Henrik Petrén, KFO – ”De flesta kommuner nekar assistansanordnare söka merkostnadsersättning”

Henrik Petrén
Henrik Petrén, Foto: Niklas Palmklint

Det är ett svek mot assistansanordnarna att de inte ersätts för extrakostnader pga Covid 19 säger Henrik Petrén. Han vill att regeringen agerar och föreslår att Försäkringskassan tar över ansvaret för att betala ut pengarna.

Kommuner vägrar förmedla ansökningar

Pia Steensland, KD, sade nyligen i en intervju på Assistanskoll att privata assistansanordnare riskerar att inte få merkostnadsersättning för utgifter kopplat till Covid 19. Hon säger att det beror på att Förordningen (2020:193) som ska reglera detta säger att ersättning bara betalas ut till privata anordnare som arbetar på uppdrag av kommun och region, vilket exkluderar utgifter kopplad till statlig assistansersättning. Henrik Petrén på Arbetsgivarföreningen KFO som representerar mer än 500 assistansanordnare bekräftar att det råder stor osäkerhet kring hur anordnarna ska kompenseras och att det råder stora problem med ansökningarna.
– Det finns kommuner som tar emot och vidareförmedlar ansökningarna till Socialstyrelsen, men det är tyvärr vanligare att man nekar assistansanordnare att söka, med hänvisning till hur förordningen som reglerar merkostnadsersättningen är formulerad.

Lyckats hålla smittspridningen nere

Sedan coronakrisen startade har assistansanordnare skaffat skyddsutrustning, extrautbildat personal, rekryterat för att säkra personaltillgång, lagt om scheman, med mera. De har arbetat hårt med att skydda assistansberättigade och anställda från viruset, säger Henrik Petrén.
­­­­­– Självklart har allt detta medfört merkostnader i en redan hårt pressad bransch. Mycket tyder på att man lyckats hålla smittspridningen på en förhållandevis låg nivå, även om andelen avlidna i covid–19 tyvärr tycks vara något större bland assistansberättigade jämfört med befolkningen i stort.

Socialministern har lovat…

Socialminister Lena Hallengren har enligt Henrik Petrén, i en intervju på Assistanskoll sagt att även de privata assistansanordnarna ska kompenseras för coronarelaterade merkostnader enligt Förordningen (2020:193).
– Citaten i intervjun med Assistanskoll lämnar knappast utrymme för en annan tolkning. Dessutom vore det helt ologiskt om staten skulle lämna den privata assistansbranschen i sticket samtidigt som man ger kompensation för merkostnader till motsvarande verksamheter i kommunal regi. De sistnämnda har ju i grunden en egen skattebaserad finansiering medan de som utför assistans enligt beslut från Försäkringskassan till övervägande del är beroende av staten som finansiär.

Luddigt svar från Socialministern

På en skriftlig fråga i riksdagen från Pia Steensland svarade socialministern: Det är kommunerna i detta fall som, utifrån anvisningar från Socialstyrelsen, avgör vilka verksamheter inom den egna kommunen som får ersättning. Henrik Petrén tycker att socialministern undviker den centrala frågeställningen.
– Jag måste säga att jag är besviken. Men samtidigt är jag, utifrån regeringens bristande intresse när vi själva har framfört våra farhågor, inte helt förvånad. Vi har sedan början av juni uppmärksammat socialdepartementet på bristerna i förordningens utformning och problemen detta innebär för privata assistansanordnare.
Svek mot branschen
Henrik Petrén säger att det enda svar KFO hittills fått från regeringen är att frågan är under beredning på departementet.
– Den 31 augusti stänger den första ansökningsperioden för merkostnader utan några tydliga besked om hur det är tänkt att fungera. Det är ett svek mot en bransch som tagit ett stort ansvar under en mycket svår tid.
Vilket ansvar har regeringen här?
– Regeringen måste snabbt säkerställa att assistansanordnarna verkligen kompenseras för extraordinära kostnader på grund av pandemin. Och omgående förklara hur det ska gå till praktiskt.

Statlig kompensation vore bättre

Det vore bättre med en statlig kompensation som förmedlas via Försäkringskassan säger Henrik Petrén.
– För de anordnare som utför assistans på enskilda assistansberättigades uppdrag finns ingen rimlig anledning till att merkostnadskompensation ska förmedlas via kommunerna. Den personliga assistansen är reglerad i lag och i huvudsak statligt finansierad. Självklart måste staten säkerställa att det finns resurser att ge personlig assistans på ett tryggt sätt även under en pandemi, säger Henrik Petrén.

Henrik Petrén intervjuades av Kenneth Westberg 2020-08-28

Skicka sidan till: