aktörer att utföra den personlig assistansen, och där Socialstyrelsen gör bedömningen att de inte omfattas av förordningen.

Regeringen bereder frågan

I en intervju på Assistanskoll 15 maj sade Lena Hallengren att även privata utförare ska kunna få ersättning och att det inte ska spela någon roll i vilken regi verksamheten utförs. KFO föreslår tex att Försäkringskassan borde få ha hand dom ersättning för coronarelaterade kostnader för assistansanordnarna.
Arbetar regeringen på en förändring så att assistansanordnare kan söka merkostnadsersättningen?
– Den frågan bereds inom Regeringskansliet.
Kan du säga något om när ett beslut kan komma om detta?
– Jag kan inte säga mer än att frågan bereds.

Lena Hallengren intervjuades av Kenneth Westberg 2020–10–01


Skicka sidan till: