Jessica Smaaland, STIL – ”Personer med LSS-insatser är bortglömda igen”

Jessica SmaalandJessica Smaaland är kritisk till att personer med LSS-insatser inte får den tredje Covidsprutan samtidigt som personer i hemtjänst. Hon välkomnar dock utökad testning och krav på Covidpass. Hon vill även se krav på vaccination för assistenter som arbetar hos assistansberättigade som tillhör en riskgrupp.

Arbetet med att ge den tredje vaccinationssprutan mot Covid 19 pågår nu för fullt. Folkhälsomyndighetens, FHMs, rekommendationer just nu är att den ska ges till personer över 65 år, samt personal på särskilda boenden och inom hemsjukvård och hemtjänst. Jessica Smaaland, politisk sekreterare på STIL, har tillsammans med andra från funktionsrättsrörelsen protesterat mot detta. Hon anser att assistansanvändare och LSS återigen har glömts bort i prioriteringen.
– Det som att vi med LSS– insatser och personlig assistans inte finns. Att tredje sprutan ges till personer i hemtjänst men inte i LSS är mycket märkligt. Det finns många yngre människor med mycket lite hemtjänst.

Stockholms Stad vill vaccinera

Det har hänt alltför många gånger att FHM har ”glömt bort” assistansberättigade och personer med LSS– insatser, fortsätter Jessica Smaaland.
– Stockholms Stad har uttryckt att de vill vaccinera personer inom LSS men får inte gehör. När jag frågade FHM om hur de tänker om den tredje dosen fick jag svaret att de har generella riktlinjer och inte kan uttala sig om enskilda fall. Jag tycker inte 20 000 assistansanvändare eller 80 000 med LSS– insatser är enskilda fall.

Ge tredje dosen i samma turordning som tidigare

Jessica Smaaland har en tydlig åsikt om vad som skulle vara rimligt.
– Många assistansanvändare fick vaccinet tidigt och det har gått långt mer än sex månader för många. Det hade varit logiskt om man erbjöd alla i samma ordning som de tidigare fått sprutorna.

Välkomnar att FHM backade om testning av vaccinerade

Jessica Smaaland välkomnar dock Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för testning, dvs att alla ska testas vid symtom, både ovaccinerade och vaccinerade.
Jag blev ganska förvånad tidigare när FHM gick ut med att man skulle sluta testa vaccinerade, samtidigt som smittspridningen i Europa ökade. Vaccinerade assistansanvändare under 65 år skulle inte testas med de tidigare reglerna vilket var helt befängt.

Positiv till Covidpass

Regeringen har efter en begäran från FHM nu infört krav på Covidpass när en tillställning tar emot mer än 100 personer inomhus. Jessica Smaaland säger att det är lite unikt i Sverige att göra så, men hon välkomnar det.
– Alternativet hade varit att stänga ner igen nu när spridningen ökar (i Europa i vart fall). Jag kan dock tycka att de som inte tål vaccin borde få kunna göra ett Covidtest. Samtidigt får vi inte sluta vara försiktiga, även dubbelvaccinerade kan vara smittade.
Vill du att krav på Covidpass utvidgas till tex restauranger?
– Jag har aldrig riktigt sett skillnaden mellan en restaurang och en bio, ur smittosynpunkt, så det verkar rimligt.
Vill du se andra åtgärder generellt i samhället?
– Framförallt borde arbetsgivarna inte tvinga folk till kontoren om det går med hemarbete. Avstånd eller munskydd i samhället skulle göra mig tryggare. Är man ute nu känns det inte som det är en pandemi längre.

Vaccinationskrav om den assistansberättigade är i riskgrupp

Jessica Smaaland skulle vilja ha krav på vaccination för Covid 19 för personliga assistenter som arbetar hos en assistansberättigad som är i riskgrupp.
– Först bör man försöka omplacera personer eller ge andra arbetsuppgifter och naturligtvis ha en dialog om varför det är viktigt. De flesta förstår ju. Men om det inte går tycker jag att det bör vara ett krav man ska kunna ställa om den assistansberättigade tillhör en riskgrupp. Hos mig finns det ett behov av det. Jag tillhör riskgrupp och träffar andra i riskgrupp. Dessutom går jag på grejer som kräver Covid-pass. Men så är kanske inte fallet för alla.

Håller med Coronakommissionens kritik

Coronakommissionen riktade stark kritik mot hur Sverige hanterat pandemin. Tex att testningen inte kom igång, att hanteringen var senfärdig och att beredskapen var undermålig mm. Jessica Smaaland säger att hon inte kan annat än hålla med.
– Jag bestämde mig för att jobba hemma innan rekommendationerna kom. Jag förstår verkligen inte hur de tänkte när allt tog så fruktansvärt lång tid, säger Jessica Smaaland.

Jessica Smaaland intervjuades av Kenneth Westberg 2021-11-18


Skicka sidan till: