Så många assistenter har vaccinerat sig

71 % av alla personliga assistenter har fått en dos och 60 % två doser mot Covid 19. Det är lägre än bland tex vårdpersonal på sjukhus och personal i andra LSS-insatser. Det visar statistik från Folkhälsomyndigheten.

Statistiken gäller fram till den 22 augusti(slutet av vecka 33). Folkhälsomyndighetens säger samtidigt att det kan finnas viss osäkerhet i siffrorna för hemtjänst och LSS eftersom det kan finnas personer i registren som bytt arbete.

Högre siffror bland personal i sjukvården och generellt i befolkningen

Generellt i Sverige i åldersgruppen 18-67 år hade 77 % fått en dos och 58 % 2 doser. Bland undersköterskor/vårdbiträden i hemtjänsten hade 76 % fått en dos och 65 % två doser. Bland vårdare/boendestödjare i LSS hade 83 % fått en spruta och 76 % två sprutor. Högst vaccinationsgrad i LSS hade sjuksköterskor, där hade 89 % fått en spruta och 86% två sprutor.


Vidare läsning.

Statistik om vaccinationsgrad från Folkhälsomyndigheten


Skicka sidan till: