Ny ersättningsperiod för skyddsutrustning

Assistansanordnare och egna arbetsgivare kommer att kunna söka 2500 kr per assistansberättigad för skyddsutrustning för personliga assistenter för perioden 1 dec 2020 till 30 april 2021. Ansökan ska vara inne senast 31 maj med papperspost. Detta framgår av inormation från Försäkringskassan.

Pengarna kan sökas mellan 6 april och 31 maj för kostnader under perioden 1 december 2020 till 30 april 2021. Ansökan görs på en särskild blankett som publiceras den 6 april på Försäkringskassans webplats. Blanketten skickas med papperspost till Försäkringskassans kontor i Gävle.

  • Vad kan man få ersättning för?

    Enligt Försäkringskassan ges ersättning för tex, andningsskydd och filtrerande halvmasker, ansikts- och ögonskydd som visir eller korgglasögon, skyddsförkläden och engångsoveraller, skyddshandskar (engångs och återanvändbara).
    Ersättning ges inte för tex handsprit, plexiglas och luftrenare och eventuell milersättning för att köpa in utrustning.

Tidigare intervju på Assistanskoll

Anna Viberg på Försäkringskassan har tidigare intervjuats på Assistanskoll om vad som gällde för ansökningar perioden feb till nov 2020.

Kritik mot att beloppet begränsas och enbart gäller skyddsutrustning

Regeringen tog beslut den 26 november om den nya förordningen 2020:1003 om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen covid–19. Regeringen har fått kritik för att beloppet är får lågt satt och att det bara gäller skyddsutrustning. Pia Steensland, Kristdemokraterna, har i en interpellation till Socialminister Lena Hallengren sagt att sådana begränsningar inte finns för övrig vård och omsorgsverksamhet. Utöver skyddsutrustning finns även vikariekostnader för personal eller anpassningar i verksamhet för att minska smittspridningen sade Pia Steensland.

Gäller inte kommunala utförare av assistans

Kommunala anordnare och företag som utför assistans på uppdrag av kommunen kan inte få ersättningen. De kompenseras via kommunen enligt förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso– och sjukvård respektive socialtjänsten till följd av sjukdomen covid–19.

Text: Kenneth Westberg

Vidare läsning

Information från Försäkringskassan om ersättning för skyddsutrustning 1 dec 2020 till 30 april 2021

Förordning 2020:1003 om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen covid–19


Skicka sidan till: