Ersättning för skyddsutrustning kan sökas 1-15 december

Assistansanordnare och egna arbetsgivare kan nu söka 5000 kr i ersättning per assistansberättigad för skyddsutrustning för personliga assistenter. Ansökan ska vara inne senast 15 december med papperspost. Regeringen har fått kritik för att beloppet begränsas och enbart gäller skyddsutrustning.

Den 26 november fattade regeringen beslut om den nya förordningen 2020:1003 om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen covid–19. Assistansanordnare med tillstånd och assistansberättigade som själva anställer sina assistenter kan nu söka högst 5000 kr per assistansberättigad för skyddsutrustning till assistenterna.

Kritik mot att beloppet begränsas och enbart gäller skyddsutrustning

Regeringen har fått kritik för att beloppet begränsas till 5000 kr och att det bara gäller skyddsutrustning. Pia Steensland, Kristdemokraterna, säger i en interpellation till Socialminister Lena Hallengren att sådana begränsningar inte finns för övrig vård och omsorgsverksamhet. Utöver skyddsutrustning finns även vikariekostnader för personal eller anpassningar i verksamhet för att minska smittspridningen skriver Pia Steensland.

Kort ansökningstid och papperspost

Bidraget kan sökas mellan 1 december-15 december för kostnader under perioden 1 februari-30 november 2020. Ansökan görs på en särskild blankett som, tillsammans med alla underlag, skickas med post (det går inte att mejla) till: Försäkringskassan, Box 645, 801 27 Gävle. Anna Viberg är områdeschef på Försäkringskassan.
– Ansökningstiden är kort så senast den 15 december måste vi ha fått in ansökan. Man bör se till att ansökan är fullständigt ifylld och att alla kostnader är styrkta med kvitto eller faktura. Anordnare som har tillstånd kan skicka en samlad ansökan för alla assistansberättigade som man har haft kostnader för.

Plastförkläden, visir, munskydd…

Ersättning kan sökas för kostnader för personlig skyddsutrustning som assistenten använder som skydd mot smitta, säger Anna Viberg.
– Det gäller utrustning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar för personal inom vård o omsorg, plastförkläden eller motsvarande skyddskläder, visir och munskydd.

Uppgifter i ansökan

Ansökan ska innehålla uppgifter om kostnad för inköpt personlig skyddsutrustning, vilket slags utrustning det är, under vilken period kostnaden har uppstått, antalet assistansberättigade som ansökan gäller, uppgift om kostnaden har kunnat ersättas på annat sätt och uppgift om konto, säger Anna Viberg.
– Anordnare ska intyga att det finns tillstånd hos IVO att bedriva verksamhet för personlig assistans. Dessutom ska anordnare ange om de fått statsbidrag enligt EU–förordningen 1407/2013, så kallat stöd av mindre betydelse, och så ifall skicka redovisning av det.
När beräknar du att pengarna kan betalas ut?
– Försäkringskassan kommer att göra allt vi kan för att utbetalning ska kunna ske så snart som möjligt innan årsskiftet.

Gäller inte kommunala utförare av assistans

Kommunala anordnare och företag som utför assistans på uppdrag av kommunen kan inte få ersättningen. De kompenseras via kommunen enligt förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso– och sjukvård respektive socialtjänsten till följd av sjukdomen covid–19.

Anna Viberg intervjuades av Kenneth Westberg 2020-11-27

Vidare läsning

Blankett för ansökan om bidrag för personlig skyddsutrustning

Förordning 2020:1003 om statsbidrag för kostnader som avser personlig skyddsutrustning för personliga assistenter till följd av sjukdomen covid–19


Skicka sidan till: