Henrik Petrén, Fremia – ”Vänner och anhöriga får rycka in som assistenter”

Henrik Petrén
Henrik Petrén, Foto: Niklas Palmklint

Den höga sjukfrånvaron pga Covid 19 gör det nu mycket ansträngt i personlig assistans. Ibland får anhöriga och vänner rycka in som en sista utväg, vilket kan leda till Försäkringskassan ifrågasätter assistansbehovet, säger Henrik Petrén.

Det är nu mycket hög sjukfrånvaro bland personliga assistenter pga av spridningen av omikronvarianten av Covid 19, säger Henrik Petrén på arbetsgivarorganisationen Fremia med drygt 500 assistansföretag, kooperativ och egna arbetsgivare som medlemmar.
– Läget är ansträngt. Hög personalfrånvaro gör det på sina håll svårt att bemanna uppdragen. Regler om maximalt tillåten arbetstid och arbetstidens förläggning begränsar hur mycket den tillgängliga personalen kan arbeta.

Brist på vikarier

Under pandemin har många anordnare rekryterat fler personer som kan gå in som vikarier vid personalbortfall, men det räcker inte alltid, säger Henrik Petrén.
– Även om man har gjort det är det ett tufft läge när smittspridningen är så stor som den är just nu.

Kvaliteten påverkas när ordinarie personal är sjuk

Den assistansberättigades behov måste dock alltid tillgodoses, därför måste uppdragen bemannas. Men en mycket hög frånvaro bland ordinarie assistenter påverkar kvaliteten i den utförda assistansen, säger Henrik Petrén.
– Personlig assistans är ett krävande yrke som kräver såväl samarbetsförmåga som erfarenhet och det är inte en enkel sak att snabbt ersätta en inarbetad personlig assistent.

Anhöriga och vänner ersätter

Anhöriga och vänner till de assistansberättigade får nu mer rycka in i en situation där många assistenter är sjukskrivna, säger Henrik Petrén.
– Så fungerar det ibland för många assistansberättigade även när det inte är pandemitider. Ibland är det en lösning alla inblandade är nöjda med, men ofta görs det motvilligt för att man helt enkelt inte ser någon annan praktisk lösning.

Försäkringskassa kan ifrågasätta assistansbehovet

Det kan bli så att det till slut enbart är anhöriga som finns kvar kring den assistansberättigade, fortsätter Henrik Petrén. Tyvärr kan detta ge problem med Försäkringskassan säger han.
– Om de gör sina insatser utanför en anställning syns inte detta i redovisningen. I sådana situationer har vi sett exempel på att den assistansberättigade får sitt assistansbehov ifrågasatt av Försäkringskassan, vilket naturligtvis är fullkomligt orimligt.
Hur ifrågasätts assistansbehovet?
– När inte alla beviljade assistanstimmar har använts kan det tolkas som att assistansbehovet inte är så stort.

Långsam vaccinering

Att personliga assistenter inte tydligt prioriterats när det gäller tillgången till vaccin är ett problem som vi har påtalat flera gånger under pandemin, säger Henrik Petrén.
– Med en snabbare vaccination av personliga assistenter hade vi möjligen haft ett bättre läge.

Kommunen har yttersta ansvaret

Kommunen har enligt LSS det yttersta ansvaret för att se till att de personer som omfattas av lagen får sina behov tillgodosedda, säger Henrik Petrén.
– Ansvaret är tydligt men en annan sak är hur det fungerar i praktiken när det är en stor sjukfrånvaro i hela samhället, säger Henrik Petrén.

Henrik Petrén intervjuades av Kenneth Westberg 2022-01-27

Skicka sidan till: