Drygt tre gånger högre dödlighet bland assistansanvändare i Covid 19

Den 11 april 2022 hade 3315 assistansanvändare bekräftats smittade av Covid 19, vilket motsvarar 16,7 %. Antalet avlidna var 116 personer vilket motsvarar 0,58 %, Detta innebär drygt tre ggr högre dödlighet jämfört med befolkningen generellt. Det visar statistik från Socialstyrelsen

Socialstyrelsens siffror inbegriper både assistansanvändare med assistansersättning från Försäkringskassan och med kommunalt beviljad personlig assistans, totalt 19 987 personer. Att personerna är bekräftat smittade innebär att ett laboratorietest visat smitta av Covid 19.

  • Av 3 315 bekräftat smittade assistansanvändare var 1 810 män och 1 505 kvinnor. 2 986 var under 70 år och 329 över 70 år.
  • Av 116 avlidna assistansanvändare var 72 män och 44 kvinnor. 39 var under 70 år och 72 över 70 år.

Drygt tre gånger högre dödlighet än i befolkningen generellt

I befolkningen generellt var andelen avlidna 0,18 % relaterat till Covid 19. Baserat på 18 689 konstaterat avlidna den 12 mars (Folkhälsomyndigheten) delat med en befolkning på 10,33 miljoner(SCB). Det innebär 3,2 gånger högre dödlighet bland assistansanvändare jämfört med befolkningen generellt.

Vidare läsning

Statistik om covid-19 bland personer med personlig assistans enligt LSS och/eller assistansersättning


Skicka sidan till: